S. Szabó István : Félreértés

*

 

 

 

 

 

A házaspár a legnagyobb egyetértésben pihent a nappaliban. A férj keresztrejtvényt fejtett, az asszony olvasott. Nagy néha egymásra pislantottak, amikor tekintetük találkozott, akkor mosolyogtak.

    — Szeretlek drágám! — mondta az asszony, és lerakta a könyvet.

    — Én is, kedvesem — mosolygott a férfi.

    Szemei végigsiklottak feleségén, és örömmel nyugtázta magában, hogy negyven év ide, negyven év oda, azért még mindig csinos, kívánatos az asszony. Különösen kecses lábait, és még mindig fiatalos melleit szerette.

    — Biztos? — törte meg hitvese a csendet.

    — Arra mérget vehetsz, drágám! — mondta a férfi szórakozottan.

    — És akkor tiéd a ház! Ugye? — mondta az asszony kimérten, és mereven nézte férjét. Csak úgy villámlottak a szemei.

    — Most miről beszélsz?

    — Ha én mérget vennék be, akkor tiéd lenne a ház! Arról! — sziszegte az asszony.

    — Ugyan, szívem! — nevetett fel az ember. — Ez csak egy szójáték, szólás! De te ezt tudod, nem?

    — Biztos? — nézett mereven a nő, mint aki a férfi veséjébe akar látni.

    — Arra mérget vehetsz! Ja, bocs! — vigyorgott megint a férj. — Persze szívem, imádlak!

    A nő maga elé vette a könyvet, és úgy tett, mintha olvasna. A férfi is visszatért rejtvénye mellé, és igyekezett kiverni fejéből felesége ostobaságát. Az asszony a könyv mögül sanda szemekkel méregette élete értelmét.

    Megcsörrent a telefon. A férfi nem mozdult, így az asszony volt kénytelen átmenni a másik szobába.

    — Halló! Szerbusz anyukám!… Igen, itthon van! — aztán elakadt a szava, csak rebegni tudott a készülékbe. — Micsoda?… Az nem lehet!… Na ne!… Köszönöm, szerbusz.

    Lerakta a kagylót, és meredten bámult maga elé.

    — Ki volt az? — hallotta férje hangját a másik szobából. Mintha egy mély bödönből szólt volna.

    Dobolt a halántéka, remegett a keze, amikor visszatért a nappaliba. Leült a kanapéra, férjét bámulta.

    — Mindent tudok — suttogta rekedten, kis idő múlva.

    — Az jó — nyugtázta a férfi. — Vízszintes hatos. Ki írta a Trottyos Manó című verset? Nyolc betű, az első es.

    — Na, ne szórakozz, Béla, ne szórakozz! — hördült fel a nő. — Ki az?

    — Én is azt kérdezem, ki az? Nyolc betű!

    — Ki az a ri-banc? — kérdezte a nő szótagolva.

    — Miből gondolod, hogy nő írta, — nézett a férfi, kérdőn a feleségére.

    — Nem az a ribanc! — csattant fel a nő hangja. — A barátnődet kérdeztem! Szóval!

    — Mi van? — ijedt meg az ember.

    — Megcsalsz. Megcsalsz, te szemét! — üvöltötte az asszony.

    — Hülye vagy?

    — Ne hülyézz! Anyuka most telefonálta, hogy megcsalsz!

    — Anyuka? — nézett csodálkozva az ember.

    — Ne anyázz, te nyomorult! — tombolt a nő. — Ne anyázz! Elegem van belőled, elköltözöm! Nem fogsz belőlem hülyét csinálni!

    Ezzel felpattant, beviharzott a szobába. A férfi értetlenül nézett utána.

    Az asszony előrángatta az ágy alól a legnagyobb bőröndöt, és csapkodva pakolt. A férfi az ajtófélfának támaszkodva nézte.

    — Most miért csinálod? — kérdezte halkan.

    A nő összeszorította száját, ráült a bőröndre, becsatolta.

    — Most mi van? — kérdezte megint az ember, és közelebb lépett feleségéhez. Megpróbálta átölelni, de az asszony ellökte a kezét.

    — Ne érj hozzám! Hozzám ne érj, mert nem tudom, mit csinálok! — kiáltotta, és bőröndjét rángatva kiviharzott a lakásból.

    A férfi dermedten nézett utána.

    A nő taxival érkezett az anyjához. Becsöngetett.

    Amikor kinyílt azt ajtó, zokogva borult édesanyja nyakába.

    — Jaj anyukám, drága anyukám! — zokogta. — Micsoda szégyen, micsoda gyalázat!

    — Mi baj, Klárikám? — kérdezte ijedten az idős nő. — Összevesztetek?

    — Megcsal! Megcsal a piszok! Pedig mennyire szeretem!

    Rázta a zokogás, az anyja átölelte.

    — Megcsalt? — kérdezte rosszat sejtve. — Honnan tudod kislányom? Láttad?

    — Anyuka! — tolta el magától az anyját. Csodálkozó szemekkel nézett rá. — Hisz te mondtad, amikor telefonáltál! Te mondtad, hogy megcsal!

    — Én ugyan nem! — rázta fejét az anyja. — Én azt mondtam kislányom, és erre határozottan emlékszem, azt írja a horoszkópod, hogy a párod ma félreléphet, ha nem vigyázol rá.

Legutóbbi módosítás: 2009.09.25. @ 04:46 :: S. Szabó István
Szerző S. Szabó István 185 Írás
Irodalmi oldalam címe:www.pipafust.gportal.hu honlapom címe: www.sneider.5mp.eu vívóegyletem honlapja: www.kdvse.gportal.hu ha feltétlenül dumálni akarsz velem: 06/20 319-1045