H.Pulai Éva : Flatal Kortárs Állásfogalások

“A FIatal Kortárs Állásfogalások címmel tervezett tárlat a Te optikád által kívánja bemutatni azt a közeget, amelyben Te élsz. Azt a társadalmat, amelyben mindannyian élünk. Azt a politikát, amely számunkra irányokat, törvényeket szab és virtuális és konkrét célokat vetít elénk.” -Stenczer Sári, kurátor

 

Zsolnay Gyár, Pécs – 2009. május 8-31.

.

Jeune Création Européenne, Montrouge, France – 2009. szeptember

.

A m?vész kritikus, konstruktív-dekonstruktív hozzállása, lázadásba forduló karaktere és képessége minden megszilárdult el?itélet megkérd?jelezésére, a társadalmi és individuális konstellációk kérdésfeltevéseinek gyújtópontja lehet. Aktív szerepvállalása elengedhetetlen feltétele annak, hogy egy önmagát analizálni, megérteni, egyúttal a múltat feltárni kivánó, de els?sorban a jelen tükrében megújulni vágyó társadalom lelkiismerete, kritikusa s egyben szószólója legyen.

.

Kezdeményezésünk célja, hogy összegy?jtsük és bemutassuk a Magyarországon él? fiatal m?vészek alkotásait, melyek érzékenyen reagálnak a magyar – illetve az egyre változó keleteurópai – valóságra, szüntelenül elemezve a múltat, figyelemmel kísérve a jelent és formálva egy emberarcú ön/jöv?-kép felépítését.

.

A kiállítás megrendezésével olyan panorámát kívánunk a néz? elé tárni, mely h? tükre lesz a kortárs Magyarországnak és differenciált képet mutathat els?sorban a fiatal korosztály életformájáról, gondolkodásáról és világnézetér?l és arról az egyéni és csoporttudatról, amelyet ez a feltörekv? generáció nyíltan sajátjának tekint. Azokat a munkákat mutatjuk majd be, melyek a folyamatos válságban él? Magyarországon fennálló politikai, társadalmi, egzisztenciális, morális, emberjogi illetve a média befolyására vonatkozó kérdésekre keresnek radikális válaszokat. Els?sorban olyan m?vészeti stratégiákat szeretnénk összegezni, amelyek az alig egy évtizede hátrahagyott, traumákkal terhes század, de f?ként az új, folyamatosan változó Európa létrehozta helyzet, a nyugtalanító önértékelési válság és az egyéni és kollektív tudat- illetve érték-zavar megértésére és annak elkötelezett és bátor feloldására törekszenek.

.

A FIatal Kortárs Állásfogalások címmel tervezett tárlat a Te optikád által kívánja bemutatni azt a közeget, amelyben Te élsz. Azt a társadalmat, amelyben mindannyian élünk. Azt a politikát, amely számunkra irányokat, törvényeket szab és virtuális és konkrét célokat vetít elénk.

Stenczer Sári, kurátor

.

Pályázati kiírás

.

A pályázatot Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Pécs2010 Menedzsment Központ hirdeti meg, a Martyn Ferenc Szabad M?vészetoktatási Alapítvány, a Párizsi Magyar Intézet és a Jeune Création Européenne – Biennale Itinerante d’Art Contemporain támogatásával.

.

A munka formai és technikai megközelítése teljesen szabadon kezelhet? és értelmezhet?, m?faji megkötés nélkül. Minden pályázó csak egy, 2003 után keletkezett, vagy teljesen új munkát vagy munkaegyüttest küldhet be a pályázatra.

.

A kurátor által kiválasztott alkotások egy csoportos kiállítás formájában láthatóak majd, májusban a Zsolnay-Gyár csarnokaiban, a Pécs2010 Európa Kulturális F?városa 2009-es felvezet? évének hivatalos programjaként. A tárlat létrejötte után egy független szakmai zs?ri 10 alkotást választ ki, melyek az év szeptemberében a Párizs melletti, Montrouge-ban megrendezett Jeune Création Européenne-n, egy fiatal európai m?vészeket bemutató, utazó biennálén képviselik Magyarországot.

.

A pályázat technikai részletei

.

A pályázaton részt vehet saját alkotásával minden 35. életévét még be nem töltött magyar, vagy Magyarországon él?, külföldi állampolgár. A m?veket, regisztráció után, on-line, digitális formátumban kell feltölteni a www.fika.hu weboldalra 2009 március 1. és 15. között. A pályázati dossziénak tartalmaznia kell a pontosan kitöltött jelentkezési adatlapot, az alkotó önéletrajzát, az alkotást, vagy annak reprodukcióját, vázlatát vagy egyéb terveket (.doc, .jpg, .flv formátumban) és egy maximum 2000 karakteres alkotói állásfogalást, az alkotás bemutatásának koncepcióját.

.

A kiíró fedezi továbbá a munkák Pécsre szállítását és installálását. A kiállításon szerepl? m?vek alkotói 20.000 forint hozzájárulást kapnak utazási költségekre, illetve ingyenes szállást a megnyitót követ? éjszakán.

.

A zs?ri által kiválasztott 10 m?alkotás képviseli jöv? év szeptemberében Magyarországot a Jeune Création Européenne Biennálén. A nyertes alkotók utazási támogatást és szállást kapnak Párizsban, a montrouge-i kiállítás megnyitója alatt. A Franciaországban bemutatott alkotások szerepelnek a Jeune Création Européenne angol nyelv? katalógusában, illetve két éven keresztül, a nemzetközi válogatással együtt utaznak a biennálé partnervárosainak kiállítóhelyeire.

.

(http://www.jeunecreation.eu) A nemzetközi tárlat 2010-ben Pécsett is látható lesz, a Pécs2010 – Európa Kulturális F?városa program keretében.

.

A pályázó tudomásul veszi, hogy a beadott alkotások elkészítésével vagy azok nyilvános bemutatásával (kiállításával) okozott személyiségi és szerz?i jogsértésekért minden felel?sség a beadó szerz?t terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkez? anyagi felel?sséget is. A résztvev? a pályázati anyag beküldésével automatikusan elfogadja a pályázati feltételeket, és egyben hozzájárul, hogy a rendez?k a pályázattal kapcsolatos publikációkban a reprodukciókat térítésmentesen használják, valamint az interneten azokat megjelenítsék. Az alkotás az alkotó tulajdonában marad. A rendez?k fenntartják a jogot, hogy bármelyik, a pályázati feltételeknek nem megfelel?, vagy az emberi, illetve személyi jogokat sért? beadványt töröljön a beadott pályázatok közül.

.

Az alkotások leadása: 2009. Március 1-15. 24 h

.

További információk: Stenczer Sári, a kiállítás kurátora és a pályázat szervez?je (stenczer@pecs2010.hu, Skype: Sara Stenczer)

A 10 nyertes m?vet elbíráló zs?ri tagjai:

Babarczy Eszter, kritikus, m?fordító, eszmetörténész

Készman József, m?vészettörténész, kurátor, M?csarnok

Pinczehelyi Sándor, képz?m?vész

Stenczer Sára, független kurátor, kritikus, a kiállítások szervez?je

Varga Csaba, képz?m?vész, igazgatóhelyettes, Párizsi Magyar Intézet

Várkonyi György, m?vészettörténész, f?muzeológus

 

Forrás: www.terasz.hu

 

Legutóbbi módosítás: 2019.09.11. @ 06:35 :: H.Pulai Éva
Szerző H.Pulai Éva 1146 Írás
A H. a nevem előtt, csak egy megkülönböztető jel, hogy ne keveredjenek össze a hírösszeállítások a firkáimmal. *Pulai Éva