Kerekes Tamás afterman : Leányvásár Erdélyben

kártyán nyert menyasszony

Leányvásár Erdélyben

 

Hevesen n?tt fel. A kislánynak bronzvörös haja volt és hófehér b?re. Kisasszonyok tanították nyelvekre, így eredetiben olvashatta a német és francia klasszikusokat. Kés?bb angol és spanyol nyelveken is fordít. Bálkirályn? is lette bel?le, noha visszahúzódó alkat volt. 1988-ban megismert egy fiatal írót, akibe azonnal beleszeretett. A szerelem azonnal kölcsönössé vált. Amikor err?l beszámolt Édesapjának a kisasszony, az rögtön vizsgálódni kezdett. Rosenfeld Salamon, mikor megállapította, hogy az írót Erdélyben jobban ismerik a végrehajtók és a színészek, mint a bankigazgatók, megjelent egyszer az író kolozsvári lakásán, hogy visszavásárolja lányát az írnoktól.

Dél volt már, a lakás ajtaja nyitva, és az ágyban meztelen testtel ott szivarozott a hosszú hajú újságíró. Salamon megállt három lépésre az ágytól, és anélkül, hogy megnevezte volna magát, feltette a kérdését:

-Mennyi?

Az író nem értette, hogy mit akar a szürke lüszterkabátos, jókép?, középkorú úriember és visszakérdezte:

-Mi az, hogy mennyi?

-Mennyi az az összeg, amiért Ön hajlandó lemondani Bella lányom kezér?l: -mondta Salamon, és már kezdte kigombolni bugyellárisát bels? mellényzsebéb?l.

Az író felült az ágyban, elhajította szivarját, és kezével az ajtó felé mutatott:

-Mars ki!

Az idegennek tetszhetett a válasz, közelebb lépett az ágyhoz, kézfogásra nyújtotta a kezét, és elismeréssel pótolta ki az elmulasztott köszönést:

-Hát akkor adjon isten hírlapíró úr.

Este együtt vacsoráztak, és Salamonnak módja volt megállapítani, hogy bár a f?pincérek több tisztelettel köszöntik lánya szerelmesét, mint magát Bánfyy gróf f?ispánt-az író igen gyenge kártyás: három forintot nyert t?le dardliban.

A nászúton Nizzába és Monte Carlo-ba utaztak. Az író 14 ezer frankot nyert rulletten, ám a következ? nap 13 ezret vesztett. De a házasság megköttetett.

A hosszú hajó újságíró neve Bródy Sándor volt.

Felesége, Fehér Judit, szinten tehetséges tollforgató publikált a Hétben, de jelent meg önálló novelláskötete is (Asszonyok)

 

Kerekes Tamás

www.tollal.hu

 

Fejér Judit: Asszonyok

www.ulpiushaz.hu

 

Valószín?leg nem túlozunk, ha azt állítjuk: máig nem hálás pálya a n?íróé. Hasonlóképpen nem túlzás kijelenteni: a múlt századfordulón már az is gyanúsnak számított, ha egy n?nek irodalmi ambíciói voltak. Csak mostanában fordul az érdekl?dés e korszak

 

_________________________________

Úgy érzem, ez egy félbevágott mondat. Kérlek, egészítsd ki azzal, ami nyilván a bemásolásnál lemaradt.

Legutóbbi módosítás: 2009.01.14. @ 07:12 :: Kerekes Tamás afterman
Szerző Kerekes Tamás afterman 28 Írás
Kis András vagyok. Cegléden élek. Hobbym az olvasás