Bonifert Ádám : Egy kis nyelvészkedés

A nyelv nem egyszerű eszköz, hanem a gondolatok kifejezésének és a társadalmi érintkezésnek elengedhetetlen tartozéka. És hiába használjuk nap mint nap, mindig találhatunk a nyelvvel kapcsolatos újdonságokat, érdekességeket.

1/  Magyarról magyarra

Egy pilinke sükebóka volt,
ráesett a sparheltre, s lett folt,
topa lévén, azt se mondta putty,
elsiratta hát a pereputty.

Aki nem érti a verset, ne csodálkozzon! Számos olyan kifejezés él nyelvünkben, amelyet csak szűk körben, tájnyelvileg, szakmai szókincsként, vagy más elkülönült helyzetekben használnak. Ezek a szavak részei a magyar szókincsnek, de nem általánosan ismertek (tájnyelvi szavak, egyes szakmák szavai, stb).
Tudod például, hogy mit jelentenek az alábbi kifejezések, amelyek többsége az értelmező szótárakban is megtalálható? Ha nem, akkor már érdemes elolvasni őket

Békasó = kis, kerek kavics
farkapénz = a megvásárolt állat hazahajtásáért fizetett összeg
ítész = bíráló, kritikus
klakk = megrendelt és fizetett taps
kutakodik = keresgél, kutat
kufircol = testileg szerelmeskedik
kopolya = áradás által váj vízzel teli gödör
klottűr = vitában az idő korlátozása
klapancia = kezdetleges vers, mesterkélt rím
kunkog = nyögdécsel
kupcihér = szélhámos, tekergő
lábtó = létra
morotva = a folyó holtága
nyakló = a ló nyakára vetett, a kocsi rúdjához er?sített kötél
ódondász = régiségkereskedő
panyóka = háti ponyva, négy sarkán kötővel
pattantyú = ágyú
pilinke = hópehely
pirigál = babot fejt
pereputty = rokonság
potyol = ütögetve puhít
putty = hangutánzó szó
rakonca = a kocsihoz erősített, oldalakat tartó rúd
seppeg = fogatlan szájjal motyog
sparhelt = takaréktűzhely
sperhakni = álkulcs, tolvajkulcs
surbanko = siheder
sükebóka = figyelmetlen, szórakozott
szépeleg = bókolva udvarol
szeredás = csíkos szövésű vászonból készült fedeles tarisznya
szuszakol = tömköd, gyömöszöl
topa = ügyetlen, hibás
újdondász =fiatal újságíró

2/  A betűk sorrendje – szinte mindegy?…

Sokszor olvasunk kifogásokat arról, hogy a napilapok hemzsegnek az elírásoktól  (még jó, ha ezek csak formai és nem tartalmi elütések). De jogos-e a kifogás? Vannak más vélemények is! Íme egy sajátos példa:

Egy anlgaii etegyem ktuasátai szenirt nem szimát, melyin serenrodbn vnanak a bteuk egy szbóan, az etegyeln ftonos dloog, hogy az eslo és az ultosó bteuk a hölyeükn lneegyek. A tböbi bteu lheet tljees össze-vabisszásagn, mgiés porbléma nlkéül oalvsahtó a szveög. Eennk oka, hogy nem ovalusnk el mniedn bteut mgaát, hneam cska a szót eszgébéen.

A cmabritgei emegyeten kéüszit eikgy tnuamálny áitllsáa sznreit a szvkaaon Bleül nicsn jlneestögfée akann, mkénit rdeeözndenk el a btüek: eyegüdl az a fntoos, hgoy az eslő és az uolstó betű a hlyéen lygeen. Ha a tböbrie a lgnoeyabb özeássivsazsg a jleezmlö, a sövzeg aokkr is tleejs mrtébéekn ovasalthó mraad. A jlneeésg mgáayzrataa az, hgoy az erbemi agy nem eyedgi btüeket, hneam tleejs sazakvat ovals.

Úhygoyg tnseseek mkneit bkébeén hyagni a hleysersáíi fmonisáokgkal!

Elezz az tuosló nomtadatl én men tekér geyte!!!
tisumat

Ha sikerült folyamatosan elolvasni, akkor igazolhatod a magad példáján is a kísérlet eredményét. Ha nem sikerült értelmes szöveggé konvertálni az agyadban, akkor olvasd el még egyszer.

Legutóbbi módosítás: 2021.07.29. @ 09:47 :: Adminguru
Szerző Bonifert Ádám 311 Írás
Álmodó realista vagyok, a magam módján írogató ember. Szeretem a baráti hangulatú, egymást segítő alkotó közösségeket, nem szeretem a marakodást és a klikkszellemet. De az értelmes vitákat elfogadom.