H.Pulai Éva : A DRÓT könyvheti TOP10 listája

8. JAGOS ISTVÁN RÓBERT: EMBERKÁROMLÁS

 

 

 

 

 

 

 

A DRÓT alkotó szerkesztői szerint a 2017-es, 88-dik Ünnepi Könyvhéten, a legjobb könyvek TOP 10-es listájában Jagos István Róbert kötete is ott van!

 

„Szerencsénkre azonban jártunk Szegeden, ahol beszereztük Jagos István Róbert Emberkáromlás című kötetét. A kis verseskötetet a Dél-Alföldi Művészeti Kapocs Alapítvány adta ki az Ünnepi Könyvhétre, nem tudjuk, hogy Szegeden kívül bárhol beszerezhető-e, de reméljük.

Egy kemény költőtől kemény versek. Kár lenne, ha említés nélkül mennénk el mellettük, ezért Jagos kötete a nyolcadik listánkon.„ (Forrás: DRÓT)

 

(A DRÓT független, szabad, összművészeti és társadalomkritikai alkotói portál.)

 

 

GRATULÁLUNK!

 

 

 

 

Jagos István Róbert: Emberkáromlás

 

Előszó és az ajánló:

 

Kedves István!

 

Lírai önéletrajzként, helyzetjelentésként és közérzet-analízisként megszólaló verseit örömmel olvastam. Bizton állítható, hogy nyelvi erőt és emberi mélységet sugárzó, szép reményekre jogosító, karakteres kötetet tesz le a magyar irodalom asztalára. Egy olyan verseskönyvet, amely finom nyelvi strukturáltságával, komplex élmény- és érzékenységformáival, illetve a kultúrhistóriai hagyományt egyéni módon átlényegítő és újrateremtő metaforikájával is sokak érdeklődésére tarthat számot.

A kötet jelenlegi szerkezete hosszmet-szetben és keresztmetszetben is pontosan tük-rözi a lírai alany külső/belső életvalóságát; a tényeken alapuló story és a személyiség léttör-ténetét adó history kettős fénytörését.

A szeretetmisztikát tudásmisztikával ötvöző, s ezáltal evangélium és esztétikum vi-szonyrendszerét is izgalmasan újszerűen láttató Jagos István Róbertnek szívből gratulálok!

 

Töretlen alkotókedvet, tiszta szívű múzsákat és verseire fogékony olvasókat kívánva őszinte megbecsüléssel és barátsággal üdvözlöm:

 

Dr. Ködöböcz Gábor

irodalomtörténész

főiskolai docens

 

Jagos István Róbert kemény költő. Az élet meggyötörte, fiatalon többször nevelőintézetbe került és nem lehetett zökkenőmentes a felnőttkora se valószínűleg, de azért mégsem siránkozik. Nem sajnálja magát, hanem bátrabb cselt eszelt ki.

Verseket ír.

Aki nem próbálta az nem tudhatja, de nekem elhiheti, hogy sokkal nagyobb bátorság kell ahhoz, hogy az ember írjon, mint, hogy ne írjon. Főleg ilyen titkos verseket. Most itt vannak egy kötetben e költemények, s e bátorságot máshogyan nem jutalmazhatjuk: elolvassuk őket. Csak legyen nekünk is elég bátorságunk az igazsághoz, amely bennük rejtezik!

Mert ebben a kötetben igaz és őszinte verseket találunk, csak ki kell nyitnunk.

 

Weiner Sennyey Tibor

költő, író, a DRÓT főszerkesztője

 

 

 

 

 

A cikk elolvasható:

http://drot.eu/article/legjobb-konyvek-88-unnepi-konyvheten

 

 

 

 

 

 

 

Legutóbbi módosítás: 2019.11.19. @ 09:15 :: H.Pulai Éva
Szerző H.Pulai Éva 1146 Írás
A H. a nevem előtt, csak egy megkülönböztető jel, hogy ne keveredjenek össze a hírösszeállítások a firkáimmal. *Pulai Éva