Bonifert Ádám : Miért megy át a csirke az úton? (5)

A csirketéma lezárásaként az a korrekt eljárás, ha meghallgatjuk magát a csirkét is, vajon ? mit gondol az ügyr?l? Az út szélén találjuk, ahogy éppen az átkeléshez készül?dik.

 Általános jellemz?ként elmondhatjuk, hogy véleménye változó hangulatot tükröz, attól függ?en, hogy az úton milyen forgalom van, vagyis mennyire van esélye az átjutáshoz:

El?ször dúdolgatva, várja a megfelel? alkalmat:
Miért megyek át? Na miért, na miért? Kell, kell, kell, kell…
Vár rám a kiskakas…a kiskakasom vár rám…trallala…
mindjárt indulok ..trallala..trallala…
..átmegyek, átmegyek, milyen úton indulok, még nem tudom…
trallala … trallala…. hol jár az eszem…trallala…
Földvár felé félúton…trallala…. trallala

Aztán, ahogy az id? telik, kissé  már kissé nyugtalanabbul:
Mire vársz… mire vársz… mire vársz…
…Elmegy az id? a fejed felett….Siess, siess, siess….

Kés?bb önmagát bíztatva:
…megoldod…megoldod…csináld már….
..A tett halála az okoskodás…Na most, na most, na most….

Majd már jóval idegesebben:
Mennyi kocsi jár az úton….fene, fene, fene, fene…
Mint a kerék, ami forog, szinte soha meg nem áll…..
Csak jönnek, csak jönnek… miért, miért…

Aztán indulatosan:
Hej, te bunkócska, te drága…Hová a fenébe mentek ennyien?….Csak állok és várok és folyton csak sírok….

És eljött a pillanat, amikor már toporzékolva:
Hát sose jutok át az én kiskakasomhoz? Én, aki nála jártam, én, aki t?le vártam….segítséget, de nem segít ? sem….
Pedig csak átutazó vagyok itt az úton….Jaj, mi lesz már?….
Ahogy a híd a folyót átöleli…. Hol itt egy vacak híd?… persze, hogy nincs!


Végül átszaladva, néhány tollat elhullajtva, de átérve és felszabadultan:
Boldogság, merre vagy?….Szia, kakasom! Kicsi gyere velem csókot lopni….

Hirtelen rádöbbenve a valóságra és rémülten:
Úristen, nekem vissza is kell mennem! Jaj, mamám!
SEGÍTSÉG! REND?RSÉG! TÜZOLTÓSÁG! MENT?K!
Hát senki nem segít a hátrányos helyzet?eken?…..Hol itt az esélyegyenl?ség?
Mindegy addig is, inkább szexelek, semmint stresszelek….
Aztán isten veled, édes piroskám….kis kakasom…

A kutatást végz? megjegyzése: Aztán a kiscsirke visszaindult…..

Zárójelentésként egy sírvers:
Átment itt az úton,
isten teremtménye,
most nyugszik egy pulton –
nem volt szerencséje…

 

A szerkeszt?ség felhívása: Aki ezek után tudja, hogy miért megy át a csirke az úton, kérjük, írja meg nekünk. Mert – akárcsak más közvélemény kutatók – mi is csak kutatunk, de válaszokat nem tudunk adni. Ezt közzétett adataink is igazolhatják!  

 

A válaszadók teljes körében
          konkrét okot megjelölt 30 %, bizonytalan 70 %.

 a konkrét okot megjelöl?k közül megjelölt reális okot 15 %, hipotetikus okot  85 %.
 a reális okot megjelöl?k közül hihet? 5 %, komikusnak t?n? 95 %             

         a hihet?k közül el?remutató 10 %, semmire sem mutató 90 %.

         az el?remutatók közül a kutatást megkérd?jelez? 95 %, azt helyesl? 5 %.

Mindebb?l kit?nik, hogy a szerkeszt?ség id?t-pénzt-paripát-fegyvert nem kímél? önzetlen munkáját a lakosság 85 %-a nem értette meg, f?leg pedig nem értékelte. Ez az igazság, 100 %-ban elismerjük: nem született egy általános, generális megoldás a csirkék és társaik viselkedésére. De azért megjegyezzük, nem ez az els? közvélemény kutatás, amely mellétrafál!!…

 

Legutóbbi módosítás: 2009.10.02. @ 16:43 :: Bonifert Ádám
Szerző Bonifert Ádám 311 Írás
Álmodó realista vagyok, a magam módján írogató ember. Szeretem a baráti hangulatú, egymást segítő alkotó közösségeket, nem szeretem a marakodást és a klikkszellemet. De az értelmes vitákat elfogadom.