Magyar Csaba : A pénz szaga

Néha a közmondások is tévedhetnek, ugyanis a pénznek igenis van szaga! Csak sajnos nem mindenki érzi.

A Vanderbilt University kísérleti pszichológia tanszékén folytatott rendkívül aprólékos, 21 esztend?re visszanyuló kutatások minden vitát kizáróan egyértelm?sítették, hogy a gazdagságnak, az üzleti sikernek fiziológiai okai vannak. Az eredmények alapján azt is mondhatnánk, hogy egyes embertársaink különös, akár hatodiknak is nevezhet? érzékkel jönnek a világra. Ha mindez megfelel? szociális háttérrel is párosul, szinte garantálható a jelent?s vagyonfelhalmozás.

 

Dr. Aaron Totter, a kutatóprojekt vezet?je szerint az emberi populáció mintegy egytized százaléka rendelkezik ezzel a pénzvonzó képességgel. A neves professzor kutatócsoportjának tagjai számos interjút készítettek a világ legnevesebb üzletembereivel, hogy kiderítsék, ?k miként ismerik fel az üzleti lehet?séget. Az interjúalanyok között megtalálható másokkal együtt Bill Gates, Warren Buffett és Steve Jobs is. Utóbbi például azt nyilatkozta, hogy ? valóban szinte kiszimatolja az üzleti lehet?séget, annál er?sebb fahéjas porcukor szagot érez, minél nagyobb a potenciális üzlet.

A statisztikák szerint a leggazdagabb populáció mintegy 85 %-a rendelkezik e különös pénzfelismer? képességgel, és a hosszú, 21 éves vizsgálati periódus alatt az is kiderült, hogy a gazdag emberek gyerekei maguk is sokkal nagyobb eséllyel válnak vérlázítóan vagyonossá, ami e képesség genetikus eredetét valószín?síti.

 

Jogos azonban az a kérdésfeltevés, hogy amennyiben a t?kefelhalmozó készség a jelen kapitalista berendezkedés? világban jelent?s el?nyökkel jár, akkor miért nem terjedt el a népességben jobban e képesség génje, hiszen hordozói azt más, kevésbé hasznos géneknél nagyobb eséllyel tudják örökíteni. Totter professzor szerint maga a t?kefelhalmozás fejt ki jelent?s kontraszelekciós hatást, hiszen a kevés kézben koncentrálódó hatalmas vagyonok ellene hatnak a készség teljes kifejl?déséhez szükséges társadalmi környezet kialakításának. Hasonlóan ahhoz, ahogy a nagy fa közelében nem képes egy másik hasonló kifejl?dni.

 

Az új eredmények máris hatalmas vitát váltottak ki, számos etikai és morális kérdést is felvetve. Egyes csoportok attól tartanak, hogy az új eredmények, illetve a további, a készség genetikai eredetének feltárására irányuló kutatások könnyen egy intézményesített fels?bb kaszt kialakulásához vezethetnek, illetve akár fordulhat is a kocka, és a genetikai többlet nélküli tömeg könnyen a szerencsésebb gazdagok ellen fordulhat, ezáltal akár egy globális gazdasági válságot el?idézve.

Legutóbbi módosítás: 2021.07.29. @ 09:39 :: Magyar Csaba
Szerző Magyar Csaba 174 Írás
Már gyerekként is tudtam, hogy írni jó, mégis hosszú időre megfeledkeztem róla. Kicsit a véletlennek is köszönhetem, hogy újra felfedeztem magamnak ezt a nagyszerű játékot.