Dr. Péter Miklós : Hivatás, Hajnal

A szamosújvári börtönben, lelkipásztorrá szentelésem második évfordulóján írtam a Hivatás című verset. Ekkorra tisztult le a lázadozó fogolyban: nem a helyzet okán kell önmagam marcangolva töprengeni, hanem keresnem kell Istennek azt a célját, amelyért a börtönt rám mérte. A Hajnal című, 1963-ban írt vers megálmodja a szabaduláskor Nagyváradra való megérkezésemet.
Hivatás
Semmit ne adj, ha nem adod
oda magad egészen,
gyertyát se gyújts, ha nem hagyod,
a tűz, hogy megemésszen,
meggyalázva, letörve
találd meg boldogságod,
ha nem vakulsz meg, ne lásd
soha a napvilágot,
keserű legyen étked,
szögesdrótból a párnád,
poklok kínja vetítse
pihenésedre árnyát,
megcsúfolt bolond légy,
és börtöntöltelék,
részed a fájdalomból
sose’ legyen elég,
felőrlött élet légy,
pusztába halt kiáltás,
neved, te átkozott pap,
hogy így lehessen áldás!
Szamosújvár, 1960. július 18-án.
Hajnal
Elmosódnak,
s új formát öltenek
újból kirajzolódva
hosszú árnyak,
magabiztos mosolya
fakó ezüst-tükrére fagy,
s a Hold
átadja haloványságát a halálnak.
Összevegyül
hajnali színharmóniában
a gőzt lehelő gép,
a felhővé váló füst,
s a Nap csókján
csillanni vágyó harmat,
sínvégeken
a kerék kattogása
ütemet ad
egy ébredező dalnak.
Közeledem.
Éles kanyar mögött,
szürkén derengő ég-alapra festve
egy téglaszínű kémény karcsú teste
mint óriás mérföldkő célt mutat:
tudom, már megfutottam az utat.
Az országút a folyóhoz simul.
Tompán dübörög a vasvázú híd.
Kövön tajtékká tört a habfodor:
a duzzasztógát vízesést zúdít.
A töltés alatt megbújnak a házak,
és a magasból minden egybeolvad:
kupolák, tornyok, oszlopok, tetők
egy hívó ölelésben átkarolnak:
a hosszú útról hazaérkezőre,
a vén városban vár reám a Holnap.
Szamosújvár, 1963.
Legutóbbi módosítás: 2019.10.29. @ 10:09 :: Dr. Péter Miklós
Szerző Dr. Péter Miklós 9 Írás
Nyugalmazott református lelkipásztor vagyok, a teológiai tudományok doktora, aktív egyetemi docens. A nagyváradi Partiumi Keresztyén Egyetem teológia tanszékén oktatok egyetemes egyháztörténetet. Tanársegédem a 40 éves fiam, drs. Péter Csaba református lelkipásztor, két unokám, a 11 éves Zsolt és a 8 éves Anna édesapja. Menyem, dr. Sógor Éva a kolozsvári állami tudományegyetem református tanárképző szakán adjunktus, egyházi zenét oktat. Feleségem, Bozsoki Erzsébet nyugalmazott kántor. Emese lányom Pest megyében, Tápiószőlősön él férjével, Rózsa Mihállyal. Verseim, cikkeim, tanulmányaim hazai és külföldi napi- és hetilapokban, szakfolyóiratokban jelennek meg, itthon hat önálló kötetem látott napvilágot, valamennyi egyháztörténeti tárgyú, illetve egyetemi témájú. A Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja vagyok, egykori 14 évi kényszermunkára ítélt, 1959 és 1964 közt politikai börtönben töltött fiatalkor után 1997. október 22-én a Magyar Köztársaság elnöke 1956-os emlékéremmel tüntetett ki. Életem legmagasabb rangja, amelyre legbüszkébb vagyok: NAGYAPA.