H.Pulai Éva : 950 éve halt meg Bajorországi Gizella

950 éve, 1059. május 7-én adta vissza lelkét Teremt?jének Boldog Gizella els? magyar királyné.
A képen: Szent István és Boldog Gizella veszprémi szobra

 

Boldog Gizella (984 körül – Passau, 1059. május 7.), Szent István király felesége, az els? magyar királyné.

II. „Civakodó” Henrik bajor herceg és Burgundi Gizella (Izabella) lánya, II. Henrik német-római császár húga, aki a “magyarországi” melléknevet kapta a legendairodalomban, ugyanis ? lett Szent István király felesége, s így Magyarország els? keresztény királynéja.

.

995-ben kérte meg a kezét Géza fejedelem fia, István számára. 996-ban tartották német földön az esküv?t, majd követte férjét új hazájába. Kíséretében több német lovag érkezett Magyarországra. Fontos szerepet vállalt a kereszténység terjesztésében, számos ajándékot adott különböz? templomoknak. Az a miseruha, amely a vezetésével készült, amelyben benne van az ? kézimunkája is, és amit a székesfehérvári templomnak ajándékozott, kés?bb a magyar királyok koronázási palástjává lett. Ezen szerepelnek István király, Imre herceg és Gizella királyné, akiknek ez az egyetlen – hímzés formájában – fennmaradt korabeli, hitelesnek min?síthet? ábrázolása.

.

Készített oltárterít?ket és templomi szertartási tárgyakat is. Szent István alapító társa volt a veszprémvölgyi apácakolostortól az óbudai Szent Péter és Szent Pál f?templomig.

.

A királyi párnak több gyermeke is született, Ottó és Imre. Csak Imre herceg élte meg a feln?ttkort, de egy vadkanvadászat során meghalt.

.

István halála után, Orseolo Péter, majd Aba Sámuel uralkodása alatt méltatlanul bántak vele. Aba Sámuel halála után visszatért Bajorországba, ahol a passaui apácakolostorba lépett be, melynek kés?bb f?nökasszonya lett. Ennek egyik szép emléke Gizella királyné apátn?ként használt keresztje, az úgynevezett Gizella-kereszt, amit Münchenben ?riznek.

Sírja búcsújáró hely. 1975-ben avatták boldoggá.

 

Gizella-kereszt

Hivatkozások

  • Képes Krónika (Helikon Kiadó, Budapest, 1987.)
  • Magyar Életrajzi Lexikon (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1967.)
  • Szántó Konrád: Boldog Gizella els? magyar királyné élete. (Ecclesia, Budapest, 1988.)
  • Boldog Gizella királyné. Szerk.: Csiszár Miklósné. (Veszprémi Szeminárium Alapítvány, Veszprém, 1996.)
  • Óbuda évszázadai (Better Kiadó, Budapest, 2005.)

Küls? hivatkozások

Forrás: wikipedia.org

 

BOLDOG GIZELLA

http://www.katolikus.hu/szentek/0507.html

 

Legutóbbi módosítás: 2019.09.11. @ 06:32 :: H.Pulai Éva
Szerző H.Pulai Éva 1146 Írás
A H. a nevem előtt, csak egy megkülönböztető jel, hogy ne keveredjenek össze a hírösszeállítások a firkáimmal. *Pulai Éva