Bonifert Ádám : Néhány mondat az I.Q.-ról

Az unokáim számára készítettem, de ha már elkészült, azt gondoltam, hogy a Toronyban is közzéteszem.*

 

Ismerd meg önmagad! — az ókori görögök mondása örökélető jó tanács. A legtöbb ember élénken érdeklődik aziránt, hogy milyen a saját személyisége, vérmérséklete, intelligenciája, melyek a jellemző vonásai, képességei, belső gátjai, komplexusai. Sokan erősen hisznek az efféle vizsgálatoknak, felméréseknek, pedig nincs csalhatatlan módszer e témában sem.

Az intelligencia hányadosának (kvóciensének), vagyis az I.Q.-nak az ismerete, mérése és ennek az életben való elhelyezése sokak számára érdekes. Ezért talán nem árt némi áttekintés a témáról.

Mindenekelőtt el kell oszlatni egy közkeletű félreértést. Az I.Q mérése tesztekkel történik, de ezek a tesztfeladatok nem épülnek semmiféle átfogó tudományos alapelvre és a szakértők között sincs nagyfokú egyetértés e témában. Másrészt azonban nem tagadható, hogy már a múlt század húszas éveitől kezdődően az intelligenciatesztek sikeresek voltak gyakorlati alkalmazásukban, népszerűvé is váltak.

Ez a két állítás látszólag ellentmond egymásnak, pedig valójában kiegészítik egymást. Az alkalmazók nem tudományos kutatásnak tekintik, hanem gyakorlati segédeszköznek, melyet más információkkal jócskán ki kell egészíteni. Ha tehát nem várunk a tesztektől csodás eredményeket, akkor a gyakorlatban segíthetnek.

Milyen a társadalom állapota az I.Q. szempontjából?

Az alábbi táblázat azt mutatja, hogy különböző társadalmi rétegekben mekkora az átlagos I.Q. érték. A társadalmi átlagot a szakemberek 100-ra becsülik.

Foglalkozási csoport

     Szülők

 társadalmi

  csoportból

  Gyermekek

  ugyanazon

  csoportból

Magasabb képzettségű diplomás és közigazgatási irányító

       153

        120

Alacsonyabb képzettségű diplomás, beosztott, műszaki

       132

        115

Magas szakképesítésű tisztviselő

       117

        110

Szakmunkás

       109

        105

Betanított munkás

         98

          97

Segédmunkás

         87

          92

Alkalmi munkából élő

         82

          89

Elmeszociális intézeti lakó

         57

          67

Az átlagok persze többet is mutatnak. A kutatások szerint   90 – 110 közötti I.Q -val rendelkezik a lakosság 50 % -a,  ez alattival a lakosság 25 % -a, és  e felettivel szintén 25 % -a.

Az átlag felettieket  tovább bontva: 110-120 között 14,5 %, 120-130 között 7 %, 130-140 között 3 %, 140  I.Q. érték felett csupán 0.5 %. Ebből az következhetne. hogy középfokú iskolákba a 115 és e felettiek járnak, az egyetemistáktól pedig 125 körüli érték várható.

Az átlag alattiakat vizsgálva: 80-90 között van a lakosság 14,5 %-a, 70-80 között a 7 %, a többiek pedig ezen érték alatt vannak.

Az értékek nagyságrendje erős szimmetriát mutat „alul és felül”.

Sokszor osztályozzák I.Q. érték alapján az embereket. Egyes szakemberek debiliseknek tekintik az 50-70 I.Q. közöttieket, imbecilliseknek a 25-50 közöttieket és idiótáknak a 25 I.Q. alattiakat. A debilis képes megtanulni hasznos teendőket, és felügyelet alatt intézkedni is tud. Az imbecillisnek intézetben kell élnie, de képes egyszerő személyes szükségleteit ellátni, egyszerő veszélyeket elhárítani. Az idióta semmi e félékre nem képes. (A valóságban a gyengeelméjőség szakmai megállapítása nem az I.Q teszt alapján történik).

Az eddig mért legmagasabb I.Q érték 228, amelyet Marilyn_vos_Savant írónál mértek (már meghalt)

Kik a ma élő nevesebb IQ-rekorderek?  

• Fizikus/mérnök Kim Ung-yong IQ 210   

• Kidobóember Christopher Michael Langan IQ 195 

• Sakk világbajnok Garry Kasparov IQ 190 

• Színész James Woods IQ 180 

• Miniszterelnök Benjamin Netanyahu IQ 180

• Sakk világbajnok Judith Polgar IQ 170 

• Sakk világbajnok Bobby Fischer IQ 167

• Színésznő Sharon Stone IQ 154

 

Hogyan állapítható meg valaki I.Q. szintje?

Gyakorlati tesztfeladatok segítségével! A tesztek tartalmaznak szöveges és képi, továbbá számolási, logikai grafikai, nyelvi feladatokat. Az egyes feladatok megoldása pontszámokat eredményez, ezek összesítése után a pontszámok átszámítandók I.Q. értékekre! Vannak egyszerű és vannak összetett feladatok.

Néhány példa tesztfeladatokból: (próbáld megoldani, a cikk végén majd megtalálható ellenőrzési céllal a helyes megoldás). Grafikai feladatokat nem tudtam beilleszteni.

1/  Melyik nem férfinév:  TEBÓRR    LOVMIS    POKYPÁN    RATIGM 

2/  Írd be a zárójelbe azt a szót, amely ugyanazt jelenti, mint a zárójelen kívüliek!  mozog  (…)  emberi szerv   

3/  Írd be a hiányzó számot!  17   19  ____  20   15    21    4/  Melyik szó nem illik a többi közé?  hangya    pók    méh   lepke    szúnyog 

5/  Melyik az a szó, amellyel mind az első, mind a második zárójelen kívüli  szótag egy-egy értelmes szót alkot?  GYO (…) NA

Érdekességként említhető, hogy intelligenciamérés állatoknál is történik, szintén a számukra összeállított tesztfeladatok alapján. Erre azért van szükség, hogy a vizsgálatok alapján aztán az okos (magas pontszámú) állatokat keresztezik a butákkal. Több generáció elteltével a kiegyenlítődés észrevehető és segíthet a tenyésztési célok elérésében.

 

Forrás: H.J.Eyseck „Ismerd meg az I.Q.-dat!                                         

Megoldások:

1/  Róbert Vilmos Koppány Margit 

2/  Lép 

3/  16.   (A számok az őket megelőző számból kaphatók meg úgy. hogy  +2-vel kezdve felváltva hozzáadunk, illetve kivonunk az előzőnél eggyel nagyobb számot: +2,  -3,  +4,  -5 lépésekben. Tehát 193= 16. 

4/ Pók (8 lába van, a többinek pedig 6) 

5/ PÁR

 

 

Legutóbbi módosítás: 2011.04.13. @ 04:39 :: Bonifert Ádám
Szerző Bonifert Ádám 311 Írás
Álmodó realista vagyok, a magam módján írogató ember. Szeretem a baráti hangulatú, egymást segítő alkotó közösségeket, nem szeretem a marakodást és a klikkszellemet. De az értelmes vitákat elfogadom.