Boér Péter Pál : A lovakat belövik, ugye?

 

— Patatata, maga hány éves?

— Úgy tudom, huszonkettő. Valahová bevésték a patkóm szegletébe is.

— Én csak tizennyolc, de már elegem van a sok semmiből. Képzelje, manapság egy közmondás motoszkál a fejemben.

— Na, mondjad!

— „A lovakat belövik, ugye?”

— Erről még nem hallottam. Mi az a belövés?

— Nem tudom. A múltkor itt volt az állatorvos az istállószolgával, és valami ilyesmit mondott. Ennyi év alatt úgy megtanultam emberül, hogy egészen sok mindent megértek.

— Tudod Patata, én már teljesen értem az istállószolga nyelvét, csak sajnos rosszul hallok. Azelőtt a hátamon ülve csináltam belőle sztárt.

— Megjegyzem, én is. Előbb belemerültem az élet sűrűjébe, züllöttem. Állandóan elszálltam az abraktól és csak úgy buktak rám a nők!

— Patatata, erre jól emlékszem!

— Mire? Téged még most is hurcolnak a lányokhoz!

— Igen, hetente kétszer, kényszermunka formájában. Azelőtt olyan nagyon jó volt, de már semmi kedvem az egészhez, végre én is a nyugalmat szeretném, továbbá dőzsölni. Szolgáljanak ki, vakarásszanak, csutakoljanak, meg minden. Azt hiszem, maga aludt a múltkor, amikor itt voltak.

— Tény, ami tény, nem emlékszem semmire.

— Vigyázzon, nagyon egészségtelen fekve aludni!

— Tudom, ezt most miért mondod?

— Mert majdnem leheveredett. Én hetente két és félszer, néhány percre dobom le magam. Gyönyörű, friss szalmapamlagunk van!

— Na jó, jó, de tulajdonképpen micsoda ez a belövés?

— Azt mondták, tudatváltoztatást csinál…

— Nem lehet rossz! Nekem már olyan rossz tudatom van, alig emlékszem a dolgokra.

— Még valami hídról is beszéltek, úgy emlékszem rágóhíd nevűről.

— Mindig rendes volt a doktor úr, úgy látszik kijárta nekünk, hogy tegyék végre rendbe a fogainkat. Már alig van egy kopott rétegecske a számban.

— Hagyja már abba, tata! Én a maga fia vagyok, mégis mindig huszonötre becsülnek, magát meg csak tizenhétre.

— Akkor már nem is emlékszel, mit mondtak, mikorra számíthatunk a nagy fog és kedélyjavításához?

— Öregem, ha ilyen bonyolultan beszél, akkor soha. Tegnap mondták.

— Igen, de mikorra?

— Mára.

— Végtelenül tisztességes dolog, hogy odavisznek. Talán díszhintón!

— Ugyan, gondolkodjon már, azt lovak húzzák!

— De nem olyanok, mint te meg én! Mi versenyparipák voltunk, közben bevittek a züllés nagy zsákutcájába. Mi tagadás, ha jól feljavítanának, és elegendő belövést kapnék ahhoz, hogy a tudatom olyanra változzon, mint hat-nyolc éves koromban, azt hiszem, visszavágyódnék.

— Hová, Patatata, ugye nem a versenypályára?

— De! Talán már nem venném zaklatásnak a hölgytársaságot sem. Lazulnék, és csak vedelném, nyakalnám, na jó, rágnám a zabot.

— Jaj, ha odakerülünk, megint elgyerekesedünk… Mit kezdek, miből tartom el őket, Patatata?

— Csak azt ne mondd Patata, hogy eddig gyermekeltartási gondjaid voltak!

— Meg kell adni, nagyon jó hátteret biztosított, öreg. Az összesnek nagyon jó szakmája van. Ügetnek, vágtatnak, fürdenek a sikerben, a sok másodosztályút beelőzve jutnak célba. Milyen mámorító!

Patatata nagyot sóhajtott, felnyerített, neki is felderengett az a régi, múlni látszó, élettel teli, biztos múlt. Mindig rendes a doki, jöjjenek már végre…

Nyílott az istálló ajtaja, belépett a gondozóvá zsugorodott, nyugdíjas kis zsoké és a doktor.

— Ők azok.

— Ismerem mind a kettőt. Fogja meg Hamilton kötőfékét. Gyors leszek, nem szeretném, hogy a másik ijedezzen.

Elővette a fecskendőt, szúrt, és egy pillanat múlva már a másodikat is. Másodpercek töredéke alatt rogyott össze a két kimustrált, útban lévő, már pároztatásra is alkalmatlannak vénség.

— Nyúzzák meg őket, a bőrükért egész jó pénzt kaphatnak, ha enyvet főzetnek a maradékból ki tudják fizetni a beavatkozást. Szerintem érdemes volna a csontokat is felhasználni, akár eladhatnák szuvenírnek lakkozott formában, mert ismertek voltak, valamikor ünnepelték őket. Na, ne legyünk olyan szívtelenek, egy fél másodpercnyi főhajtást is megérdemel ez a két összeroskadt…

 

Legutóbbi módosítás: 2015.03.11. @ 06:50 :: Boér Péter Pál
Szerző Boér Péter Pál 755 Írás
Nagyváradon születtem, 1959-ben. Nem mondhatnám, hogy kesztyűs kézzel bánt volna velem az élet, de még a szorítóban vagyok! Családtagjaim hiperoptimistának tartanak, azt hiszem nem véletlenül. A humort – ezen belül a szatírát, abszurdot – és a romantikát egyaránt kedvelem. Empatikusnak, toleránsnak gondolom magamat. Egész életemet Erdélyben éltem, élem. Anyám révén erősen kötődöm a székelységhez, de Ők már csillagösvényen járnak Apámmal. Nagyon érdekel a teológia, filozófia, nyelvek, irodalom, és sok egyéb. Fiatalon kezdtem verseket írni, ám a rövid próza vált a nagy kedvenccé. Köteteim: 2010 – “Nagyító alatt” – novelláskötet 2011 – “Le a láncokkal” – novelláskötet 2012 – “A nonkonformista” – novelláskötet 2013 – “Engedélykérés”- novelláskötet 2013 – “Megtisztult ablakok” – regény 2016 – "Fenyőágon füstifecske" – regény 2017 – "Ködös idill" – két kisregény 2018 - "Szabályerősítő" (Válogatott novellák) - e-book Írásaim jelentek meg a Bihari Naplóban, a Reviste Familiaban, a Comitatus folyóiratban, a Várad folyóiratba, a Brassói Lapokban, a Reggeli Újságban, a “7torony” irodalmi magazin antológiáiban (2010-2016), a Holnap Magazin antológiájában, a Holnap Magazin nyomtatott mellékletében, az Irodalmi Jelenben, a kolozsvári Tribunaban, a bukaresti rádióban és máshol.” A világháló adta lehetőségekkel élek: Lenolaj irodalmi és kulturális műhely A Hetedik Héttorony irodalmi magazin MagyarulBabelben CINKE Holnap Magazin PIPAFÜST Szabad szalon Penna magazin Bukaresti rádió AlkoTÓház Weblapom: http://boerpeterpal.blogspot.com/