Rossner Roberto : Lop az érdekes v? – Els? folytatás

Ez a drámaparódia els?dlegesen Eugéne Ionesco (1909-1994) “Kopasz énekesn?” cím? elkövetésének h?(telen) mása. Ám konkrét idézet, utalás, vagy szándékos m?ferdítés következtében regiment egyéb szerz?t láthatunk kiintegetni a sorok közül.

 

ROSSNER ROBERTO: LOP AZ ÉRDEKES V?

drámai abszurdum E. Ionesco és sokan mások nyomán

 

                               „Egyszerre vagyok szemüveges irodalmi

                                 csecsem?,

                                 s sznob a végtelenségig,

                                 frivol, s?t neofrivol; m?vészetekben való

                                 bolyongásaim mer? léháskodások csupán.”

                                                                            Szerb Antal

 

 

Személyek:

MR. SCHMIDT

MRS. SCHMIDT

MR. MÁRTON

MRS. MÁRTON

MARI, SZOBALÁNY

A TÃ?°ZOLTÓPARANCSNOK

A BEMONDÓN? HANGJA

 

 

 1.    JELENET

 

 

 A BEMONDÓN? HANGJA

 

  Amikor a függöny felmegy, egy angol kispolgári család angol kislakásában vagyunk. Az angol nappali falán egy angol puska lóg. Az angol ablakok mögött angol kiskert látszik. Távolról az Angol Park zsivaját hozza az angol szél. Angol koraeste van. Az angolkóros macska kint, az angol utcákon strabancol. Mr. Schmidt, angol úr, az angol kandalló mellett ülve, éppen az angol The Times mai példányát vágja fel, már vagy két napja. Mrs. Schmidt, angol hölgy, angol hintaszékén ül és egy angol norvégmintás kardigánt kötöget. Mari, az angol szobalány az angolvécét használja, de mindjárt jön. A digitális angol fali-Seiko angol hidegvérrel meg se mukkan.

 

MRS. SCHMIDT

 

   Nocsak, háromnegyed hét múlt fél perccel. Megettük a hamburgert, a pizzát, a gofrit, a müzlit, és egy marék szotyit. A gyerekek angol Colát ittak. Meglehet?sen kellemes angol napunk volt.

 

A BEMONDÓN? HANGJA

 

   Mr. Schmidt tovább vágja a mai The Timest, már egy hete.

 

MRS. SCHMIDT

 

   A paradicsomos olajos hal ma nagyon friss volt és a fondü is jól sikerült. Háromszor vettem. Ben bácsi rizsája meg össze nem tapadt volna, egy istennek sem. Hiába, csak Londonban juthatni ilyen hagyományosan angol ételekhez.

 

A BEMONDÓN? HANGJA

 

   Mr. Schmidt tovább vágja a mai The Timest, egészen apró darabokra.

 

MRS. SCHMIDT

 

   Mari kit?n?en készíti a müzlit. Ma alaposan megfigyeltem, hogyan csinálja. Nos, fogja a zabot, megeteti egy pelyhedz? lóval, s kész a zabpehely.  Aztán az egészet leönti langyos angol tejjel. Mazsolát, és pörkölt szemöldök-csipeszt találtam benne. Nagyon egészséges. Mari nagyon egészséges. Nincs se strumája, se golyvája. Vegetatív ételeket fogyaszt, mert viktoriánus.

 

A BEMONDÓN? HANGJA

 

   Mr. Schmidt éppen befejezte a mai The Times miszlikbe aprítását és elégedetten a földre söpri az egészet. Angol pipájába angol dohányt tömve, angol rágyújt.

 

MRS. SCHMIDT

 

   Legalább három pohár kiwit ittam. Derék angol anyanyelvünkben gyakori bet? a w, így ez nem lehet akadálya a kiwifogyasztásnak.. Ezért isznak a gyerekek annyi Pepsit. Érdekes, te alig ettél gofrit, viszont a hamburgert dupla hagymával kérted. Állítólag a mi derék angol királyn?nk még sohasem evett hagymát.

 

MR. SCHMIDT

 

   Akkor vajon mivel eszi a hamburgert lent a sarkon?  A hamburger hagyma nélkül nem ér szart sem.

 

MRS. SCHMIDT

 

   Holnap kirántotthús fog lenni rizsával, meg kolla. Mi, angol feln?ttek ihatunk egy köcsög franciaországi burgundit, vagy egy csupor magyarországi bergendyt. A gyerekek nem ihatnak Schweppest, mert a mi derék angol anyanyelvünkben nem létezik az sch.

 

MR. SCHMIDT

 

   Sem az umlaut.

 

MRS. SCHMIDT

 

   Akkor azt sem ihatnak. Ihatnak sz?ke kólát, az olyan angol.

 

A BEMONDÓN? HANGJA

 

   Mari, az angol szobalány, már a szép angol kezét mossa, és mindjárt jön.

 

 

 

                                               SZÜNET

 

 

 

MRS. SCHMIDT

 

   Mit ír a mai The Times?

 

MR. SCHMIDT

 

   Mit tudom én? Most vágtam fel.

 

MRS. SCHMIDT

 

El?bb el kellett volna olvasnod, és csak utána felvágni.

MR. SCHMIDT

 

   Elolvasni egy felvágatlan The Timest?  Hát ilyet még életemben nem hallottam. Negyven éve vágom fel a friss The Timest, de még sohasem tudtam elolvasni felvágás el?tt, vagy után. Nagyapám, egy derék angol úr tanított meg felvágni a napi The Timest. Néhai nagyapámat Stowassernek hívták, kés?bb Hundredwaterre változtatta a nevét. Ez a név volt az egyetlen örökségem, meg a Times felvágásának tudománya. Rítus és hagyománytisztelet. Kés?bb adóügyi okokból  Schmidtre változtattam a nevem.

 

MRS. SCHMIDT

 

   Apádat még Hundredwaternek hívták?

 

MR. SCHMIDT

 

   Apámat nem ismertem. Állítólag nagyapám egyenesen az anyámat vette feleségül, s t?lük születtem én. Apám kiiktatásával tömérdek örökösödési illetéket spóroltunk meg. Így szoktam rá a The Washington Post olvasására.

 

MRS. SCHMIDT

 

   Mit ír a mai The Washington Post?

 

MR. SCHMIDT

 

   Nem tudom, még nem kaptam kézhez. Most Mari pucolja vele az ezüstnem?t, én csak utána juthatok hozzá. Nálunk els? a hagyománytisztelet. Bármikor vendégek toppanhatnak be, s ha nincs kifogástalan állapotban a szerviz, kikezdhetnek. Tudod milyen rohadt, szemét egy népek a mi derék angol honfitársaink.

 

MRS. SCHMIDT

 

   Öt éve nem volt nálunk látogatóban senki. Az egyetlen ezüstöt pedig a macska viseli a bal fülében. Mit ír a tegnapi The Washington Post?

 

MR. SCHMIDT

 

   Azt miért nem tegnap kérdezted meg?  A tájékozottságban légy mindig naprakész, tiszteld

feljebbvalóidat és mosdatlan szájjal ne térdepelj kukoricán. Angol emberek vagyunk, vagy mi a fene.

 

 

 

                                                       

 

                                            SZÜNET

 

 

 

 

A BEMONDÓN? HANGJA

 

   Hosszú angol csend. A digitális angol fali-Seikóban elemet kéne cserélni.

 

 

 

 

                                             SZÜNET

 

 

 

 

MR. SCHMIDT (fölvesz a földr?l egy darab fecnit, az újságból)

 

   Nicsak, azt írják, hogy Bobby Watson meghalt.

 

MRS. SCHMIDT

 

   Szegény Mr. Sherlock Holmes! Vajon tudja már?  Olyan szép pár voltak! Dr. Watsonnak korábban pacienturája volt, ezt újabban klienturára cserélte, mert mint mondotta, kiábrándult a lovakból. Mr. Holmesnak partiturája volt, ami fövenyen történ? hegedülést jelent nedves túrabakancsban. Emlékszel, amikor két éve meglátogattuk ?ket a Baker Streeten?

 

MR. SCHMIDT

 

   Azt, míg élek nem felejtem el. Beküldtem a névjegyem,  mire Mr. Holmes elénk jött, töpreng? arccal nézett, majd így szólt: „Ne, kérem, ne segítsenek. Mr. És Mrs. Schmidt, nemde?” Döbbenetes volt. Máig nem értem, hogyan találta ki az ördöng?s fickója. Aztán így folytatta: „Metróval jöttek a Marble Archig, a Hyde Park sarkán szalmonella fagylaltot vásároltak és sült gesztenyét. Az ön felesége, Mr. Schmidt, gumiarábikumot használ.” Mintha könyvb?l olvasta volna.

 

MRS. SCHMIDT

 

   Dedukció, barátom. Empátia praecox. Metróval mentünk a Marble Archig, a Hyde Park sarkán szalmonella fagylaltot vettünk és sült gesztenyét. Azért mentünk, hogy kondoleáljunk szegény dr. Watson halála miatt, de a derék doktor éppen vidéken volt, betegnél. Mr. Holmes rögtön ki is akarta nyomozni, hogy hol, de aztán feladta.

 

MR. SCHMIDT

 

   Harc nélkül? Ez nem vall rá. Mr. Holmes még egy levelet sem adott fel harc nélkül egész életében.

 

MRS. SCHMIDT

 

   El?z?leg felhívtam Mr. Holmest telefonon, lévén Londonnak az a része kevéssé ismert számunkra. ? ajánlotta, mint legrövidebb utat, hogy metróval menjünk a Marble Archig. Fülünkbe rágta, hogy el ne mulasszuk megkóstolni a híres Hyde Park-sarki szalmonella fagylaltot és sült gesztenyét.

MR. SCHMIDT

 

   Kit?n? angol id?ben sétáltunk le az Oxford Streeten. Még a szakadó es? sem volt képes felszakítani a s?r? ködöt, úgyhogy alig találtuk meg a Baker Streetet, pedig úgy ismerjük a környéket, mint a saját tenyerünket. A sarkon dr. Watsonnal találkoztunk, éppen akkor indult Dartmoorba, egy betegéhez.

 

MRS. SCHMIDT

 

   Mr. Holmesnak láthatóan jólestek meleg, együttérz? szavaink. Kérdésünkre, hogy felesége jól érzi-e magát, elmondotta, hogy felesége, dr. Watson kit?n?en érzi magát, éppen levitte sétálni a macskát. Mr. Holmsék francia macskájának Hercule Poirot volt a neve.

 

 

MR. SCHMIDT

 

   Az a macska nem francia volt, hanem belga.

 

MRS. SCHMIDT

 

   Belga macskák nincsenek. Vannak flamand macskák, vallonok, meg zsidók. Belgák nincsenek.

 

 

 

                                                    SZÜNET

 

 

 

MR. SCHMIDT

 

   Holnap temetik.

 

MRS. SCHMIDT

 

   A macskát?

 

MR. SCHMIDT

 

   Dr. Watsont. Végakarata szerint hamvasztása el?tt felélesztik. Szegény Mr. Sherlock Holmes! Ott fog bolyongani abban a nagy baskír villában.

 

MRS. SCHMIDT

 

   Voltak gyerekeik?

 

MR. SCHMIDT

 

   Már hogy lettek volna! Mr. Holmesnak filatéliája van.

 

 

MRS. SCHMIDT

 

   Szörny?. S nem kezelteti?

 

 

MR. SCHMIDT

 

   Már kés?. Exorcist. Áttételes. A lépet támadja. Láttad, ahogy lép?

 

MRS. SCHMIDT

 

   Láttam. Húzza az egyik lábát. Egészen el?regörnyed és bal kézzel húzza a jobb lábát. Rossz nézni. Ha dr. Watson nem támogatja, ott esik össze a temetésen.

 

MR. SCHMIDT

 

   Rendes a doktortól, hogy támogatja.

 

MRS. SCHMIDT

 

   Anyagilag támogatja.

 

MR. SCHMIDT

 

   Szellemileg nincs is rá szüksége.

 

MRS. SCHMIDT

 

   Se fizikailag.

 

MR. SCHMIDT

 

   Se matematikailag. Pedig id?nként jól jön a segítség.Ahol a legnagyobb a szükség, ott a legközelebb a segítség. Kétszer ad, aki gyorsan ad.

 

MRS. SCHMIDT

 

   Szerencsére dr. Watson gyorsan adott. Képzett gyors- és gépkocsivezet? volt. Egy öreg Triumphfal furikázott.

 

MR. SCHMIDT

 

  Igaz is, a Triumph! Annak árnyékában vedelte a Calvadost és operált feketén.

 

 

MRS. SCHMIDT

 

   Néger volt?

 

MR. SCHMIDT

 

   Hát nem is stróman.

 

MRS. SCHMIDT

 

   Ezt most miért mondod?

 

MR. SCHMIDT

 

   Csak úgy montparnasse.

 

MRS. SCHMIDT

 

   Pro primo, el?ször: a külföldi szavaid teljesen hibásak, par expander, els?dlegesen. Pro primo, másodszor: dr. Watson nem volt néger. Svéd származású japán volt, eredetileg Mr. Motónak hívták. Pro primo, harmadszor: soha életéáben nem volt stróman. Fiatalon Lóman volt, nagy b?röndökkel vigéckedett a keleti parton. Jelent?s pacienturára tett szert, nyugdíjba vonulása után körorvos lett a gyarmatokon. Visszavonult ?sei földjére, Kolozsvárra. Nagyapja, a néhai Don Emilio von Grandpeter, a harmadik Earl of Cluj miatt majdnem botrány tört ki szegény jó dr. Watson temetésén. Olvastam a tegnapi The Timesban.

 

MR. SCHMIDT

 

   Abban ugyan aligha. Én magam vágtam fel a Timest. Mint negyven éve minden nap. Miszlikbe.

 

MRS. SCHMIDT

 

   Drágám, te felvágod a Timest, miszlikbe, nap, mint nap, én pedig éjjel összeragasztom gumi arábikummal.Negyven éve. Minden éjjel.

 

MR. SCHMIDT

 

   És aztán elolvasod.

 

MRS. SCHMIDT

 

   Nem érek rá elolvasni. Azonnal el kell küldenem Mr. Holmesnak. Vegyi úton kivonja bel?le a gumiarábikumot.

 

MR. SCHMIDT

 

   Vegyi úton? Hogyan?

 

MRS. SCHMIDT

 

   A morfin-adagjához granulált müzli-eszenciát pasztillál, miközben fél lábbal Új-Dél-Wales 1:1 lépték? katonai partituráján áll és hegedül.

 

MR. SCHMIDT

 

   Túrabakancsban

 

MRS. SCHMIDT

 

   Perzsa papucsban. Dohányzás közben sohasem visel mást, mint nagyítólencsét, és a Smith and Wesson 38-as, lef?részelt csöv? perzsa papucsát.

 

MR. SCHMIDT

 

   És mihez kezd Mr. Holmes annyi gumiarábikummal?

 

MRS. SCHMIDT

 

   Azonnal visszaküldi a vegytiszta gumiarábikumot, hogy mire te felvágod az aznapi The Timest, állhassak neki összeragasztani.

 

A BEMONDÓN? HANGJA

 

   Mari most fog bejönni

 

 

 

 

 

 

 

2.    JELENET

 

                 

                                                   Voltak és Mari

 

 

 

 

MARI  (bejön)

 

   Nem kerestek?

 

MR. SCHMIDT

 

   Itt nálunk nem. Vár valakit?

 

MARI

 

   A t?zoltót.

 

MRS. SCHMIDT

 

   Miért, t?z van?

 

MARI

 

   Jesszusom, hol?

 

MIND  (Izgatottan rohangálnak a tüzet keresve.Több eredeti burleszk-jelenet rendez?kém, ha lehet. A bemondón? hangja a rádiós sportközvetítésekhez hasonlóan követi a színpadon történ?ket.Végül Mari egy szódásszifonnal lefújja Mr. Schmidt pipáját.)

 

MARI  (liheg)

 

   Na, ezt sikerült idejében megfékeznünk.

 

MRS. SCHMIDT  (kimerülten ül egy széken)

 

   Mari kedvesem, magának kit?n? a vére. Angol és hideg.

 

MARI

 

   Köszönöm, asszonyom. Kiszólna kérem, ha keresnének?

 

MR. SCHMIDT

 

   Ki a fene keresné magát?

 

MARI

 

   A t?zoltó.

 

MRS. SCHMIDT

 

   Miért, ég valami?

 

MARI

 

   Úristen, már megint?

 

MIND  (Ugyanaz, mint fent, csak még inkább. A rendez? cserét kér, és elmegy az épít?iparba, vagy megoldja. Ez ilyen egyszer?, barátom. Végül Mari egy poroltóval lefújja Mr. Schmidt-et.)

 

MRS. SCHMIDT

 

   Nahát Mari! Maga nélkül talán már nem is lennénk életben.

 

MARI

 

   Ön túloz, asszonyom. Most ha megengedik, visszavonulok. Csengessenek, ha keresne valaki.

 

MRS. SCHMIDT

 

   Vendéget vár, Mari? Ki az, ha meg nem sértem?

 

 

 

MARI

 

   A t…

 

MR. SCHMIDT  (éppen a földr?l tápászkodik csurig porosan)

 

   Ne, Mari! Könyörgök, ki ne mondja!

 

MARI

 

   A t… szóval egy olyan egyenruhás egyén.

 

MR. SCHMIDT

 

   Egyenruhás? Miféle egyenruhás?

 

MARI

 

   Hát egyenruhás! Szóval… olyan hivatalos ember. Szolgálatban van.

 

MR. SCHMIDT  (feszülten néz Marira, majd hátul összekulcsolt kézzel idegesen járkálni kezd Mari el?tt)

 

   Nézze, Mari! Miért nem szól, ha valami baj van? Miért keresi magát ez a szolgálatban lév? egyenruhás? Belekeveredett valamibe, Mari? Tudja, hogy úgy szeretjük magát, mintha a tulajdon lányunk lenne, még ha id?sebb is nálunk néhány évvel. Maga végül is egy derék, t?sgyökeres angol lány. Amikor befogadtuk magát ’56 novemberében, abban a kifakult, átizzadt, MAFC feliratú tréningruhájában, éhesen, fázva, kisírt szemmel állott el?ttünk. Most nézzen végig magán: éhes, fázik?

 

MARI

 

   Inkább innék valamit. Talán egy dupla Bourbont jéggel, ha lehet. Az olyan angol.

 

MR. SCHMIDT

 

   Könnyeinkkel küzdve hallgattuk megható történetét: mint úszta át a Lajtát, hosszában, hogy aztán kalandos útja végén megérkezzen hozzánk, üres zsebbel, korgó gyomorral, féltve szorongatott kis motyójában 170 darab orkánkabáttal, 250 Levy Strauss farmerrel, de a gombossal ám, nem holmi vacak zippzárassal, valamint a nagy Laricsev matematikai példatárral, meg azzal a néhány száz Doxa aranyórával. Gondoltuk, majd kicsit lábrakap itt nálunk, aztán hazamegy és kaszál, mint Rottenbiller.

 

 

MRS. SCHMIDT

 

   Mr. Schmidt azonnal a hóna alá nyúlt magának.

 

MARI

 

   Meg a tréningnadrágom alá.

 

MR. SCHMIDT  (elrévedve)

 

   Akkor még volt értelmük ezeknek az önzetlen, önkéntelen angol mozdulatoknak.

 

MRS. SCHMIDT

 

   Mindketten szívünkön viseltük sorsát. A nagy Laricsevb?l megtudtuk például, hogy ha másfél munkás ötheted nap alatt két és fél liter vodkát iszik meg árokásás helyett, akkor négy munkás két nap alatt… de mit idézem valamennyiünk breviáriumát? Magának Mari, ma lent a pincében 179.000 orkánkabátja, félmillió Levy’s farmerja és megszámlálhatatlan Doxa márkájú aranyórája van, úgyhogy ha egyszer hazamegy, kaszálhat, mint Rottenbiller.

 

MARI

 

   Rottenbiller nem kaszált, hanem megbukott. Megbukott, mint Rottenbiller. Így mondják.

 

MR. SCHMIDT

 

   Hogy bukott meg Rottenbiller?

 

MARI

 

   Nem tudni. Ezt csak úgy mondják. Mint pók a falon, vagy mint szódás a lovát.

 

MRS. SCHMIDT

 

   Mari ne terelje más vágányra a szót. Az a rengeteg kincs, ott lent, a magáé. Rendelkezhet vele, mint eddig is, úgy ezután is. Ez persze nem jelenti azt, hogy hozzányúlhat, vagy hogy elvehet bármelyikb?l akár egyet is. Hetente rovancsoljuk. Ha anyagi természet? gondjai vannak, csak nekünk szóljon. Mindig nagyvonalúak voltunk magával. Nincs öt éve, hogy évi másfél shillinggel megemeltük a járandóságát.

 

MR. SCHMIDT

 

   Mi legendásan szerény emberek vagyunk. Igazán nem mondhatja, hogy halálra dolgoztatjuk. Felkelhet hajnalban és lefekhet kés? éjjel, tetszése szerint. Mrs. Schmidt még sohasem húzta végig az ujját a bútorok tetején. Ez ugyanis az én tisztem. Ha maga most börtönbe kerül valami csacsiság miatt, el nem tudom képzelni, hogy ki fog minket, mint édes leányunk szolgálni, amíg bele nem rohad. Utoljára kérdem: ki az az egyenruhás?  Mibe keveredett, Mari?  Magának szüksége van ránk!

 

MRS. SCHMIDT

 

   Igaz is. Nem gondolja, Mari, hogy itt az ideje a teázásnak?

 

MARI

 

   Remek ötlet, asszonyom. Cukorral és kevés tejjel kérem, ez így olyan angol.  (kimegy)

 

 

MRS. SCHMIDT

 

   Lassan neked is át kellene öltöznöd. Így nem ülhetsz vacsorához.

 

MR. SCHMIDT

 

   A poroltóból derék angol por került ruhámra. Derék angol vacsoránknak semmi baja sem lesz, ha így költöm el.

 

MRS. SCHMIDT  (odasétál a poroltóhoz és hangosan olvassa)

 

   Made in Tajvan.

 

MR. SCHMIDT

 

   Talán nem t?nik majd széls?ségesen irredenta és soviniszta magatartásnak, ha mégis inkább átöltözöm a vacsorához.  (mindketten kimennek)

 

 

 

Legutóbbi módosítás: 2009.11.15. @ 07:30 :: Rossner Roberto
Szerző Rossner Roberto 131 Írás
Képzettségem szerint filmtörténész volnék. Kevesen tudják, hogy eredetileg vasi vagyok. Mondhatnám: "vazsi gyerek.." - ugyanis a Vas utcában születtem Budapesten, abban az évben, amikor meghalt Thomas Mann, James Dean, Charlie Parker. Mérleg vagyok skorpió beütéssel, kinaiban pedig kecske. Gyerekecske...