Bonifert Ádám : Ősvallásunk istenei

Voltak-e és ha igen kik lehettek az ősmagyar vallás istenei. Szembetűnő, hogy a magyar nyelv nem őrizte meg egyetlen ősisten nevét sem! De valóban így van-e ez? *

Ősvallásunk istenei

 

Múltunk még nem tisztázott elemei közé tartozik nemzetünk ősi vallása. Ismerete erősen hiányos. Legszembetűnőbb az, hogy a magyar nyelv nem őrizte meg egyetlen ősmagyar isten nevét sem!

Már Babitsot is foglalkoztatta e téma, szerinte az egyik ősi isten KÁP volt. Miért? Mindenki ismeri a tréfás mondást, hogy a káposztát „Káp hozta”. Ennek az istennek háza is volt, amit „kápolnának” nevezett. Az ősisten gyakran megjelent hívei előtt, az ő imádatát nevezték „káprázatnak”. Az isten földi kapcsolatai a „káplány”-ok voltak, ebből maradt meg a „káplán” szó. Később, amikor az ősvallást felváltotta a kereszténység, született a „káptalan” szó. És mert az isten iránti tiszteletet ajándékkal is kifejezték, a felajánlott dolgokra mondták, hogy ezek „Káp-é”. Az ajándék mennyisége értékmérő is volt, ez ekként maradt meg napjainkig is, a „kápé” szó formájában.

 

Elgondolkodtam, vajon az ősmagyar vallás rendelkezett-e több istennel?  A történelmi felfogás szerint ugyan az ősmagyar vallásunk egyistenhívő volt, a sámánizmus egy formája, de hátha nem KÁP volt az egyetlen isten, vagy  mégsem csak ő „létezett”?  Kutatni kezdtem és íme, az alábbiakat sikerült feltárnom.

 

1/  Ősmagyar isten volt TAR is. Nagytermetű, kigyúrt alak, akinek nem volt haja, erről maradt meg a kopaszságot jelentő „tar” szó.  Napjainkban egyes kopaszok a fejük tetején egy hajcsíkot hordanak, amely olyan mint a „taraj”. Ha ilyen taraj a faj jellemzője, akkor  emlegetjük a „tarajos gőte” nevét, vagy a „kakastaréj” is. Növények is őrzik a TAR nevet, pl. „tarack” formájában. 

Segítő isten volt, ezt őrzi a „targonca” gépi segédeszköz neve is. 

Kedvenc állata a ló volt, ennek egyik fajtája a szőrtelen ló, mai maradványa a „tarló”. Kedvenc kisállata a „tarantula” pók, rossz kedvében az isten is csípett.

Szeretett kártyázni, különösen szívesen űzte a „tarokk”-ot.

Törődött azzal, hogy hívei valóban higgyenek benne. Aki mélyen hitt, azt „tartalmas”-nak tekintette, a felszíneseket „tartalmatlan”-nak. 

Az esőkből keletkezett tavakon szeretett úszkálni,  ez volt a „tartós” szórakozás, és ezért gyakori volt az ott „tartózkodás”-a.  A „tartó” szó az istent a víz felszínén úsztató tutajt őrzi hangulatában.

Szerette a színes dolgokat, ezt őrzi a „tarka” szó is. Kedvelte a vidámságot, az éneket, a táncot. Kedvenc tánca volt a „tarantella”.

Az isten elvárta, hogy adományozzanak neki ajándékot, innen maradt meg a napjaink egyik leggyakoribb kifejezése,  a „tarhál” szó, amely a kikényszerített ajándékot jelzi. Ha sok ajándékot sikerült összegyűjtenie, akkor „tarol”-t. De sokszor félretette ezek egy részét, ez volt a „tartalék”. A meg nem adott ajándék volt a „tartozás”. Ha ezt hosszabb ideig nem kapta meg, akkor lett a hátralék „tartós”.

2/  Tovább kutatva, újabb ősistent sikerült feltárnom, ez a „PÁN”, illetve egyes források szerint „PAN”.

Valójában ugyanazon isten két alakja, két arca. PÁN volt a keményebb, szigorúbb, PAN a lágyabb, engedékenyebb, békésebb.

— PÁN isten az összefogást, egyesítést, közös eredetet képviselte. Különösen idegen szavakban őriztük meg (pl. páneurópai, pángermán, pánszláv). Kedvenc hangszere a síp volt, a „pánsíp” ma is használatos zeneszerszám.

Tudatos isten volt, mindig kitűzött céljai voltak, ezt őrzi a „páncél” szó is. Értékek megőrzésére ma is használt eszköz a páncél, illetve katonai célok elérésére szolgál a „páncélos”.

Az isten szerette kezében tartani a történéseket, erre használta a „pán”-tot, mellyel összekapcsolta

az összetartozó célokat.Ha megszegték parancsait, szigorú és kegyetlen tudott lenni, a vétkeseket „kipányvázta”. Innen keletkezett a „páni félelem” kifejezés. Ha ez sokakon lett úrrá, akkor alakult ki a „pánik”. De ha jó kedve volt, akkor szalagokat fűzött a nők hajába, ez volt a „pántlika”.

Szerette az édességeket, kedvence a „pánkó”, vagyis a fánk volt.

— A PAN formában használt istennév is felismerhető a magyar szókincsben.  PAN isten jóindulatú volt,

elfogadta a „panteizmust”, a világ azonosítását az istenséggel. Törődött azzal, hogy a holtakra méltóan emlékezzenek, ezért alapított „panteonokat”. Sőt segítette, hogy alakjukat, képüket meg is őrizzék. Erre szolgálnak a mai napig a „panoptikumok”.

Támogatta, hogy az emberek találkozzanak egymással megfelelő helyeken pl. „panzió”-ban. Építésüket ösztönözte, ő indította az első „panel” programot.

Meghallgatta, ha ki-ki a gondjairól akart szólni hozzá, ezek a „panaszok” ma is sűrűn keletkeznek.

Művészetkedvelő volt, különösen a „panno”, vagyis a festett táblakép tetszett neki. Szerette a „pantomim” játékokat is. A sportban a „pankráció”-t űzte.

Lezser volt a ruhaviselete, bár használt „pantalló”-t is, „panamakalap”-ot is, szerette „panyókára” vetni  ujjas felsőruháját. De értékelte a „panofix” bundákat is.

Jó étvágyú isten volt, utálta a „pancsolt” ételeket, maga is gyakran „panírozott”.

Szerette a nyüzsgést, a mozgást, ki nem állhatta a „pangás”-t, amikor nem történt semmi. De üldözte a csalásokat, róla őrződött meg a „panama” szó, amely ellen küzdött. Segítői a “pandúr”-ok voltak.

Mindig előre nézett, távlatokat kutatott, ezt őrzi a „panoráma” szó is.

Azt, hogy PAN az ősmagyarok istene volt, legjobban az igazolja, hogy országunkat „Pannónia” néven illetik.

Pan és Pán tehát ugyanazon isten két alakja, de valójában egy. Egyik a másiknak „pandan”-ja.

 

TAR és PÁN istenek gyakran találkoztak egymással. És hol? Természetesen TARPÁN!

Bizonyára további ősistenek is megtalálhatók, esetleg még azok is kiderülhetnek.   

 

 

Legutóbbi módosítás: 2010.07.10. @ 10:58 :: Bonifert Ádám
Szerző Bonifert Ádám 311 Írás
Álmodó realista vagyok, a magam módján írogató ember. Szeretem a baráti hangulatú, egymást segítő alkotó közösségeket, nem szeretem a marakodást és a klikkszellemet. De az értelmes vitákat elfogadom.