Boér Péter Pál : A hóhér szépe

 

– Egészen újszerű törvényt hozott az Uraság, aki valakit agyonüt, azt agyon kell ütni.

– Ne beszélj bolondokat Karg! Ilyen süleséget még nem hallottam. Épp indultam Lock-ot agyoncsapni, olyan pocsék ferdén nézett rám mikor erre indultam.

– Ne csináld Dond! Ha agyonütöd Lock-ot, akkor kénytelenek leszünk téged is agyonütni.

– Te hülyéskedsz, képes lennél agyonütni?

– Hej barátom, hány embert ütöttem már agyon ennél sokkal kevésbé ostoba kérdésekért.

– Nyughass, mert itt ütlek agyon!

– Most senki nem üt agyon senkit – szólt közbe Kurk – az Uraság szava nem alku tárgya, aki megkérdőjelezi, azt éppen úgy agyon kell ütni, mint azt, aki agyonütött valakit.

-Kedves barátaim, akkor innentől kezdve minden szemtelenkedőt kötelesek vagyunk békén hagyni, ha mondjuk ránk kiált, még ha ránk böfög akkor is? Itt baj van!

– Ki ne mondd, mert azért is agyon kell üssünk!

– Dehogy mondom, eszembe sincs az Uraság tekintélyét és hatalmát egy pillanatra is megkérdőjelezni, csak nehéz lesz megszokni.

– Á, jó hírem van, szépségversenyeket fog rendezni!

– Az mi?

– Az egy olyan dolog, ha valaki be akarja mutatni, hogy ő igazán nagyon kiemelkedő a közösségből, akkor kérheti, hogy szépségversenyen vegyen részt.

– Ha nem mondod meg, mi az a szépségverseny, én nem bánom ha agyonütnek, de itt helyben végzek veled!

– A szépségverseny az egy olyan dolog, ha valaki valami nagyon rosszat tesz az Uraság agyonütésre ítéli. Ítélni neki szabad, agyonütni is, de csak urasági ítélettel.

– Aha, tehát ha az Uraság bűnösnek talál valakit valamiben, azt agyon lehet ütni.

– Sőt, agyon is kell. Folytathatom? Nos, kegyesen úgy rendelkezett, hogy az ilyen személyek szépségversenyeken vehetnek részt.

– Az agyonütöttek?

– Az agyonütöttek. Elfelejtettem hozzátenni, hogy a mi kegyes urunk a szépségverseny résztvevőinek engedélyezi a fejlevágást.

– A fejlevágást? Neki vágják le a fejét vagy ő vágja le más fejét?

– Egy elítélt nem vagdoshat fejeket, az övét viszont nyugodtan és törvényesen le lehet nyisszantani. Így természetesen az ő fejéről van szó.

Dond megvakarta a szakállát, hátradobta szemébe lógó, nem a minap megmosott haját, szépen sárguló fogait kivillantva, bamba tekintettel elmélázott.

– Mi van veled Dond?

A számára szokatlanul erős szellemi igénybevétel után, összerezzenve mint a másvilágból visszatért, bátortalanul megjegyezte.

– Mind a mai napig úgy gondoltam, hogy egy fejetlen ember semmiféle versenyben nem tud résztvenni.

– Nagyon tévedsz barátom. A lényeg, az Uraság mérhetetlen kegyelme! Látod azokat a hegyes karókat a várfokon? Az ott a verseny pódiuma.

– Midiuma? Úgy tudtam, hogy hegyes karón nem lehet lefejezni senkit.

– Ostoba!

– Szerencséd, hogy most hozták az agyonütés elleni törvényt, különben már…

– Na folytasd!

– Szóval a versenyben résztvevők előzetes sminkelés után…

– Ne használj ilyen szavakat! Nem értem mit beszélsz.

– Egyszerűbben mondom. Ha a férfi a szakállára és a hajára, ha nő, akkor csak a hajára nagyon ügyelnek, hogy suttyintáskor ne sérüljön meg. Majd a gyönyörű fejeket kiteszik a szép hegyes karókra ott fenn és a nép eldöntheti, melyik a legszebb.

– Itt férfiak és nők egyaránt versenyezhetnek?

– Tulajdonképpen nekik már teljesen mindegy, hogy férfiak vagy nők voltak, imígyen valóban amint említetted, a nőknek is megengedi az Uraság, hogy versenybe lépjenek. Különben sokkal kevesebb nőt fejeznek le, mint férfit, alig egyet-kettőt évente, úgy ez nem fogja zavarni a nemes versengést a szépségért. Képzeld el, ahogy sminkelés után rögtön a kezdő versenyző felkerül a pódiumra és elkezd szemezni a vetélytársakkal.

– Na ja, könnyű neki!

– Hát fején találtad a szöget. Mi nem tudjuk folyamatosan nyitva tartani a szemünket, de ha levágnák a fejünket akkor igen.

– Én nem szeretném, ha levágnák a fejemet Karg.

– Azt senki nem szeretné, de ott mindig lesznek közölünk való fejek. Enyém, tied, övé. Ki tudja? A verseny az verseny, ha meghirdették , az Uraság nem maradhat szégyenben. Most gondold el, ahogy cseverészünk egymással, mondjuk te meg én ott fenn és úgy elméletben egymásra kacsintunk.

– Azért a fene se tudja, én nem szeretnék versenyezni. Minden áron agyon akarod üttetni magad?

– A törvény úgy szól, hogy akit az Uraság agyonüttetne -mert törvényileg jogosan megteheti, mi nem-, azt kegyelemből le lehet fejezni. Hogy kiment a fejemből. Fej, fej! Ott jön a kisbíró, püföli a dobot, nézzük mit mond.

– Jó neki, ott van a húskonc mellett, a sok asztalról lepetyogott jóféle falatokat ingyen, gürcölés nélkül zabálja fel. Majdnem úgy él, mint az Uraság.

-Már közeledik, lássuk mit akar! Legalább tudna dobolni, de nem tud. Észrevetted, hogy teljesen kiesik a ritmusból, Karg?

– Légyszíves a jelenlétemben ne kritizáld! A kisbíró az Uraság kisbírója és ha a kisbírót kritizálod, az Uraságot kritizálod. Az Uraság kritizálásáért agyonütés jár,

kegyelemből szépségversenyi lefejezés, az előbb említettem.

– Bocsánat, igazad van, hallgatok. Nem látok, nem hallok, nem beszélek, azért mindent jól megfigyelek.

– Közhírré tétetik, – ordítja kisbíró – egyes rémhírterjesztők -az Uraság ellenségei-, valami szépségverseny kiírásával szédítik a jónépet. Az agyonütés továbbra is az Uraság döntési jogkörébe tartozik, egyedül és kizárólag. Semmiféle kegyelem nincs.

Amennyiben az ítéletet más halálnemre változtatja, azt semmi esetre sem holmi versenyek kiírásáért teszi. Mindezen pontosításokat azért vagyok kénytelen közzétenni, mert közel s távolban a legszebb külleme az Uraságnak van. Hozzá hasonló szép zsíros fürtjei, tapadós szakálla, markáns pofacsontja senkinek nincs, se férfinak se nőnek! Az elítéltek felé egyetlen kegyelmi gesztus lehet csupán. A hóhér eldöntheti róluk, hogy melyik a legszebb, pontozásos alapon egytől tízig. Ha ez nem vezet eredményre, akkor egytől százig. Így évente ki tudjuk hírdetni a hóhérszépe címet nyert kivégzettet. Ám egyéb szépségverseny nem lehet.

Az ilyen férfias tusakodásban elítélt nők nem vehetnek részt, ez nem egy olyan társadalom kérem! Van valakinek kérdése?

– Igen.

– Mondja Karg!

– Tisztelettel kérdezném, szabad-e akkor agyonütni valakit, vagy nem?

– Eddig szabadott, most már nem szabad, mint mondottam, ez az Uraság hatásköre. Nem figyelmeztet, nem ijesztget, hanem erős kezével itt maga a törvény. Végrehajtja vagy végrehajtatja.

– Értem, szóval neki szabad agyonütni is.

– Neki mindent szabad kedves Karg. Megyek, jelentem az Uraságnak, hogy akadékoskodott, kötekedett és becsmérelni merészelte őt.

A kisbíró eltünte után Dond odaszólt.

– Karg, én most elbúcsúzom tőled, holnap mi nem találkozunk, sőt ebben az életben már soha. Azért szurkolok neked, hogy a hóhér szépe versenyen legalább jó helyezést érj el. A legjobb az lenne, győznél.

 

 

Legutóbbi módosítás: 2010.11.01. @ 13:01 :: Boér Péter Pál
Szerző Boér Péter Pál 755 Írás
Nagyváradon születtem, 1959-ben. Nem mondhatnám, hogy kesztyűs kézzel bánt volna velem az élet, de még a szorítóban vagyok! Családtagjaim hiperoptimistának tartanak, azt hiszem nem véletlenül. A humort – ezen belül a szatírát, abszurdot – és a romantikát egyaránt kedvelem. Empatikusnak, toleránsnak gondolom magamat. Egész életemet Erdélyben éltem, élem. Anyám révén erősen kötődöm a székelységhez, de Ők már csillagösvényen járnak Apámmal. Nagyon érdekel a teológia, filozófia, nyelvek, irodalom, és sok egyéb. Fiatalon kezdtem verseket írni, ám a rövid próza vált a nagy kedvenccé. Köteteim: 2010 – “Nagyító alatt” – novelláskötet 2011 – “Le a láncokkal” – novelláskötet 2012 – “A nonkonformista” – novelláskötet 2013 – “Engedélykérés”- novelláskötet 2013 – “Megtisztult ablakok” – regény 2016 – "Fenyőágon füstifecske" – regény 2017 – "Ködös idill" – két kisregény 2018 - "Szabályerősítő" (Válogatott novellák) - e-book Írásaim jelentek meg a Bihari Naplóban, a Reviste Familiaban, a Comitatus folyóiratban, a Várad folyóiratba, a Brassói Lapokban, a Reggeli Újságban, a “7torony” irodalmi magazin antológiáiban (2010-2016), a Holnap Magazin antológiájában, a Holnap Magazin nyomtatott mellékletében, az Irodalmi Jelenben, a kolozsvári Tribunaban, a bukaresti rádióban és máshol.” A világháló adta lehetőségekkel élek: Lenolaj irodalmi és kulturális műhely A Hetedik Héttorony irodalmi magazin MagyarulBabelben CINKE Holnap Magazin PIPAFÜST Szabad szalon Penna magazin Bukaresti rádió AlkoTÓház Weblapom: http://boerpeterpal.blogspot.com/