Csillag Endre : A gereblye esete az igazságszolgáltatással 2.

“A fiatal, de annál ambiciózusabb ügyvédnő – Dr. Paragraf Tudorka – részletes, tényfeltáró munkához kezdett.”

 

 

Hála a jogászok túlképzésének, akadt Debrecenben egy szépreményű, de állandó állás nélküli jogászhölgy, aki minden ellenszolgáltatás nélkül elvállalta,  jogi csűrcsavar-formába önti a foghíjas gereblye keresetét, amelyben a gereblye felperesként azzal vádolja a magyar egészségügyet, mint alperest, hogy emez foglalkozás körében élet kioltására is alkalmas veszélyeztetést követett el ellene úgy, hogy a veszélyeztetést tudatos műhiba fennforgásával valósította meg.

 A fiatal, de annál ambiciózusabb ügyvédnő – Dr. Paragraf Tudorka – részletes, tényfeltáró munkához kezdett. Hosszas, a titkosszolgálati módszereket sem nélkülöző kutakodással megkereste a gereblye még megcsonkítva is közel két méteres, délceg nyelét. Nyél Úr a következő tanúvallomást tette:

 – Tudja, kedves doktornő, éppen szorgos női kezek fogták az egyik végemet, ami módfelett izgató volt…

 – Kérem, ne térjen el tárgytól!- szólt közbe Tudorka,

 – … amikor a fejem felkaptam a virágos kert ágyásairól – folytatta Nyél Úr lakonikus hangon – ugyanis  gazduram közeledett éktelen szitkozódások közepette, miközben egyik kollégámat, Vitéz Kapa Károlyt csóválta feje felett, azzal a kifejezett szándékkal, hogy kettéválasztja gazdaasszonyom makrancos fürtjeit a homlokán. Nem tetszett neki az asszony legújabb frizurája.

 – Ez lett volna az indíték?! – kérdezett közbe a lélegzetvételnyi szünetben Dr. Tudorka.

 – Dehogy! – folytatta Nyél Úr a tanúvallomást, amit Tudorka magnetofonra rögzített. – Az volt a baj, tetszik tudni, hogy gazduram rendszeresen egyengette gazdasszonyomat szóban és tettlegesen is. Előrehaladott agyérelmeszesedése miatt elfelejtette azonban, hogy a verekedés napi penzuma már megvolt, amit az asszony úgy megszokott, hogy ha az elmaradt volna, talán még bele is betegszik. A második verés azonban mélyen sértette volna a büszkeségét, ugyanis voltaképpen most ő lett volna soros, a napi beosztás megszokott rendje szerint. Ezt a rendet rúgta fel a gazda, amiben válásukkor olyan egyetértően megegyeztek. 

 – Köszönöm a kimerítő választ – szakította félbe Tudorka a szóáradatot, és megtörölte izzadó laptopját -, de most a vitézurat bírnám inkább szóra.

 A kapa a nyárikonyha falának támasztva szundikált, az ásó mellett. Még a kikapált vajbab indája is rajta száradozott.

 – Kapa Úr, kérem! – szólította meg a kapát Tudorka. – Ki kezdte a szóváltást és a verekedést?

 – Hát az úgy volt – dörzsölte meg a köpűjét a vitéz -, hogy egyszerre kezdték mindketten, de már évekkel ezelőtt. Mára már egyikőnk sem tudta, mikor, ki a soros.

 – Dehogynem! – szólt közbe a tettlegességben ugyan ártatlan, de szemtanúként jelen lévő Ásó Ármin, a mélynyomú. – Az úgy volt, hogy a gazdasszony zsorválta a férjét a paszulya miatt. Én nem akarok egyikük ellen sem áskálódni, de, méltóztatik tudni, kedves Doktorkisasszony – villantotta meg az élét Ármin -, egyikőjük sem jobb a Deákné vásznánál.

 – Trúgy van, trúgy van!- helyeseltek a galambok a dúcban.

 –Na ebből elég – gondolta Tudorka. Most jó lenne még a f?résszel, a sarokköszörűvel, a hidraulikus vágó-feszítővel beszélni a teljesség kedvéért. A fűrész a szomszédban teljesített szolgálatot, ám a szomszédék nem nyitottak kaput, noha otthon tartózkodtak, de tanúként a szerszámukat sem akarták belekeverni a dologba.

 Tudor doktornő elköszönt a szorgos szerszámoktól, egy kicsit csodálkozott, hogy a ház asszonyának színét sem látta. Útja ilyen módon a tűzoltósághoz vezetett, ahol a két fentebbi szerszám tanúvallomását kívánta rögzíteni. Az egyenruhás kapus kurtán-furcsán elutasította, amikor megtudta, hogy jogtudorkánk milyen ügyben jár:

 – Ugyan már., Doktorn?! Ezek a szerszámok csak a dolgukat végezték, és amit tettek, azt parancsra tették. Egyébként is. Most is szolgálatban vannak egy tragikus végű balesetnél.

 A doktornő dolgavégezetlenül távozott.

 

 Dr. Paragraf kisasszony írásos beadvánnyal élt a kapitányság bűnügyi osztályához, miszerint a corpus delictinek számító delikvensével óhajtana beszélni, remélve, szavát tudja venni a gereblye köpűjében maradt nyéldarabnak, a szegény rabnak is. A bűnügyi osztály titkársága válaszlevelében emlékeztette a kolleginát, hogy az ügy még csak a nyomozati fázisban van, és ameddig nem lesz meg a nyéldarab DNS-vizsgálata, addig hozzányúlni, vele beszélni tilos. A laboreredmény egyébként augusztus 20-ára várható, amely időpont után, új kérelmező levél esetében, szó lehet a szembesítésről.

 Tudorka más forrásokból megtudta, hogy a nyomozó hatóság három független szakértőt kért fel a rendkívül bonyolult ügy kapcsán: egy fűrésztelepi, bérfűrészes szakmunkást, akinek láncfűrészből is megvan az eurokonform diplomája, egy tisztességben megőszült, sokat flexelt, nyugdíjas lakatost, valamint egy növénytermesztő szakmérnököt a helyi univerzitás mezőgazdasági karának babtermesztési tanszékéről, aki PhD-dolgozatát a vajbab kacsa futási sebességének tanulmányozásából írta, különös tekintettel a jobbra és a balra csavarodás anomáliáira. Elvégre itt nem babra megy a játék!

Az keveseket érdekelt – így hírértéke sem volt -, hogy gazduram három hét leforgása után gyógyultan elhagyta a traumatológia „C” kórtermét. Ezt közölték a nyelenyesett gereblyével, akinek nagy göröngy esett le egyik, megmaradt fogcsonkjáról. De csak azért, mert nem tudhatta, háziasszonya, a hasonlóan várható estek miatt, vadonatúj import gereblyét vásárolt a debreceni Zsibogóban (használtcikk-piac).

 

Dr. Paragraf kisasszony természetesen nem adta fel a dolgot. Elérte, hogy a bűnjelraktárból beszélőre invitálta a gereblyét, abszolút steril körülmények között, amelyek költségét természetesen ráterhelték a gereblyére. Így tájékoztatta Tudorka a védencét a dolgok jelenlegi állásáról: a három hites szakértő – a nyomozati szakaszban – egyáltalán nem ért egyet a bűneset lefolyását, indítékát, végeredményét illetőleg. Ezért további szakértőket rendelnek ki a Zsibogóról. Ez a puszta tény további három hónappal hosszabbítja meg a nyomozást. Így legjobb esetben – a nyári szabadságolásokra és a karácsonyi ünnepekre való tekintettel – leghamarabb 2009 első negyedévében kerülhet a nyomozati anyag az ügyészségre, ahol az ügy rendkívüli bonyolultsága miatt először a nyomozó ügyészség lép akcióba, a maga választotta új szakértőkkel. Mindezek folyományaként az ügyészség leghamarabb 2009 harmadik negyedévében emelhet vádat és adhatja át az ügyet a városi bíróságnak, aki elfogultságot fog bejelenteni, mert a gereblyés borzalom a városban történt, amiért is más megyéből jelölnek ki ítélkező testületet. Ez újabb hónapokba fog kerülni. Végre aztán 2010 második negyedévében megszületik az ítélet első fokon, amit vagy a sértő, vagy a sértett megfellebbez. Másodfokon a gereblye fog fellebbezni, mert rá akarják hárítani a felelősséget. Végső fokon az ítélőtábla hoz majd elvileg megfellebbezhetetlen ítéletet, de ekkor a gereblye, Dr. Paragraf Tudorka hathatós közreműködésével, a gereblyejogok durva megsértése miatt a brüsszeli bírósághoz fog fordulni jogorvoslatért. Ekkor azonban 2015-öt fogunk írni, amikorra az eredeti ügy már amúgy is elévül.

 

Ezt a levezetést Tudorka annak a ténynek a biztos tudatában adta védencének tudomására, hogy az egészségügyi közrem?ködők, magasabb emberi szempontokra hivatkozva minden felelősségvállalás és kártérítés elől mereven elzárkóznak.

 

 

Köv. a végkifejlet

 

 

 

 

Legutóbbi módosítás: 2019.06.25. @ 11:45 :: Csillag Endre
Szerző Csillag Endre 162 Írás
Amatőr módon írogató nyugdíjas vagyok. Követek el verset is, de igazán a kisprózában érzem jól magam.