Apáti Kovács Béla : Tréfás vadász

 

 

 

 

Egyszer egy vadász éppen az erdőből kifelé ballagva találkozott egy paraszttal, aki megszólította:

— Vadászuram, lőjön nekem egy nyulat! Úgy ennék egy kis nyúlpecsenyét…

A vadász végignézte a parasztot, és megkérdezte:

— Mi lesz a fizetség a nyúlért? Mert ugye nem kívánja, hogy ingyen pazaroljam a drága lőszert?

A paraszt megvakarta a tarkóját, majd mondta:

— Szegény ember vagyok, ezen a kicsinyke földemen kívül semmim sincsen.

— Hát bizony, ez nem sok. Vajon megterem-e rajta egy zsák krumpli?

— Ha akarom, akkor igen.

— No, akkor kössünk üzletet! Uraságod ad nekem egy zsák krumplit, én pedig lövök magának egy szép nyulat.

A parasztnak tetszett az ajánlat, és belecsapott a vadász markába.

— Mondja vadászuram, mikor kapom meg a megígért nyulat? Nem lehetne, minél előbb, mert már nagyon megenném.

— Ha akarja, akkor még ma meglövöm, de kíváncsi lennék, mi lesz a zsák krumplival?

— Sajnos arra sokat kell várni, hiszen még csak a nyár elején járunk, és nincs itt a krumpliszedés ideje. De amint megérik, azonnal szállítani fogom. Türelem… türelem, vadászuram!

A vadász még aznap lőtt egy nyulat és elvitte a parasztnak. A nyúlból olyan finom vacsorát készített a paraszt felesége, hogy a házban mindenki megnyalta a tíz ujját, a bundájából meg egy szép kucsmát készíttetett az urának.

Eljött a krumpliszedés ideje. A paraszt kilencvenkilenc zsák krumplit vitt haza a földről, és mindet verembe rakta. Ellenben megfeledkezett az ígéretéről, vagy talán nem is akarta betartani. Úgy tett, mintha semmi sem történt volna. Ha csak tehette, elkerülte a vadászt, aki egy ideig türelmesen várta a krumplit, de amikor látta, hogy a paraszt nem szándékozik megadni, amit még tavasszal megígért, elment hozzá és megkérdezte:

— Mikor kapom meg a zsák krumplit?

A paraszt mindenfélét összehordott, és újból csak ígérgetett:

— Kicsit még szikkadni kell a kolompérnak* a veremben. Majd amire leszüretelek, megkapja a krumplit.

A vadász belenyugodott az ígéretbe. Azt gondolta, jó lesz a krumpli szüret után is.

Elmúlt a szüret, de a zsák krumplival nem akartak bekopogni a vadászház ajtaján. Hiába nézegetett a vadász a falu irányába, a parasztot nem látta jönni. Megunta a várást, és újból elment hozzá.

— Már mindenki leszüretelt, ideje lenne megadni a tartozást, gazdauram! — mondta a megszeppent parasztnak.

— Jaj, jaj, vadászuram — siránkozott a paraszt — megadnám én azonmód, csak előbb lefejteném a borocskát, és krumpli mellé adnék egy pint bort is. Kérem, legyen még kicsit türelemmel!

Addig-addig beszélt, míg a vadász újból hitt neki, és hazament. Közben az idő egyre múlott. Lassan beköszöntött a zord tél, de zsák krumpli sehol…

Türelmes ember volt a vadász, mégis egy nap megunta a várást, és felkerekedett. Elment a paraszthoz, aki éppen fát hasogatott az udvaron. Fején volt a nyúl bundájából készült kucsma.

— Adjon Isten minden jót! — köszönt a parasztnak. — Jöttem a zsák krumplimért. Elvinném, ha nincs ellenére.

A paraszt úgy tett, mintha nem hallaná, és hasogatta tovább a fát.

— Jöttem a krumpliért! — ismételte meg jó hangosan, de a paraszt most sem méltatta válaszra.

Amikor a vadász harmadszorra is érthetően elmondta, miért jött, a paraszt felcsattant és mérgesen mondta:

— Nem tartozék én magának semmivel, bizonyára eltévesztette a házszámot! Mivel tudja bizonyítani, hogy adott nekem egy nyulat?

A vadász elgondolkodott, és végül belátta, valóban nincs rá tanú, hogy nyulat lőtt a parasztnak. Hiába is erősködik, nem tudja bizonyítani az igazát. Így jobban teszi, ha sarkon fordul, és elmegy. Már meg is fordult, amikor váratlanul lekapta a válláról a puskáját, és célba vette a paraszt kucsmáját.

— Vigyázzon gazdauram, fején ül egy nagy nyúl! Még le találja harapni a fülét, de én segítek a baján. Lepuffantom azt a beste állatot!

Ekkor kapott észbe a paraszt, hogy a vadásznál fegyver van, aminek a csöve feléje irányul. Erre rögtön emlékezett, mit ígért tavasszal. Nem volt több kifogás, halasztás, azonmód ledobva a fejszét, szaladt a verembe a zsák krumpliért. Annyira berezelt, hogy szó nélkül vitte a zsákot egészen a vadászházig, de még előtte megtöltött egy pintes üveget borral, hogy a vadászt ezzel kiengesztelje, amiért be akarta csapni.

Végül szent lett a béke. A vadász házához érve megitták a pint bort, úgy nótáztak, hogy az egész erdő zengett tőlük.

 

 

*  kolompér – népiesen a faluban Zalaapátiban, ahol sokáig éltem, így hívták a burgonyát a régi öregek.

 

 

(Kép forrása:internet)

 

Legutóbbi módosítás: 2013.08.07. @ 08:13 :: Apáti Kovács Béla
Szerző Apáti Kovács Béla 193 Írás
Mindig szerettem az irodalmat. Számomra az olvasás, olyan, mint más embernek a kenyér. Nem múlik el nap olvasás nélkül.