Kavyamitra Maróti György : Gianni Rodari: Brif, bruf, braf

Az udvar békés csöndjében két kisfiú játszik; amolyan maguk kitalálta, sajátos nyelven beszélnek, melyet senki sem érthet rajtuk kívül.

 „Brif, braf.” – mondja egyikük.

„Braf, brof.” – vélekedik a másik.
És mindkettejükb?l kitör a kacagás.

Egy els? emeleti erkélyen kedves, jó öregúr ül, és újságot olvas, míg a szemközti ablakból egy asszonyság hajol ki: sem jó, sem rossz.
Egy asszonyság.

„Milyen ostobák ezek a gyerekek!” – mondja az öregúrnak, de amaz másként vélekedik: „Nem gondolnám…”

„Nahát! csak nem akarja azt mondani, hogy maga érti, mit beszélnek?”

„De bizony, épp azt mondom: értettem én mindent. Az egyikük azt mondta: be gyönyör? napunk van! A másik meg azt felelte: és holnap tán még szebb lesz!”

Az asszonyság fölhúzza az orrát, fintorog, de csöndben marad, mert odalent a gyerekek újra rákezdik a maguk sajátos nyelvén folyó beszélgetést.

„Maraszki, barabaszki, pippirimoszki!” – szól az els?.

„Bruf! – vágja rá a választ a másik, és ismét mindketten harsányan fölkacagnak.

„Csak nem azt akarja mondani nekem” – mondja méltatlankodva az asszonyság az öregúrnak -, „hogy ezt is megértette?”

„De bizony, épp azt akarom mondani: értettem mindent.” – válaszolja szintén nevetve az öregember.
„Az els? azt mondta: olyan boldogság ezen a világon lenni. Amire a másik így felelt: bizony, a világ gyönyör? szép.”

„Na, és tényleg szép a világ?” – köti az ebet a karóhoz az asszonyság.

„Brif, bruf, braf…” – válaszolja az öregember.

 

Legutóbbi módosítás: 2019.07.09. @ 15:18 :: Kavyamitra Maróti György
Szerző Kavyamitra Maróti György 400 Írás
1951-ben Boldog Sarlósasszony napján születtem. A keresztségben kapott nevemen kívül még az ÃÂrja Majtreja Mandala buddhista rendben kapott nevemet használom előtagként, melynek jelentése: a Költészet Barátja. Voltam segédmunkás, szerszámkészítő szakmunkás, tanár. Jelenleg semmi vagyok: sok-sok érműtétem után leszázalékoltak, igazi semmit-tevő lettem. Ezért írok. Hej,ha csak még egyszer tanterembe léphetnék... Dehogy írnék én ilyen-olyan írásokat: elmondanám a teremben, és az jó lenne. Lettem hát (a drága Arannyal ellentétben) énektanárból éneklő. Elvált vagyok, két nagy gyermek apja, és nagyapja egy gyönyörűségnek, Kamillának, Millának.