Rossner Roberto : Prof. Dr. René Bonnerjea

Prof. Dr. René Bonnerjea

 

 

A nemzetközi szaktekintélynek számító nyelvészprofesszor Indiában született 1914-ben, a hindu rassz tagjaként. Apja, Dr. Biren Bonnerjea ethnológusként maga is elismert tudósnak számított, aki a két háború közötti években Magyarországon élt, s a Brit Királyi Akadémia felkérésére végzett kutatásokat.

René Angliában diplomázott, nyelvészeti, illetve összehasonlító-nyelvészeti tanulmányai nyomán, majd szüleit követve maga is Magyarországra költözött. Miután megtanult magyarul, valamelyest elmélyedt a magyar nyelv gyökereiben is, tanulmányozta a csuvasz, cseremisz, és egyéb altáji nyelveket. Tanári állást vállalt, francia és angol nyelvet tanított az Eötvös Collegiumban. Mintegy 40 évig élt ezután hazánkban. Felesége, Márta is magyar hölgy, ki mindmáig társa az életben, s segít?je a tudományos, illetve költészeti munkájában.

Egyik legismertebb, s nemzetközi szaktekintélyét leginkább elmélyít? munkája az eszkimó-aleut nyelv ázsiai, s?t európai gyökereit vizsgáló munkássága. 1971 óta publikál e tárgyban, dolgozatait a Magyar Tudományos Akadémia, illetve az International Journal of American Lingustic közli rendszeresen. E tárgyban végzett nyelvészeti kutatómunkáját könyv alakban is megjelentette – Eskimos in Europe – címmel. Véleménye szerint az eszkimo-aleut nyelv szignifikáns hasonlóságot mutat az ural-altáji nyelvek bizonyos csoportjaival. Türk hatást is feltételez, ám vélekedése szerint a legnagyobb hasonlóság a kés?bb a magyar népcsoportba asszimilálódott jászok, a jászság eredetileg beszélt nyelvével fedezhet? föl.

Dr. Bonnerjea m?fordítóként angol, hindusztáni, francia, német és magyar nyelvekb?l fordít oda-vissza, legnagyobb szerelme azonban a magyar költészet. Már 1941-ben (még alig beszélve magyarul) –  lefordította és kiadta Ady  legszebb verseit (Poems by Endre Ady). Ezt a korai vállalkozását többen, például Somlyó György, hevesen támadták. Szerencsére e kritika nem vette kedvét a professzor úrnak, s azóta is fordítja a magyar verseket, franciára és angolra.

Olyan hiánypótló m?fordítás-kötetek munkatársa lett, mint a Tertia Press angol nyelv? sorozatáé: „Laments for Tartarian Destruction”

(Siratóénekek a tatárjárás-kori Magyarországból, vagy a  „16-17th Century an Kuruc Poetry” (XVI-XVII. századi és kuruc költészet), illetve a „Folk Poetry and Medieval Poetry” (Népköltészet és a középkori költészet).

Francia nyelve két kötetnyi magyar verset fordított: „Ma route vers toi” Vol I – 1998, és Vol II – 2001.

Angol nyelven pedig immáron a harmadik, lexikon méret? és vastagságú antológiát jelenteti meg idén. „Wreth of Hungarian Poetry I-II” (Magyar Verskoszorú I-II), illetve az idei produktum: „A Garden of Hungarian Poems” (Magyar Versek Kertje).

2008-ban – Kemenes Kálmán költ? felterjesztése nyomán – a professzor úr komoly állami elismerésben részesült a magyar kultúra terjesztése, a magyarság jó hírének nemzetközi közegben történ? öregbítése okán; „A Magyar Nemzetért” – kitüntetést Petrubány Miklóstól, a Magyarok Világszövetségének elnökét?l vehette át. 

Legutóbbi módosítás: 2019.09.11. @ 06:40 :: Rossner Roberto
Szerző Rossner Roberto 131 Írás
Képzettségem szerint filmtörténész volnék. Kevesen tudják, hogy eredetileg vasi vagyok. Mondhatnám: "vazsi gyerek.." - ugyanis a Vas utcában születtem Budapesten, abban az évben, amikor meghalt Thomas Mann, James Dean, Charlie Parker. Mérleg vagyok skorpió beütéssel, kinaiban pedig kecske. Gyerekecske...