Pásztor Attila - Atyla : Virole Hills & Holly Chris

skót forrásból

 

 

Nejét régről eltemette,

s kincsét – lányát, szép Virole-t –

hosszú sétán tanítgatta

szűk szóval a fess milord.

 

S így szólt: „Lányom, biztos jövőt

Lord Wrick – házasság jelent,

szívedből jobb lesz, ha törlöd

Christ, ki rég szerelmesed!”

 

A lány házig sírva botlott,

Chris csokorral várta őt.

„Drágám, atyám másnak ígért,

lordnak szánja esküvőnk!”

 

„Magzatunk még szíved alatt,

kötényed már domborul,

atyád lelke gránit-való,

szívem bánattól szorul!”

 

„Méltóság, rang s vagyon űzi,

behódolt szegény apám.

Bocsáss néki, kérve kérlek,

s csókold újra s újra szám’!”

 

Chris faragott cserfa bölcsőt,

csörgőt, kelep-kalapot,

s kapott három kis húgától

amit isten adhatott.

 

Maggie selyemsálat küldött,

Jean selyemfont kék övet,

Marion bő, hímzett köpenyt,

legyen szép az öltözet.

 

S Virole Hills pár holdhónapra

megszülte csöpp gyermekét.

Teje apadt, könnye áradt –

Chrisre bízta legelébb.

„Vidd anyádhoz, húgaidhoz,

tovább nem dajkálhatom.

Szívemből ki szívem szakad,

míg nem látom magzatom!”

 

Másnap Virolet öltöztették,

csipkék mögött büszke kínt

viselt, amit atyja rótt rá,

s nem hordhat el sors szerint.

    

Templom felé hóka lován

a vén Lord csak léptetett,

Viole-t almásderes vitte –

táncolva s hőn fékezett.

„Ki tartja meg kantárszárad,

hogy lesz nyugtunk esküvőn?”

„Senki más, Lord, mint Holly Chris,

hűséges, szép szeretőm!”

 

Válasz után a Hills-leány

megsarkantyúzta lovát,

Lord Wrick arcát törülgette,

szégyene vörhenyben állt.

S Virole a pompás esküvőn

Christ leste szerelmesen,

alig várta lakomáknak

éjfélkor vége legyen.

 

„Kezdődjék a tánc, mulatság! –

vőfély szólt. – Virtust elő!

Szóljon kobza, sípos dudás

dobhoz s lantos – tekerő!”

 

Christ a lányok körbefogták,

Virole-t vén Wrick kérte fel,

ám az ifjú, szép menyasszony

Lord előtt sem térdepel:

 

„Fiatalodj, csontos Lordom,

szemed csúf halálmadár,

kívánj bármit, míg mulatok,

s vagyonod atyámra száll!”

 

Chris melléjük toppant ekkor,

s elragadta kedvesét,

Lord Wrick sápadt-szürke arccal

hallgatta a sípzenét.

 

Szerelmesek? Rúgták a port

hajnalig a fák alatt,

amíg szívhez kapott Virole,

s le nem állt a forgatag!

 

Chris lábához roskadt lassan,

úgy ölelte térdeit.

Hű szerelmet, holtig tartót

a halál így szentesít.

 

Láncon két jegygyűrűt hordtak

porral ékkövek alatt,

Virolé a rubinszemű,

Chrisé zöld-tüzes smaragd.

 

„Vigyétek mind gyermekünknek,

sirassák bár húgaim,

neveljék fel a csepp Willyt,

rajtunk nem fog már a kín!”

 

Felhörpintették a mérget,

ajkuk feketült belé,

Chris lerogyott szép kedvese

kibontott karja közé.

 

Páros sírjuk sziklaoltár

lett – forrásnál fák között.

Szerelmesek csókját őrzik,

míg Nap s Hold száll hegy fölött.

 

 

Legutóbbi módosítás: 2014.08.01. @ 12:00 :: Pásztor Attila - Atyla
Szerző Pásztor Attila - Atyla 227 Írás
Becsületes nevem: Pásztor Attila Művészet kedvelő, ok-le vele s bohó mérnök víg zettséggel... NME 1985