Bűdi Gábor : Eccerű monológok I.

*

 

 

Anyukám aszonta, hogy írjak! Hászen ha ő mondja, akkor úgy is lesz! Nem nagyon tudok én írni, de aszonta, hogy ne töröggyek vele, mer a piros pöttyös szavak azok meg úgy rosszak ahogy vannak. Azt is mondta, hogy majd az kijavittya amit írok, de mán most látom, hogy ez hejre kis masina nem nagyon tugya javítni, amit írok, de majd jól kikupálom magam oszt majd jó lesz.

 

Na mán most ugye szihésen beteg vagyok, mer a szerelem az meg sötét verem. Hát dikesz én aztán jól beleestem, oszt ha mán benne vótam, akkor meg majd éhen is haltam. Szomjan nem, mer azé Biri nénnye kocsmájában próbáltam én a búfelejtőt locsolnyi, de innye még most is homájos a szömöm a zamatátul.

Hogy a ragya roggyon rá há az összes bötü piros itten. Nem lesz ebbö helyesírás pedig szihésen köllene nekem kurálni magam ezzel az irománnyal. Bár aszt mán tudom, hogy hova köll nagy bötü meg hova a kicsi.

Édesanyám aszt is monta, hogy mire szihésen kiírom a bajomat mán írni is fogok tudnyi mer mindig elolvasom amit a masina javít.

 

Hát hun is kezgyem?

 

Igen szerettem én azt a Terkát. A Jóisten láttya a lelkem, hogy így vót. Nem legeltettem én a szömöm egyetlen némberen sem, még a pékjány Rózsán sem, pedig aztán igen takaros menyecske vót. Még a gondolattya se gyütt az eszömbe.

Mer az édesapám is mögmondta, hogy böcsületes krampusznak egy asszonya van oszt nem több. Akinek meg több van az vagy arabus vagy hazug ember, mer ugye akkor mindig hazudni köll valamelyik asszonynak, oszt aki meg hazudik az minden ajjasságra is képes.

Summa summárum én meg rendes ember vónék már a neveltetésemtől fogva is.

Pedig monta nekem a Jocó is, hogy legyek eszes oszt néha látogassam meg az Ilcsi jányt mer annak meg igen csak meglobogósodik a szoknyája szegije, ha csak szembegyün velem az utcán. De ezt a Jocó gyereket jól nekizavartam a szabaccságnak egy tolós pofonnyal. Biri nénnye meg rám haragudott mer a Jocó magával rántotta boros ibriket a pultról zuhantában.

Hiába no, szóval hűséges vótam én.

 

De ez a Terka meg vót bokrosodva oszt állandóan inzultált ezzel meg azzal, hogy így meg úgy biz elhütlenkedek én. Meresztöttem csak a szömömet egyre másra, de nem tudtam megvilágosítani azt a megpimpósodott gondolattyát.

 

Na, hát mögmondtam. Kiirtam most magamból az eggyik fájdalmamat, oszt most kellene valami tanulságot is írnyi mer aszonták, hogy szihésen így lesz jó, hogy leírom ami a lelkömet nyomja, mög megírom az okosságot is s úgy majd jó lösz. Nem tudom, hogy lesz vagy lösz mer a masinának minkettő jó.

 

Na hát akko az az én nagy bánatom hogy hüséges vótam mint Pesta rusnya lobonc kutyája oszt a Terka mög vagy süket vót vagy valami rumuny kórság lepte meg, hogy csak a zőccséget beszélte.

 

Na, mögyök a spejzba mer kiszáradt a gigám ebbe a sok írásba oszt altomba hajtom magam valami körösztanyám féle törköj pályinkával.

 

Nektek mög aszondom hogy száradjon a pucutok karikára mint a kiszáradt laposbéka ha szömötöket más asszonyra vetitek. No mög vót a tanítás is no.

 

 

 

Legutóbbi módosítás: 2010.03.17. @ 17:39 :: Bűdi Gábor
Szerző Bűdi Gábor 40 Írás
Nem vagyok író, s nem vagyok költő. Nem tanultam sem írni, sem költeni, s már nem is fogok. De gyakran túlcsordul bennem az öröm vagy bánat, a düh vagy lelkesedés, s ami átfolyik a peremen az rászárad a papírra. Olvasható formában. Van egy vers, amely megváltoztatta az életemet, beszéljen helyettem: "Hozzám már hűtlen lettek a szavak, vagy én lettem mint túláradt patak oly tétova céltalan parttalan s úgy hordom régi sok hiú szavam mint a tévelygő ár az elszakadt sövényt jelzőkarókat gátakat. h bár adna a Gazda patakom sodrának medret, biztos utakon vinni tenger felé, bár verseim csücskére Tőle volna szabva rím előre kész, s mely itt áll polcomon, szent Bibliája lenne verstanom, hogy ki mint Jónás,rest szolgája, hajdan bujkálva, később mint Jónás a Halban leszálltam a kínoknak eleven süket és forró sötétjébe, nem három napra, de három hóra, három évre vagy évszázadra, megtaláljam, mielőtt egy még vakabb és örök Cethal szájában végkép eltűnök, a régi hangot s szavaim hibátlan hadsorba állván, mint Ő súgja, bátran szólhassak s mint rossz gégémből telik és ne fáradjak bele estelig vagy míg az égi és ninivei hatalmak engedik hogy beszéljek s meg ne haljak." Babits Mihály - Jónás imája