Váradi József : 6.) Alias Don Q

87 Őszikék 21. század — Témaképet az alkotó beleegyezésével használtam illusztrációként.
NÁVAY SÁNDOR
Don Quijote — bronz / 40 cm.

 

 

A világirodalom órák, s maga a tanárom volt diákságom egyik nagy adománya. A legtöbb foglalkozásunk egy éppen időszerű kérdésre támaszkodott. A kérdés jól fel sem oldódott a levegőben, András, aki még Neuhárdt is, felemelkedett és mondott egy ötletet, hogyan keressük meg a választ. Mert a kérdések ötletének szolgáltatásában felülmúlhatatlanok voltunk. A kérdés más ötvözete aztán újra elhangzott. Ekkor tudta meg tanárunk, hogy a tanulmányozott anyaghoz olvassuk-e már a regényt vagy az unalommá végtelenedett költeményt, esetleges a békítőleg besegítő ajánlásait. Vannak, akiknek megadatott, hogy másoknak kérdéseket tegyenek fel. Az lehet nekem érdekes, hogy élnek is a lehetőséggel. Jó kérdés, szinte egyezményt jelent. Nem számítanak a kérdés elutasítására. Nem számítanak a kérdés megkerülésére. Furcsállom, mégis nem szaladok előle. Jól ellehet foglalatoskodni vele.

Nagyon szeretem az efféle kérdést: — Hallottál Don Q ifjúságáról?

Kezdetben: — Hallottál Don Q szerelmeiről?

Később: — Hallottál Don Q párbajairól?

Ismertetőjelként: — Hallottál Don Q utazásairól?

Frissítőben: — Hallottál Don Q kártyázásairól?

Kimerültségig: — Hallottál Don Q történeteiről?

Faggatózásból: — Hallottál Don Q kalandjairól?

Bevégezhetetlenül: — Hallottál Don Q idős koráról?

Gyengüléseiről: — Hallottál Don Q szokásairól?

Emlékeztetőül: — Hallottál Don Q örökségéről?

Súg András, kalandra fel, itt a mese ideje: Kezdődik a nagy mese, melynek soha nem lesz vége. Ez majd egyszer, olyan, de olyan hosszúra nyúlik, hogy már senki sem lát vissza a kezdeteihez.

— Hallottál Don Q örökösségéről? Végelgyengülésig.

 

„Miguel de Cervantes Saavedra hányatott és kalandos életű spanyol regény- és drámaíró, költő, Don Quijote figurájának megalkotója, a spanyol irodalom talán legismertebb képviselője… Sok irodalomtörténész a Don Quijotét tartja az első, mai értelemben vett regénynek, illetve a spanyol arany század irodalmi csúcspontjának. Először Cervantes írt (olasz mintákból kiindulva) a mai modern értelemben vett novellákat spanyolul. Ő volt a Lope de Vega előtti spanyol színház egyik legjelentősebb drámaírója is, költőként viszont nem volt annyira jelentős. Egész életművét átszövik az önéletrajzi elemek, műveiben gyakran megnyilvánult a bukolikus reneszánsz költészet iránti vonzalma is.”

Igen, a népszerű Wikipédia is így emlékezik róla. Most, ahogy nézem azt a fejmást, az tolakszik az agyamba, hogy olvastam valahol, Miguelről talán egyetlen valódi kép sem maradt fenn. Ámde korai Don Q könyvekben az illusztrációk éppen őt öröktik meg. Így lehet az, hogy a szerző képe a hős képébe olvadt. Szétválaszthatatlan. Senkinek nem jut eszébe, hogy a Miguelről készült tréfálkozó rajzokat gúnyrajzoknak nézné. Milyen érdekes, megfoghatatlan az ember gondolata. — Mire gondolt a szerző? — Mire gondolt a hős? — Mire gondolt Don Q, amikor a szerző helyébe lépett? — Don Q tudott róla, hogy ő lenne a szerző?

Látja az ember maga előtt a csodálatos kalandort, ha eszébe jutna, akkor is legyintene, nem Cervantest, hanem Cervantes által mesélt alakot idézi. A lélek és a természet eggyé lett őbenne. Aki csak megérintette, attól egyre emberibbé lelkesült. Pontosabban, patinásodott. Érintsük hát meg, hogy nemesedjen régiségének tompuló erezete.

— Hallottál Don Q gúnyrajzairól? — Hallottál Don Q illusztrációiról? — Hallottál Don Q híres ábrázatairól? — Hallottál volna, ha többen tudnának róla. Nagyon szeretem az efféle kérdést: — Hallottál…? Tiszta bronzból mintázták.

Itt látom. Kedvemre nézelődök. Féktelen.

A hallgatóság elégedetten fészkelődik. Holnapután, vagy azután tovább olvasunk. A sorok között is. Minden kérdésre, nem lehet egyetlen óra alatt válaszolni. Kivárjuk. A sorok között. Csengetnek. Újra, meg újra. A sorokon kívül, és magán kívül. Szakadatlan valami agymunkára sarkallnak. Ha netalán nem találunk a megfelelő válaszra? Akkor is. 

 

— *** —

 

Forrás: Őszikék XXI.század. Művészet — irodalom. Válogatott versek, esszék és novellák. Online antológia. 2016. Hódmezővásárhely, Letöltés: 2017.09.28.

 

 

Legutóbbi módosítás: 2019.08.15. @ 11:22 :: Váradi József
Szerző Váradi József 24 Írás
Tisztelt vendéglátóim, most arra gondoltam, hogy váratlan igényű feladat ért. Talán diákkoromban, volt az egyik irodalmi vetélkedőn ilyen feladatunk. Mutatkozzunk be? Csak aki belevág, érzi és látva – látja a kihívás próbáját. Ismerőseim közül többen olvassák az önök könyvtárát. Ha lehetne, én is benéznék. Magamról, hát sok minden történt velem. 1950 – ben születtem Marosvásárhelyen. Balkézzel könnyebben esett az írás, ezt az iskolában nem szerették, hát kín – keservesen megtanultam mindkét kézzel. A nagyapám írógépén, aztán egy hiányos betűkészletű szövőgépen írtam. Ennek változatos következményei voltak. Rajztagozatos, majd matematika osztályban iskoláztam, minden arra mutatott, hogy a családunk férfifoglalkozásai nyomába lépek, építész leszek. A szakorvos hümmögése megingatott önbizalmam hömpölygésében. A matematikán simán felvettek, pedagógiát és didaktikát, nyelvvizsgát és beszédhiba javítást tanultam. Aztán negyvenkét évet tanítottam, változatos összetételű és igényű iskolákban. Matematikán kívül, adatkezelést, és szövegszerkesztést is tanítottam. Tankönyv írásra, szerkesztésre csalogattak barátaim, a tankönyvek mellé példatár is készült. Nem lett átütő sikere. Több újságban szóltam ifjúsági kérdésekben, szakmai továbbképzésről, művészkedésekről. Első elbeszéléseim a színjátszó csoport vezetője tanácsára írtam. Nem volt túl nagy sikerem, mindenki a matematikus gondolatát és a kifejezésrendszerem vették górcső alá. 1990 után mértékegység lexikont tettem asztalra, s újabb példatárakat. Ez időben kelt elbeszéléseim a magyarországi amatőr irodalmárok közösségeiben forgottak, Ausztráliában, majd Kanadában tetszettek. Lassan négy kötetet mondhatok magaménak. Két kötetem elektronikus alakban, kettő nyomdai munka eredményeként. Más munkáimmal együtt az OSZK – ban fellelhető. Jelenleg a sepsiszentgyörgyi Műszaki Társaság és az irodalmi Kerekasztal tagjai közé tartozom.