Galambos Viktor : Gyorsul az idő?

*

 

 

 

Különösnek tűnik, hogy megint a szombatreggeli műsort sugározza a rádió, hiszen mintha csak tegnap hallgattam volna.

Hogyan fogyott el máris egy tubus fogkrém? — mintha a múlt héten vásároltam volna? Utánanézek! Érdekes, van annak már, több mint egy hónapja…

Mikor költöztünk ide a faluba? Úgy érzem egy-két éve. De már több mint öt!

Nézem a fényképalbumot. Az első amerikai képek, több mint tizenkét éve készültek?!

Egy ismerősünket várjuk, nemrég született a kislánya. Egy bébit várok, de a kislány már jár, sőt beszél… Hogyan telt el az idő ilyen gyorsan? Vajon csak nekem tűnik, hogy rohan? Vagy más is észrevette, hogy egyre gyorsabban telik?

 

Keresem az okát és az első magyarázat — amit találtam — az lenne, hogy egy év az egyéves gyereknek az egész élet tartama, egy ötéves gyereknek 1/5 az élettartamából, de egy hetvenévesnek az év már csak  1/70 része az életének. Ezért tűntek a gyerekkori vakációk végtelen hosszúaknak, és most ugyanaz a két-három hét úgy elszalad, mintha két-három nap lett volna!

Különben Einstein is úgy magyarázta az idő relativitását, hogy egy csinos nővel eltöltött két óra öt percnek tűnik, de az öt percet egy forró kályhán ülve két órának érezzünk!

De egyesek szerint az idő múlása valóban felgyorsult. Nincsenek kézzelfogható bizonyítékok, de felvetődik például a kérdés, hogyan volt lehetséges Shakespeare-nek harminc év alatt megírni azt a hatalmas művet? Ugyanez áll Leonardo da Vincire, vagy Mozart-ra, aki csak harmincöt évet élt. Lassabban telt az idő az ő korukban?

Semmi időállót nem produkálunk manapság, mert nem érünk rá!

Vegyük csak a latin mondásokat: „Bene diagnoscitur, bene curator” A jó diagnózis előfeltétele a jó kezelésnek. Nem érvényes-e ez a modern orvostudományra is? Pedig eltelt több mint kétezer év! Vagy: „Cum recte vivis, ne cures verba malorum”

Ha tisztességesen élsz, ne törődj a rosszal, amit mások mondanak rólad! — Szintén örökigazság és még sok száz hasonló, örökérvényű dolog, amit azért tudtak kigondolni, mert ráértek. Vagy lassabban telt az idejük, vagy nem volt ez a mai rohanás…

Dr.Herbert Tiktoch szerint a jelenséget „Universal Time Inflation” nevezte el, és talán az lehet az okozója, hogy az ősrobbanás táguló fázisát a világegyetemben az összehúzódás követi — amely most kezdődött el —, és ez okozná az idő felgyorsulását.

Persze ezt nem lehet mérni, mert még az atomórák is gyorsabban járnak, ha ez így van, és ugyanannyit mutatnak.

Ha ez az elmélet igaz, annak nagyon súlyos következményei lennének. Azt jelentené, hogy annak dacára, hogy általában meg növekedett az átlagéletkor, mégis kevesebbet élünk, méghozzá egyes számítások szerint 46%-kal kevesebbet az 1910-es évhez viszonyítva. Ez azt jelenti, hogy egy ma kilencven éves ember kevesebbet élne, mint 1910-ben egy negyven éves!

A problémákkal a “SULK” Sosiety of Unaffiliated  Loco Chronograhers is foglakozik. Ennek elnöke Dr. Tiktoch, szerinte az egyetlen ellenszere a gyorsulásnak, a nyomor, mert nyomorogva sokkal lassabban telik az idő!

Colleman szerint a Maya-k is tudtak valamit, mert a kalendáriumuk szerint most ért véget egy időkorszak, és egy új, másfajta idő kezdődik.

De mindennek ellentmond egy komoly asztrofizikus, E.Klein DSM/DIR.CEA Saclay, aki sorra veszi az összes Scifi elméletet, és arra a végeredményre jut, hogy a tudomány mai állása szerint semmiféle időutazás nem lehetséges. Ezenkívül a 2002-es asztronómiai mérések szerint a világegyetem nemhogy összehúzódik, hanem egyre gyorsabban tágul. De ez nincs összefüggésben azzal az illúziónkkal, hogy az idő gyorsabban szalad. Ezt csak az okozza, hogy mindent gyorsabban csinálunk, és minden gyorsabban történik körülöttünk.

 

Na, most kinek higgyünk?!

 

Saját szomorú tapasztalatom szerint az idő azért rohan, mert megöregedtem, és egyre kevesebb maradt hátra belőle. A többi csak elmélkedés afölött, ami nem tőlünk függ.

Legutóbbi módosítás: 2019.08.15. @ 11:23 :: Galambos Viktor
Szerző Galambos Viktor 43 Írás
Temesváron születtem, és éltem ötvennégy évig. Pár hónappal a forradalom előtt vándoroltam ki Izraelbe. Haifán dolgoztam egy tervezőintézetben, és nyugdíjazásom után költöztem ki ebbe a csendes kis faluba - amely a Carmel hegy alján fekszik, szőlőkkel és gyümölcsöskertekkel körülvéve. A falu Tokaj testvérfaluja. Sokszor jönnek a tokaji szőlőtermesztők látogatóba, ilyenkor nagy örömmel működünk közre - mint tolmácsok - a többi öt-hat magyarul beszélő falubelivel együtt. Innen is járnak Tokajba, de még nem volt alkalmam részt venni a küldöttségben.