Kádár Sára Hajnalka : Karácsony

A kerítéseket, házakat hósapka födte be, cipője belesüppedt a puha fehérségbe. Mesevilágba került.

 

 

Csípős kedvében érkezett a szél a faluba, fekete felhőket gomolygatva maga előtt végigrohant a fákon, dühödten rázta meg a zölden hivalkodó fenyőket. Ma ünnepre vár mindenki. A tanterem csipkébe, díszekbe öltözött, vetélkedők, játékok, tánc fokozta a várakozás izgalmát. Ám semmi sem tudta lekötni a figyelmét, tekintete egyre csak az ablakot kémlelte.

Lassan elcsendesedett a háborgó kinti világ. Ökölnyi pelyhekben kezdett esni a hó, sűrű fehér színével befestette az eget, a templomtornyot, a fákat. A gyereksereg ujjongva ömlött ki az udvarra, sikongott az arcukra, kezükre hulló kristály csillagoktól, pirosodtak az arcok, féktelenedett a felszabadult öröm.

Végre, hazaengedték. Viháncoló csikóként rohant ki a tejfehér utcára. A szél belekapott a kabátjába, havat fújt a szemébe. Nem törődött vele, megszaporázta lépteit. A kerítéseket, házakat hósapka födte be, cipője belesüppedt a puha fehérségbe. Mesevilágba került. A kéményekből karikázó füst, az ablakokban az advent fényei hirdették az ünnepet. Hajtotta a kíváncsiság, hiszen ma érkezik az angyal!

A kapu előtt megtorpant. Sötéten bámult rá a ház. Egy pillanatig elfogta a kétség, tán neki nem hoz karácsonyfát…

Belépett az udvarra. A tornácon kupacban állt a hó, semmi se mutatta az ember lábnyomát.

Hisz az angyalok repülnek — derült fel az arca.

Türelmetlenül kukucskált be az ablakon, s fény villant a szemébe. Apró kis gyertyalángok pislogtak a benti homályban. Kimondhatatlan öröm öntötte el, valósággal bezuhant az ajtón. Abban a pillanatban felgyúlt a villany, szikráztak a fényszórók a karácsonyfán, alatta ajándékcsomagok lapultak, s a rádióból halkan szólt a Mennyből az angyal. Szülei is ott álltak.

Mindenkit elbűvölt az öröm, a szeretet ünnepének hangulata. Percekig bámulta a csodát, majd énekelni kezdték ők is a karácsonyi dalt.

Kellemes meleg lebegett a házban, s a lelkében nagyobbra lobbant a szeretet.

 

 

 

Legutóbbi módosítás: 2019.08.15. @ 11:31 :: Kádár Sára Hajnalka
Szerző Kádár Sára Hajnalka 59 Írás
Kádár Sára Hajnalka vagyok, Erdélyben Sepsiszentgyörgyön élek. Írásaim – többnyire kis próza- egy része emlékezés a felnevelő székely falu jellegzetes alakjaira, szokásaira, a szocialista rendszer keserű, embert próbáló világára, de jelen van bennük a ma emberének gondja, öröme is. Egyszóval középpontban az ember áll. Mesét és verseket is írok. Nyomtatott és internetes antológiákban, folyóiratokban jelentek meg, valamint két saját kötetben is, címe: Visszapillantó 2014 ,és Az élet felém 2015 . szeretettel üdvözlök mindenkit.