Kerekesné Varga Veronika : A virtuális világ rabja

(interjú)

 

A viselkedési függ?ségek a szenvedélybetegségek külön csoportját alkotják.Ezen zavarok jellemz?je, hogy a személy nem egy bizonyos kémiai anyagtól, hanem egy viselkedési mintázattól függ. Míg a drogfügg? esetében ez a viselkedés a drog ismételt megszerzése, és használata, addíg a játékszenvedélyt?l függ? személy esetében a játék, a munkamániás esetében a munka jelenti a kényszert.

 

A viselkedési függ?ségekr?l tudni érdemes, hogy általában olyan tevékenységgel kapcsolatban alakul ki az addikció, ami amúgy az élet normális velejárója egészséges embereknél is. Alapvet? biológiai szükséglet az evés, a szexualitás, de a munka és a játék is. Viselkedési függ?ségr?l (addikcióról) akkor lehet beszélni, ha ezek a tevékenységek eluralják az ember életét, túlzott mértékben vannak jelen. A betegség egyik legfontosabb jellemz?je – éppen úgy, mint a kémiai addikciók esetében is – az, hogy a függ? személy számára az élet más dolgai elveszítik örömszerz? jellegüket, és kiszorulnak a beteg életéb?l. [1]

 

Interjúm célja: választ kapni arra a kérdésre, hogy egyáltalán mikortól lehet függ?nek tekinteni egy személyt, meddíg tart az a bizonyos határ, amíg a gép a mindennapi tevékenységünk normális része, és mikortól nem az.

Illetve rá szertnék világítani arra is, hogy a személy hogyan ítéli meg szubjektív módon a saját tevékenységét. A beteg ember, ha beteg, mir?l is ismeri fel, és felismeri-e egyáltalán a betegségét?

 

 

 

Szerinted ki a „gépfügg?"?

Te

Én készítem a riportot és te vagy a riportalany! Mib?l gondolod, hogy én vagyok a gépfügg??

Mindennap órákig ülsz a gépnél.

Szerinted mik a „gépfügg?ség" tünetei?

Nem vesszük észre az éhséget, és azt sem, hogy WC-re kell menni.

Ezeket én is megfigyeltem magammal kapcsolatban. Tudnál még tüneteket felsorolni?

Ha sokáig ülök a monitor el?tt, megfájdul a fejem.

El?fordul, hogy információszerzés szándéka nélkül kapcsolódsz az internetre?

Igen, társalogni szoktam.

Mit?l jobb ez, mintha személyesen beszélgetnétek?

A t?lem távol él? barátaimmal is kapcsolatot tudok tartani.

Nem félsz, hogy emiatt nem lesz id?d az igazi barátokra?

Nem.

El?fordult, hogy szomszédban lakó barátoddal interneten keresztül csevegtettek több órát, holott találkozhattatok volna személyesen is.

Ez azért történt, mert éjszaka nem tudtunk volna személyesen beszélgetni.

Szerinted természetes dolog az, hogy egy iskoláskorú gyerek éjszaka órákon keresztül ül a gép el?tt?

Igen, én nem ülök ott a gép el?tt hajnali háromig, mint az ismer?seim.

El?fordul, hogy ideges, zaklatott, feszült leszel, ha nem jutsz számítógéphez?

Akkor ott a telefonom, de olvasni is szeretek.

Mire használod a telefonodat?

SMS-eket küldök, vagy zenét hallgatok. A barátaim küldik át nekem a zenéket, vagy gépr?l rakom rá.

Értem. Mit éreztél, mikor hazajöttél az erdei iskolából és egy hét szünet után újra a monitor elé ülhettél?

Kíváncsi voltam, kik vannak fenn MSN-en, vártam, hogy beszélgethessek velük.

El?fordult-e az, hogy a sok számítógépezés miatt elhanyagoltad a feladataidat?

El?fordult?

Nem tudod eldönteni, hogy volt-e pld. olyan eset, hogy emiatt nem tanultál, nem pakoltál be a táskába másnapra?

Nem emiatt történt.

Akkor mi miatt?

A haverok miatt és azért mert lusta voltam.

Szép, hogy elismered. Használsz olyan programokat, amik nem kifejezetten gyerekeknek valók?

Nem tudom. Nem.

Szerinted a szörnyekkel teli, gyilkolászós programok nem károsítják a gyerekek lelki világát?

Lehet.

Miért ábrázolsz rajzórán mindig démonokat, gyilkolást és vért?

Mert az jutott eszembe.

Jelenleg egy hétre el lettél tiltva a gépt?l, mert nem csináltad meg a feladataidat. Ennek ellenére minden nap a monitor el?tt talállak, mikor hazaérek. Erre kérnék magyarázatot.

Szerettem volna MSN-ezni.

Rendben van, de a tiltás az tiltás, a szabály az szabály, ezt miért nem tudtad betartani?

Nem tudom.

Nem bírod ki számítógép nélkül?

MSN nélkül.

Az nem ugyanazt jelenti?

Nem, mert akkor használom az MSN-t, ha nem érnek rá a haverok.

Tehát a valóságos barátokat a virtuális térben próbálod pótolni.

Más gyerekek, akik nem számítógép függ?k, azok a DVD, TV, vagy PSP rabjai.

Akkor tehát ez a jobbik eset, ha valaki „csak" egy dologtól függ?

Igen is, meg nem is.

Miért nem jobb tehát a számítógép függ?ség a többszörös egyéb gépfügg?ségnél?

Mert tulajdonképpen ez veszi el leginkább az id?t más hasznos dologtól.

Akkor tehát elismered, hogy internet függ? vagy?

Igen, de te még inkább függ? vagy. Sokkal többet lógsz a neten, mint én, különböz? ürügyekkel elküldesz a gép közeléb?l, hogy a 7toronyban, meg a Virtuson levelezgethess olyan emberekkel, akiket egyáltalán nem ismersz. Te élsz inkább a virtuális világ fogságában.

Honnan tudod, hogy nem ismerem ?ket? Majd meglátjuk egymást a felolvasóesten.

Akkor döbbensz majd rá, hogy a valóságban nem olyanok, mint amilyennek elképzelted ?ket. Éppen ez jelenti a függ?séget, hogy hamis képet táplálsz magadban emberekr?l.

Vagy esetleg ezt úgy is ki lehetne fejezni, hogy egyes emberek társas kapcsolatai f?leg a virtuális térben léteznek. A baj akkor van, ha a valós kapcsolatok megsz?nnek emiatt.

Igen, ezt én is így látom.

Köszönöm a riportot, vigyázz a valóságos kapcsolataidra.

Te meg pláne!

Korunk vívmánya – a számítógép – által elérhet? internet: „a világ köldökzsinórja", az információk végtelen tárháza és a kapcsolatfelvételhez ragyogó eszköz. A virtuális világban szerzett ismeretségek paradoxonja viszont, hogy míg könnyen lehet barátokat szerezni ily módon, mégis az igazi társas kapcsolatok teljesen leépülhetnek, megsz?nhetnek, ha aránytalanul sok id?t töltünk cseteléssel.

A virtuális beszélgetéseknek sajátos nyelvezete jött létre, ami t?mondatokká degradálja nyelvünket, elhagyhatóvá váltak a nagybet?k, az írásjelek, és új „kiberszavak" kreálódtak. A leírt üzenetekhez nem kapcsolódnak non-verbális jelek, ennél fogva az olvasó saját fantáziájára van bízva a szöveg értelmezése. El?fordul, hogy a szavakhoz mögöttes jelentést gondol az olvasó, vagy félreérti annak tartalmát. Elképzelhet?, hogy ennek ellensúlyozására jött létre a jelek üzenetekként való küldözgetésének szokása, gyakran az írott szöveg teljes mell?zésével.

 

Gyermekeink szocializációjának színtereit eddig a család, az iskola, a kortárscsoportok, és a televízió jelentette. Mától fontos tényez?ként jelenik meg a társas viselkedés elsajátításával kapcsolatban az internet. Ahol azonban zavaros információk kusza összevisszaságából kellene kihámozniuk maguknak az értékes, megtanulandó, követend? normákat. Eközben segítség nélkül kell rájönni arra, hogy mi a helytelen, elvetend?.

Ijeszt? kilátások ezek a jöv? generációk erkölcsi fejl?désére vonatkozóan. A napi több óra gép el?tt eltöltött id? más hasznos tevékenység folytatásának lehet?ségeit is lesz?kíti, a gép b?völetében ugyanis nem érzékeljük az id? múlását.

 

 

 [1] Németh-Gerevich Addikciók (2000) Medicina

 

Legutóbbi módosítás: 2021.07.29. @ 12:13 :: Kerekesné Varga Veronika
Szerző Kerekesné Varga Veronika 261 Írás
Sokszor írogatok kéretlenül.Most is bizonyosan éretlenül,Buzgón lelkesedve töretlenül,Néha eltalálom véletlenül.