Dr. Vitéz Ferenc : Verspályázat Holló László emlékére

Kedves Toronylakók!
Bizonyára elkerülte a figyelmeteket az a versíró-pályázat, melynek határideje hamarosan lejár. Szerencsére tíz nappal meghosszabbodott a beadás határideje, az idei Holló-ünnepségek els? köre ugyanis csak március 15-én zárul. Közlöm tehát a több fórumon, egyebek közt a Néz? Pont cím? folyóiratomban megjelent felhívást.

Költészeti pályázat

a Kossuth-díjas fest?m?vész, Holló László emlékére

 

 

Holló László Kossuth-díjas fest?m?vész, Kiváló és Érdemes M?vész (1887–1976), a huszadik századi magyar festészet kiemelked? alakja tiszteletére a m?vész özvegye, Holló Lászlóné Maksa Olga és a szellemi hagyatékának gondozója, Ujváry Zoltán professor emeritus támogatásával a Néz? ââ?? Pont cím? folyóirat pályázatot hirdet olyan új költ?i m?vek megírására, melyek Holló László m?vészetének vagy egy-egy Holló-alkotás ihletésére születtek.

 

M?faji, formai és terjedelmi megkötés nincsen.

 

A zs?ri értékelését követ?en a közlés színvonalát elér? m?vek ünnepi antológiában jelennek meg, mely az els? kötete lesz Holló László születésének 125. évfordulójára (2012. március 6.) tervezett kiadványsorozatnak.

 

A pályázati verseket névvel és értesítési címmel (postacím, telefonszám, elektronikus elérhet?ség) 2010. március 16-ig kell postára adni egy-egy példányban a következ? címekre:

 

Néz? ââ?? Pont, Vitéz Ferenc – 4027 Debrecen, Füredi út 67/B. fszt. 2.

 

Debreceni Egyetem BTK Néprajz Tanszék, Ujváry Zoltán professor emeritus – 4010 Debrecen, Egyetem tér 1.

 

A pályázatokat a zs?ri május végéig értékeli, ezt követ?en a résztvev?k értesítést kapnak az eredményhirdetés id?pontjáról.

 

A díjazottak Holló László Emlékoklevelet és egy azzal járó grafikai m?alkotást vehetnek át.

 

A pályázatról további felvilágosítás kérhet? a következ? telefonszámon: 06/20-965-2921, illetve e-mail címen: ferko824@gmail.com

 

Legutóbbi módosítás: 2019.09.11. @ 06:40 :: Dr. Vitéz Ferenc