Bodor Pál (Diurnus) : Találjunk ki új közmondásokat!

Túl könnyen veszünk át divatos, de akár évezredes eszméket, ítéleteket, véleményeket is – mintegy kényelemb?l. Semmit sem szabadna kritikátlanul átvenni – de nincs id?nk minden axiómát személyesen ellen?rizni. Ez lehetne egy új klub, új társaság érdekes célja.

Persze ezt el?bb szellemileg el? kell készíteni. Teszem azt, papírra kéne vetni az els? tíz-húsz tesztkérdést, a közkelet?, széles körben elfogadott választ rá, azzal induljanak neki a fiúk, lányok, gy?z?djenek meg róla, hogy mi az általánosan elfogadott válasz, és mi az igazság. Közhelyekkel kell indítani. Vajon a közmondásokban közhelyek fogalmazódnak meg? Ilyenek is vannak, de akadnak tartósan kipróbáltak is. 25 336 közmondást tartalmazó, 770 oldalas gy?jteményb?l írtam ki néhányat – hadd lám. 

1./ Nagy urak keveset adni szégyenlenek, sokat nem akarnak. (Kovács Pál, 1794.) Érvényes egy kategóriára. A reklám korszaka felszínre hozta a hatalmas gesztusokat is. Mindenképpen valamin? haszonnal járnak – akár hiúsági haszonnal. Akinek nem az az érdeke, hogy elt?njön a tömegben, arra törekszik, hogy pozitív gondolattársítások f?z?djenek nevéhez. 

2./ Ne vedd el, a mit nem adhatsz. (Erdélyi János, 1851.) Ne vedd el senkit életét, mert életet nem adhatsz. Ez a mondat nemcsak a gyilkosokra, hanem a halálos ítéletek végrehajtására is igaz.

3./ Nehéz a kevésb?l sokat adni. (Dugonics András, 1820.) Nem csupán a progresszív adózás alapelve; akinek kevés esze van, az se nyújthat szellemileg sokat.

4./ Sokat ígér, keveset ád. (Kis-Vicay, 1787.) A választási hadjáratoktól az üzleti reklámokig vagy a szélhámosokig sok mindenre-mindenkire érvényes.

5./ Addig úszik a tök, míg el nem merül.(Ballagi Mór, 1850) Az üresség egy darabig a felszínen maradhat, de csak egy darabig. Az üres divatok, divatba jött közszerepl?k, gondolatok hamar elt?nnek.

6./ Senki nincs, ki valamivel adós ne volna. (Dugonics András, 1820.) Nem kér magyarázatot.

7./ Aki szerencsétlen, bottal is agyonlövi magát. (Dugonics András, 1820.) Ez is világos.

Ez most csak el?készület volt, edzés és játék. Házi feladat: ki-ki igyekezzék új, meglep?, hitelesnek-igaznak t?n? közmondásokat kitalálni, és beküldeni a nevemre. És megvitatjuk közösen: maradandóságra van-e esélye a kitalált, új közmondásnak.  Kit?n? írás-gyakorlat, tömörséget követel, csattanósságot, van benne játékosság, versszer?ség – próbáljuk ki.

 

Legutóbbi módosítás: 2021.07.29. @ 09:29 :: Bodor Pál (Diurnus)