Dr. Péter Miklós : Nagymama mesél

  Ha prózáról van szó, csak prédikáció, esszé, tankönyv vagy publicisztika terén van tapasztalatom. Ez év nyarán próbálkoztam el?ször Örkény István egyperces novellái mintájára „félpercesekkel”. Ezekb?l szeretnék most egyet bemutatni.

 

Nagymama mesél

 

Nagymamának Katica a tizennegyedik unokája. Csak abban különbözik a többi tizenháromtól, hogy ? a legkisebb, no meg ? az egyetlen, akinek a szülei együtt laknak az öregekkel a régi házban.

Így aztán Nagymama minden este Katica ágya mellett fejezi be a napot. Elmondják együtt az esti imádságot, azután Nagymama addig mesél, amíg Katica szépen elszenderül. Nagyon érdekesen tud mesélni. Igaz, hogy hosszú életében elolvasott minden szép mesét, amihez csak hozzájutott. Jókai és Gárdonyi regényeit is elolvasta és még sok mást. De amikor Katicának mesél, a sok történetb?l csak a jóíz? anyanyelv jut szóhoz. Nagymama azt meséli, amit maga élt át. Olyan érdekesek voltak a dolgos hétköznapjai, annyi minden esett meg a nagy családban!

 Nagymamának egész életében gondosan meg kellett terveznie minden tennivalóját. Err?l akkor sem tud megfeledkezni, amikor unokájának mesél. Estér?l estére szépen elmesélte a gyermekkorát, dolgos fiatalságát, gyermekeinek minden betegségét, iskolai kalandját. A hosszú téli utazásokat, amikor Nagyapával sorra látogatta a mindennapi kenyérért vagy a házastársat követve az egész országban szétszóródott fiait, leányait.

– Tegnap elmeséltem, hogy volt, amikor csikót vásároltunk Szegeden – gondolja, míg leül a kis ágy mellé. – Akkor ma következik az idei aratás története. Holnap este elmondom, miért kellett azt a kedves öreg körtefát kivágni. Holnaputánra még hátravan a levél, amelyikben a legnagyobbik fia beszámol a legnagyobbik unokájának a kinevezésér?l.

A mai mesének vége. Katica édesen alszik.

– És akkor a jöv? héten meghalok – mondja még Nagymama, miközben halkan becsukja maga mögött az ajtót.

Legutóbbi módosítás: 2007.12.04. @ 14:42 :: Dr. Péter Miklós
Szerző Dr. Péter Miklós 9 Írás
Nyugalmazott református lelkipásztor vagyok, a teológiai tudományok doktora, aktív egyetemi docens. A nagyváradi Partiumi Keresztyén Egyetem teológia tanszékén oktatok egyetemes egyháztörténetet. Tanársegédem a 40 éves fiam, drs. Péter Csaba református lelkipásztor, két unokám, a 11 éves Zsolt és a 8 éves Anna édesapja. Menyem, dr. Sógor Éva a kolozsvári állami tudományegyetem református tanárképző szakán adjunktus, egyházi zenét oktat. Feleségem, Bozsoki Erzsébet nyugalmazott kántor. Emese lányom Pest megyében, Tápiószőlősön él férjével, Rózsa Mihállyal. Verseim, cikkeim, tanulmányaim hazai és külföldi napi- és hetilapokban, szakfolyóiratokban jelennek meg, itthon hat önálló kötetem látott napvilágot, valamennyi egyháztörténeti tárgyú, illetve egyetemi témájú. A Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja vagyok, egykori 14 évi kényszermunkára ítélt, 1959 és 1964 közt politikai börtönben töltött fiatalkor után 1997. október 22-én a Magyar Köztársaság elnöke 1956-os emlékéremmel tüntetett ki. Életem legmagasabb rangja, amelyre legbüszkébb vagyok: NAGYAPA.