H.Pulai Éva : Kántás Balázs 2009. május 25-én, huszonkét évesen, meghalt!

Kántás Balázs 2009. május 25-én, huszonkét évesen, Budapesten autóbalesetben meghalt.

 

Tegnap emlékeztünk, ma fejünket fogjuk, és azt mondjuk: Ez nem igaz!

 

Kántás Balázs 2009. május 25-én Budapesten autóbalesetben meghalt!

 

 

Hogy is lehetne az valóság, hogy valaki hajnali háromkor még itt olvas a Héttoronyban, majd egy-két óra múlva már halálhírét kapjuk? Elütötte egy autó…

 

Miért is kérdezzük ilyenkor: Hol van az Isten, aki megengedi, hogy egy huszonkét éves fiú meghaljon?

És a kérdések özönlenek, és kavarognak, és a döbbenet nem akar csitulni. Ilyenkor hiába mondják, hogy a lélek… Hiába mondják, hogy valahol ez meg volt írva…

Senki nem éli úgy az életét huszonévesen, hogy bármikor meghalhat. És egy anya sem neveli úgy a gyermekét, hogy valaki elszólíthatja t?le bármelyik pillanatban. Mert arra semmi, és senki nem tud bennünket felkészíteni, ha szerettünk, ismer?sünk meghal, ne a mérhetetlen fájdalmat érezzünk, és nem tudunk beletör?dni, hogy ett?l a pillanattól ? már nincs fizikai valójában. Kit öleljen az édesanyja? Kihez bújjon kedvese? És ? hogy válaszol, ha

kérdezik?

 

Emlékezni kellene Balázsra…

 

Hogy is írt magáról?

 

“1987-ben születtem Budapesten, azóta is itt élek. 2006-ban érettségiztem a Széchenyi István Gimnáziumban, els?éves hallgató vagyok az ELTE BTK-n, anglisztika szakon. El?szeretettel aposztrofálom magam a “Búskép? Bölcsészhallgató”-ként. Élek (?) egy korban, melyhez sajna nem sok közöm van… Hangkeres? költ?jelölt és kezd? m?fordító, vagy valami olyasmi volnék, ?rületem termékeit több irodalmi honlapon olvashatja a nagyérdem?… Számomra “A” Költ? Baudelaire, illetve a magyar lírából József Attila, de sokan állnak még hozzám közel az irodalomban, csak úgy, mint Verlaine, Rimbaud, Poe vagy W. B. Yeats, Tóth Árpád vagy Faludy György, és még sorolhatnám, de hely híján nem teszem… Hogy magam merre tartok, az egyel?re jó kérdés, már ha tartok valahová egyáltalán. Igyekszem írni minden témában, kedvelem az abszurdum versbe öntését, de konkrét céljaim, koncepcióm szinte sosincs, az írás spontaneitásában hiszek. M?fordítóként általában ismert költ?k verseit kísérelem meg saját interpretációban újrafordítani, erkölcsi aggályaim nincsenek, többek között el?szeretettel gyaláztam és gyalázom Baudelaire, Verlaine, Poe, Rainer Maria Rilke, Dylan Thomas és William Butler Yeats sírját, egy tanulási folyamat elején járva ugyan, de lelkesen dilettánskodva. Több szerkesztett kötetem kiadásra kész, bár egyel?re a kutya nem fogja kiadni, de f? az optimizmus…

 

Emellett több kötetnyi, változó min?ség? versfodítás, lassan átlépvén az 1500-as álomhatárt, illetve kísérletezem saját verseim angolra fordításával is…”

 

 

A versírás mellett számos m?fordítása is megjelent, angol, német, olasz, spanyol, francia és portugál nyelvekb?l fordított, többek között olyan szerz?ket, mint Ted Hughes, Fernando Pessoa, Paul Celan, William Butler Yeats vagy Charles Baudelaire, de ismert szerz?k újrafordításának kísérletei mellett a magyar olvasó számára egyel?re jórészt ismeretlen, kortárs szerz?k verseit is magyarította. Ismert versek általa készített új magyar fordításai közül gyakran idézik Coleridge Kubla Kán és Paul Verlaine ?szi sanzon c. versét. Els? fordításkötetét Paul Celan válogatott verseib?l Nyelvrács címen a 2009-es Europoetica Nemzetközi Költészeti Fesztiválon mutatták be, a 2009-es Könyvhétre jelennek meg kötetben Baudelaire-adaptációi és Payer Imre Kántás által angolra fordított válogatott versei.

 

 

Azt hiszem, elmondhatom, hogy még írásában is halk szavú, segít?kész embernek ismertem. Hiszen itt, a Toronyban segített a szerkesztésben egy ideig, így egymás mellett dolgoztunk.

 

Balázs, kérlek… Ha valami nem jó abban, amit írtam, vagy nem jó képet tettem fel Rólad… Szólj rám, figyelem a hozzászólásokban!

Én várom…

 

 

Edgar Allan Poe: A holló

 

Fordította: Kántás Balázs

 

Egy bús, hideg éji órán hosszan ültem

Gondolkodván

Fejemben nem gy?ztem látni millió

emlék hadát

Könyvhegy felett ülve halkan szinte már

Elbóbiskoltam

Amikor valami koppant, s rájöttem, kint

vendég vár…

“Látogató” – suttogtam én – “s bebocsáttatásra vár…

Csak az lehet, senki más…”

 

Ó, emlékszem, december volt, hófelh?kkel takart égbolt,

szomorú, mégis oly szép volt

Minden apró hópehely elolvadt szobám

Ablakán

Vártam már a hajnal pírjét, éji bánatom

gyógyírjét

Mert az átkos éj eszembe juttatta

Szép Lenórám…

?t, kit én úgy szerettem, a bájos,

angyalarcú lányt

Névtelen örökre már…

 

Szél kapott a függönyökbe, mindegyik lilán

Megrebbent

Testem túlvilági rémség, zord félelem

járta át

Szívem oly sebesen dobbant, úgy éreztem,

Majd szétrobban

“Vendég e kés?i órán, ki kint ajtóm

El?tt áll…

Kései vendég csupán, ki bebocsátásomra

Vár.

Az lesz csak, és semmi más…”

 

Összeszedve bátorságom kikiáltottam

Az ajtón

“Uram, hölgyem, bárki is vagy, lépj be,

Ajtóm nyitva áll…

A megtiszteltetés oly nagy, lépj be hát,

Hisz odakint fagy

Tovább magadat ne kéresd, rajta, bátran

Lépj be hát!

Csak a te hangod hallhattam…” – az ajtó

Már nyitva állt

Kint sötétség, semmi más…

 

Ott álltam a sötét éjben, csodálkozva

Megremegtem

 

Lelkemet látomások, félelmek hada

Járta át

A csend megtöretlen maradt, semmibe szálltak a

szavak

Egy nevet ismételt ajkam, “Lenóra?” -kérdeztem

halkan

E nevet visszhangozta a kinti, sötét

Némaság

“Lenóra…” és semmi mást…

 

Visszamentem a szobába, égetett a

Bánat lángja

Kintr?l újra zajt hallottam, a szobát nesz

Járta át

“Valami van az ablakban…” – mondtam magam elé halkan

Bátorságom összeszedvén újra elhagytam

szobám

“Hadd fejtem meg hát e rejtélyt végre

Valahára már!”

Kint a szél, és semmi más…

 

Szobám ablakát kinyitván belibbent egy

Éjsötét árny:

Holló röppent a szobámba s Athéné

Szobrára szállt

Mereven ült, megdermedve, két szemével

Végigmérve

? volt hát a rejtély nyitja, e furcsa, vén

Gyászmadár

? volt hát, ki el?bb a halálfélelmet

Hozta rám

Ült és bámult rám csupán…

 

Megváltoztak bent a dolgok, észrevettem,

Hogy mosolygok

Mélyen elgondolkodtatott e messzir?l

Jött madár

“Kit tisztelhetek hát önben, miért keres

E kés? éjen?

Mi szél fújta erre önt, bemutatkozhatna

Talán…

Becses nevét, kedves uram, megtudhatnám

Végre hát?”

Felelt a holló: “Sohamár.”

 

Mélyen elcsodálkoztam a furcsa néven,

Elállt szavam

Elmémben millió talány, száz kérdés

Válaszra várt

Megfejteni próbáltam hát furcsa látogatóm

Titkát…

Nem rettentett, inkább csak

Meglepett e látogatás…

Szobromra telepedett egy furcsa, gyászos

szörnymadár

Ilyen névvel: “Sohamár…”

 

Egy szót tudott, azt suttogta, ismételte,

Mondta, mondta

A sejtelmes sohamár szó léte értelmévé

Vált

Egyetlen szó, egyetlen út, egy hangsor, és

Semmi más…

Halkan megszólaltam: “Engem biz nagyon sokan

Elhagytak már

Reggel te is elrepülsz, mint száz reményem tovaszállt…”

Felelt a holló: “Sohamár!”

 

? károgott önfeledten, én magamban elmélkedtem

“Biztosan szomorú ember, kit emészt a bánattenger

Akié e furcsa, gyászos, ?rült

Kísértetmadár

Ezért ismétli e zord szót, mivel soha

Meg nem áll

Cs?re emiatt folyton e reménytelen

szóra jár:

Soha, soha, sohamár…”

 

Én még mindig nem rettegtem, magamban

Kissé nevettem

S leültem hát vele szembe egy fotelt

odatolván

Kényelembe helyezkedvén ? csak engem bámult hetykén

Mozdulatlan és hangtalan percekig

Néztük egymást

Feszült csend lett úrrá rajtunk, mindkett?nk

Csak egyre várt…

Nem szólt, s mégis… Sohamár!

 

Egyre azon gondolkodtam, mit jelent e

Komor mondat

? csak egyre nézett… szeme most már

Dermeszt?vé vált

A homályos lámpafényben csak énrám meredt

Az éjben

Úgy éreztem, átjár a bel?le kitör?

Sugár

S újra ?rá emlékeztem, szívem bánat

Járta át…

Nem tér vissza… Sohamár!

 

Ekkor hirtelen eszméltem, a valóba

visszatértem

Még mindig rám nézett e bizarr, fekete

Gyászszeráf

“Persze!” – szóltam – így kell legyen, hiszen másként lehetetlen…

Hogy hírt hozz holt Lenórámról, az Úr

Küldött énhozzám!

Mondd, barátom, látom ?t még? Van még remény, mondd el hát!”

Felelt a Holló: “Sohamár!”

 

“Jós vagy!” – mondtam – “égi hírnök, akár madár légy, vagy ördög!

Tudom, mi másért volnál itt, tudom, híreket

Hozál!

Felelj végre, gyászos hírnök, bármit mondasz,

Bárki küldött

Tudom, hírt hozál, felelj hát, visszatér

Szép Lenórám?

Látom ?t még majd e létben, szerelme még

Újra vár?”

Felelt a holló: “Sohamár!”

 

“Persze, hogy is gondolhattam, hisz ? elment, hisz ? meghalt…

Ám te mégis itt vagy, s tudom, valamilyen

Hírt hozál!

Felelj hát, egy másik létben vár-e

Földöntúli éden

Hol újra átölelhetem h?n szeretett

Lenórám?

Felelj hát, egy új életben látom

Szívem angyalát?

Felelt a Holló: “Sohamár!”

 

“Légy átkozott, sötét angyal!!!” – kiáltottam

?rült hanggal

“Kelj útra végre az éjben, te átkozott

Látomás!

T?nj el vissza, honnan jöttél, b?nh?dj, miért

Meggyötörtél!

Hagyj itt engem a sötétben, hadd öljön

Meg a magány!

Tépd ki szívemb?l véres cs?röd, és ne térj

Vissza már!

Felelt a holló: “Sohamár!”

 

És Holló el nem repül, ott ül most is,

ott ül, ott ül

szobromról mereven bámul, rám néz, és csak

egyre vár

Démonként lelkem gyötörve, reményeim összetörve

A homályos lámpafényben rám vetül

a sötét árny

Lelkem csak sötétségben él, kint is csak

örök éj vár

Nem száll tova… Sohamár!

 

Legutóbbi módosítás: 2019.09.11. @ 06:40 :: H.Pulai Éva
Szerző H.Pulai Éva 1146 Írás
A H. a nevem előtt, csak egy megkülönböztető jel, hogy ne keveredjenek össze a hírösszeállítások a firkáimmal. *Pulai Éva