Boér Péter Pál : Előmenetel

 

 

 

Rákopogtattak a hivatalában unatkozó fiatal jegyzőre. Az egyszerű, de mai szemmel stílbútornak minősülő íróasztalának végén terpeszkedve azon morfondírozott, hogyan törhetne magasabbra, valamilyen, a jegyzőségnél magasabb karrierre. Ugyan ez sem elvetni való dolog, de élete végéig egy sárfészekhez kötné. Hatalmas előnye, hogy az őt körülvevők megkérdőjelezhetetlen tiszteletének örvend. Odaförmedt a pandúrnak, hogy nyissa az ajtót. Mikor meglátta az alispánt díszzekéjében, ijedtében vigyázzállásba vágta magát. Katonásan jelentett:

– Alispán úr, alázatosan jelentem, Szokolay István jegyző szolgálatban tartózkodom!

– Hagyja már amice ezt a hivataloskodó hangnemet, instálom.

– Ahogy parancsolja, alispánúr.

– Öcsémuram nyugodtan szólítson bátyámuramnak, ahogy máskor teszi!

A jegyző fejében elkezdtek a dolgok kombinálódni, hiszen még soha nem beszélt addig csak hivatalos ügyekben az alispánnal és soha nem bátyámuramozva.

– Engedelmével bátyámuram, mivel szolgálhatok?

– Súlyos eset történt a családban. A lányom gyermeket vár.

Az eset hallatán István megingott, szinte összerogyott, olyan súlya volt ennek akkor.

– Engedelmével, miben segíthetek?

– Abban, hogy ne forgatódjon ki az ügy.

– Az ügy nem tud nem kiforgatódni. Hogy is mondjam… Ugye érti, bátyámuram?

– Azt hiszem, te nem értesz. A helyzet az, hogy szegény leányom elkövette azt a hibát, hogy ugyanabban a fürdővízben mosakodott, mint jómagam.

– Arra ne kérjen bátyámuram, hogy abban segédkezzem, hogy egy ilyen ügyet vérfertőzéssé fundáljanak  át.

– Ne beszélj ostobaságot! Most mondtam, hogy a fürdővíz volt, semmi más.

– Alázatos szolgája, én a szavát kétségbe nem vonom, de aki ezt meghallja, az előtt kedves leányának és magának a becsülete kámforrá válik. Hiszen ezt semmiképpen nem lehet másként értelmezni, mint vérfertőzés.

– Ez egy szerencsétlen baleset, a lányom szerencsétlen balesete, hogy képtelen volt ellenállni egy kísértő kalandornak. Nekem kutya kötelességem és egyben elemi érdekem fűződik hozzá, hogy a becsületét megvédjem. Ha nem teszem, örök gúny és kirekesztés tárgyává válik. Soha nem megy férjhez, világéletére a nyakamon marad. Nekem van miből eltartanom, nem tragédia, de soha nem élhet normális, boldog életet. Ezért döntést hoztam, hogy becsületének megmentésének egyetlen módja az előbb említett változat.

– Érteni vélem, bátyámuram. Ha én ebben segédkezem, roppant kínos helyzetbe kerülhetek és mindannyian, maga is, a lánya is, a gyermekről, aki születik, nem is beszélve.

– Mondd amice, nem akarsz előrébb lépni a jegyzőségnél soha?

– Mire gondol?

– Okos embernek ismerlek, gondolom, tökéletesen értesz. Egyedüli dolgod, hogy segíts hozzá, hogy mindenki elhiggye, amit állítok.

– Én közalkalmazott vagyok, nem várhatja el tőlem, hogy csalásban segédeszköze legyek.

Miközben ezeket mondta, a jegyző már dörzsölte a kezét. Még egy kicsit ódzkodott, majd megjegyezte:

– Bátorkodom megkérni kedves… hogy is hívják a leányát?

– Stefánia, az egyetlenem.

– Bátorkodom megkérni kedves leánya, Stefánia kezét, amennyiben nincs ellenére bátyámuram.

– Nincs ellenemre, a cél, hogy mentsük meg a leányomat. Te pedig ne féltsd a jövődet. Hozomány van, amennyit el se tudsz képzelni, a lány szép és hű. Egyet botlott – kicsit kegyetlen szemekkel nézett a jegyző.

– Ne hitetlenkedj! Egyet botlott! Egyet! Egy életen át viselhette volna a következményt. Így a fürdővíz lesz a következmény okozója.

– Ha meg nem sértem Bátyámuramat, örömmel lennék jövendő unokája és egyben fia apja.

– Azért nem kell szemtelenkedni!

– Nem szemtelenkedem… Arra céloztam, hogy a fürdővíz helyett vállalnám az okozó szerepét.

– Azzal már elkéstél, az okozó nem lehetsz. Három hónap múlva szül az egyetlenem. Így, amennyiben segítesz így közzétenni, a becsülete megmenekül.

– Engedelmével apósomuram – szemtelenedett el az egyre magabiztosabbá vált jegyző. – Én egy fél évvel ezelőtt is lehettem az okozó. Boldogan vállalom alispánúr és igen tisztelt menyasszonyom érdekében.

– Amice, amice, ezen el kell gondolkodnom. Valószínűleg jobb mindenkinek, mint a fürdővíz. Egy hónap múlva megtartjuk az esküvőt. Egy év múlva ilyenkor már a vármegyénél leszel. Stefánia az egyetlen leányom, így fiúgyermek híján a bárói címet nem örökölheti más, hát azt is rád testálom.

– Igen tisztelt apósomuram, ha meg nem sértem, akkor apámuram… bízzon mindent rám! Örvendtem a szerencsének!

És hogy mennyire örvendett a jegyző, azt csak ő tudta igazán. Esélye nem lett volna másként kizökkenni a nem lebecsült, de karrieristák számára nem túl kielégítő jegyzői státuszból.

 

 

 

Legutóbbi módosítás: 2010.06.06. @ 11:16 :: Boér Péter Pál
Szerző Boér Péter Pál 755 Írás
Nagyváradon születtem, 1959-ben. Nem mondhatnám, hogy kesztyűs kézzel bánt volna velem az élet, de még a szorítóban vagyok! Családtagjaim hiperoptimistának tartanak, azt hiszem nem véletlenül. A humort – ezen belül a szatírát, abszurdot – és a romantikát egyaránt kedvelem. Empatikusnak, toleránsnak gondolom magamat. Egész életemet Erdélyben éltem, élem. Anyám révén erősen kötődöm a székelységhez, de Ők már csillagösvényen járnak Apámmal. Nagyon érdekel a teológia, filozófia, nyelvek, irodalom, és sok egyéb. Fiatalon kezdtem verseket írni, ám a rövid próza vált a nagy kedvenccé. Köteteim: 2010 – “Nagyító alatt” – novelláskötet 2011 – “Le a láncokkal” – novelláskötet 2012 – “A nonkonformista” – novelláskötet 2013 – “Engedélykérés”- novelláskötet 2013 – “Megtisztult ablakok” – regény 2016 – "Fenyőágon füstifecske" – regény 2017 – "Ködös idill" – két kisregény 2018 - "Szabályerősítő" (Válogatott novellák) - e-book Írásaim jelentek meg a Bihari Naplóban, a Reviste Familiaban, a Comitatus folyóiratban, a Várad folyóiratba, a Brassói Lapokban, a Reggeli Újságban, a “7torony” irodalmi magazin antológiáiban (2010-2016), a Holnap Magazin antológiájában, a Holnap Magazin nyomtatott mellékletében, az Irodalmi Jelenben, a kolozsvári Tribunaban, a bukaresti rádióban és máshol.” A világháló adta lehetőségekkel élek: Lenolaj irodalmi és kulturális műhely A Hetedik Héttorony irodalmi magazin MagyarulBabelben CINKE Holnap Magazin PIPAFÜST Szabad szalon Penna magazin Bukaresti rádió AlkoTÓház Weblapom: http://boerpeterpal.blogspot.com/