Pásztor Attila - Atyla : Wife of Wades

skót balladából szőtt Kép: Edinburgh Castle

 

Családfáról fattyú hajtott,

anglikánt nyögött e föld,

Yorrick* nemcsak folyón gázolt,

kedvtelésből öldökölt.

 

Látszat-hű oltár-keresztény

zsámolyokon térdepelt,

s kígyószívvel pusztította,

ki ellene szót emelt.

 

Karácsonyi fényes estén

celebrált szent vacsorát,

hét országból sereg vendég

ünnepelt pompát s királyt.

 

De nem Patrick ír szigetről –

Saint John’s Point volt otthona.

Táltos-húros lófő-lantot

pengetett Ég dalnoka.

 

Hangja zengő misztérium,

walesi bárdokat idéz,

s lángvörös, dús hajfürtjeit

fonná tünde női kéz!

 

S a királyné bogár-szemét

felejté e dalnokon,

és volt, ki a hitvest leste

féltékenyen s álnokon.

 

„Szép hang, szép vers! – szólt a király.

– Lelket röpít, táncra hív.

Daliánk mit érdemeljen,

selyem ágyat, baldachint?”

 

„Ily szép lovag, ír nemes vér

ritka várunk szegletén.

Zsarnokságról igazat szól.

Vitéz, harcos költemény!

 

S tudni: bárdot ily daláért

égetett meg már király,

sirály-lelkük vizek felett

hófehéren visszajár…”

 

„Látom, szíved felé hajlik…

Tán a térded is remeg?

Atyádnak jó pénzt fizettem,

ágyasommá tettelek.

 

S azóta sincs egy éjjelem,

mit tölthetnénk boldogan!

Öled zárod, csókod fagyos,

vágyam csak falnak rohan!

 

S lám, ez írnek hangja tetszik,

vörös hajtól vér pezseg?

Úrnőm, vigyázz, haragomtól

bakó hullhat s szép fejed!”

 

Asztalra csapott e szónál,

képe reszketett belé:

„Elég volt az ír dalokból,

dudákat, sípot elé!

 

Fogjátok, a lantja törjön,

tömlöcben lesz vasra vert!

Így jár mind, ki büszkeséggel

walesi bárdról énekelt!”

 

Király-hitves arca sápadt,

elevent talált a szó.

Udvarhölgye székbe ájult,

s rezzent a sok talpnyaló.

 

Fojtó csend ült a teremre,

s elég volt egy csörrenés,

Patrick O’Neillt megragadták,

majd’ torkát szegte a kés.

 

„Yorrick Wade, akin ma gázolsz,

olvassa rád bűneid!

Lelked ördög vesse tűzre,

s nyársat fogjon mindenik!

 

Talmi szívvel királyi rang,

ország-vagyon mit sem ér,

s az sem: arany palástodon

csókkal hintett a szegély!”

 

Így szólt bátran a skót hitves,

Yorrick lett bősz lángveres:

„Tömlöcben lesz, „kedves”, ágyad,

tudd meg, kivel s mért perelsz!”

  

S Yorrick Wade szép feleségét

veszejtette szívtelen’…

Lángoszlop lett nő és dalnok,

máglyaként egy reggelen.

 

Hamvaikat nem szél fújta,

könny áztatta másnapig,

szirtfok őrizze emlékük, 

mint Wales ősi bárdjait!

 

*York családra utaló név, Edwardok és III. Richárd figurája is e vérvonalt képviseli.

Legutóbbi módosítás: 2014.06.19. @ 20:22 :: Pásztor Attila - Atyla
Szerző Pásztor Attila - Atyla 227 Írás
Becsületes nevem: Pásztor Attila Művészet kedvelő, ok-le vele s bohó mérnök víg zettséggel... NME 1985