Bonifert Ádám : L Á T S Z G (szavak és gondolatok)

Szavak és gondolatok nem mindig esnek egybe. Beszélsz valakivel, és közben a fejedben más gondolatok járnak, mint amit valójában kimondasz. És a partnered hasonlóképpen van. Mi a szavakat halljuk egymástól, de lehet, hogy a gondolatok többet mondanának, ha módunk lenni azokat is megismerni. Ágy hát legalább azt várjuk el egymástól, hogy a szavak nagyjából ?szinték legyenek.

 

– Hello, drágám. Hahó ! Megjöttem, merre vagy ?

– Itt vagyok fent, mindjárt jövök, helyezd magad kényelembe.

– Azt teszem. Végre itthon, már alig vártam, hogy hazaérjek.

– Nekem is hiányoztál, lassan telt el ez a tíz nap.

             

                        Férfi                                                                                   N?

Váratlanul érkeztem, ám úgy tesz, mint aki nem                     Direkt váratlanul jön haza, hogy meglepjen

lep?dik meg. De miért van fent a hálószobában?                      Nyílván azt hiszi, hogy így lebuktathat. De 

napközben? Talán nem is egyedül van? Ha van ott                    én mindig számítok arra, hogy a közölt

valaki, nem tud másfelé eltávozni, úgy, hogy ha                      id?pontnál hamarabb jön meg. Kis buta,

nyitva tartom a szemem, lebukik az illet?.                             csapdát akar állítani nekem! Kacagnom kell!

 

– Képzeld, megállásom is alig volt, annyit kellett szaladgálnom. Tárgyalás tárgyalás után. És az a sok ismeretlen arc! Igaz, megérte, mert sikerült teljesíteni azt, ami a célunk volt, de meg is dolgoztunk érte. Nem jössz még le?

– De már megyek, egy-két perc. Addig is mesélj valamit az utadról.

 

                                   Férfi                                                                         N?

Nem is érdekli, amit mesélek. Mi dolga van                          Csak hadd növekedjen a kíváncsisága! Már

odafönt? A hálószobában nem tartózkodik csak                      semmi dolgom nincs itt, az ágynem?t

úgy az ember, meghatározott céllal megy oda                       áthúztam, de a szennyes még itt marad,

oda mindenki!                                                                   hadd furdalja az oldalát a kíváncsiság!

 

– Van itthon valami újság? Amikor telefonon utoljára beszéltünk, mintha kissé ideges lett volna a hangod. De nem mondtál semmit.

– Talán rossz napom lehetett, már nem emlékszem. Semmi különös nem történt, amíg távol voltál.

 

                                  Férfi                                                                  N?

Szóval semmi különös nem történt ? De ? mit nevez             Még azt sem tudja megvárni, amíg lemegyek.

különösnek? Csak olyasmi történt, ami nem különös?             Ahogy belép, már rögtön faggatni kezd. Min-

De hátha engem éppen ez érdekelne ?                                 dig ez az ábra, bármikor érkezik haza.

 

– Jól van, akkor megnyugodtam. Nem szívesen hagylak egyedül ennyi ideig, de hát nem tudtál eljönni velem.

 

                             Férfi                                                                                N?

Persze, ha igazán akarta volna, meg tudta volna oldani!         Hogyne, menjek el, hogy ott reprezentáljon

igaz, én sem er?ltettem túlságosan, mert ? is egy ny?g          velem a vacsorákon, de a komoly programokon

lett volna a nyakamon.                                                       sosem vehetek részt. Na jól van, most már

                                                                                      lemegyek.

 

– Na végre, akkor immár személyesen is újra szervusz, drágám Jól nézel ki. De mit?l ilyen kipirosodott az arcod? Csak nem vagy lázas? Én szerencsére megúsztam, nem volt semmi bajom az úton. Remélem te sem szedtél össze semmiféle nyavaját!

 

                               Férfi                                                                           N?

Túlságosan piros az arca. Vagy zavarban van                          Cserélné le ? az ágynem?t, ? is kipirosodott

vagy valami olyat csinált, amit?l kifáradt Még                       volna. A hangjában gyanusítás érz?dik. Erre

a homloka is gyöngyözik kissé                                              még ráfizet egyszer.

 

– Nincs semmi bajom, szia, kedvesem. Mindjárt készítek egy jó er?s kávét, hogy felfrissülj. Vagy ennél inkább valamit?

– A kávé jól esne, éhes most nem vagyok, majd kés?bb. Inkább beszélgessünk egy kicsit.       

                               Férfi                                                                           N?

El akarja kerülni a tereferét, nehogy esetleg                Még jóformán haza sem ér, máris faggatni kezd

elszólja magát. Inkább egyek, de ne kérdezzek.            a beszélgetés ürügyén. Rövidesen jön az átlátszó

Kilóg a lóláb, hölgyem!                                             keresztkérdéseivel. És hogy-hogy nem éhes, amikor

                                                                            mindig farkaséhesen érkezik haza?

 

– Jó. Amíg felteszem a kávét, meséld el részletesen a 10 napot. Milyen volt a társaság? Milyen volt a szálloda? Milyen finomságokat ettél? Hol szórakoztál? Volt-e valami probléma, vagy valami érdekesség?

– Ho-hó! Csak lassan a testtel! Hát mindent egyszerre akarsz hallani?

 

                         Férfi                                                                            N?

Persze, hogy inkább én meséljek, csak neki ne                Na, látom nem fog sokat mesélni, mindjárt áttér 

kelljen beszámolnia az itthoni dolgokról! De én              arra, hogy itthon mi volt.Mit titkolhat? Na, ezúttal 

nem hagyom,  még a hálószobában is körül kell              inkább én fogom ?t kifaggatni.

néznem!                   

 

– Hála istennek, jó társaság gy?lt össze. Ez a szakma olyan, hogy el?bb-utóbb mindenki megismeri egymást. Igy aztán már eleve sok ismer?ssel is találkoztam, de volt sok új arc is. Kés?bb persze megismerkedtem több  kollegával. Vidám fickók, akikkel egy-egy jó estét sikerült eltölteni. Tudod, az oldottság gyakran összekovácsol ismeretlen embereket is.

 

                               Férfi                                                                        N?

Csak óvatosan a mesélgetéssel, nemn szabad neki          Csak a kollégákat említi, új kollégan?r?l nem beszél.

nem szabad neki feladnom a labdát.

 

– És a programok? Olyanok, mint minden ilyen vándorgy?lésen lenni szoktak?

– Hát mi változna? Hiába más mindig a téma, a körítés szinte mindig ugyanaz.

– És semmi új, vagy érdekes esemény sem történt?

 

                               Férfi                                                                       N?

Úgy kérdez,mint aki tud valamit. Ki kell szednem         Eddig csak általánosságokat mondott, még semmi

bel?le, hogy mit hallott! Egyáltalán, kit?l                     konkrét dolgot nem említett. De ennek oka lehet,   

hallhatott valamit? Vegy csak itthonról akarja a             amit ki fogok deríteni

figyelmemet elterelni?

 

– Hát mi lehet elmesélésre érdekes? Voltak viták, egyszer-kétszer személyeskedés is, de lényegében az el?re várható szinvonalon zajlott minden. Persze nem tagadom, tanultam új dolgokat is, f?leg gyakorlati vonatkozásban.

 

                             Férfi                                                                          N?

Hiába mennék a részletekbe, ez ?t már úgysem              Gyakorlati dolgokat tanult! Milyen gyakorlatra

érdekli. De úgy tesz, mintha érdekelné, csak azért          utal ezzel? Esetleg olyasmire, amit nem nagyon

hogy én beszéljek, hátha közben elszólom magam.          akar részletezni. Persze, baráti társaságban

                                                                                majd eldicsekszik a gyakorlati tapasztalataival!

 

– Mik azok a gyakorlati dolgok? Olyanok, amiket idáig egyáltalán nem ismertél?

– Tudod, hogy a sebészet gyorsvonati sebességgel fejl?dik. Szinte minden órában jutnak el?rébb a világ különböz? pontjain. Csak egy ilyen kongresszuson besz?kítik a kommunikációs lehet?séget, mert különben az a veszély fenyeget, hogy parttalanná válik a rendezvény.

 

                                                                                                              N?

                                                                                  Mellébeszél !  De nem hagyom magam !

 

– És mik a gyakorlati dolgok, amiket tanultál?

– Ezt hogy érted?

– Új m?szereket mutattak be, az operatív munka szervezése újszer?, vagy a technikád fejl?dhet?

 

                               Férfi                                                                       N?

Mit akar a gyakorlati dolgoktól? Sosem érde-                       Most kiderül, hogy zavarba jön-e? kelte eddig, milyen új orvosi módszerekkel

ismerkedtem meg. Valami van a háttérben,

csak óvatosan !

 

– Igen, technikailag hallottam új dolgokat, de láttam a bemutatókon új eszközöket is. Csak nem tudom, találunk-e itthon finanszírozási lehet?ségeket ezekre?  Ebben kétségeim vannak.

 

                                  Férfi                                                                        N?

Na ennyi elég err?l ! Hiába jártatom a számat            Látom rajta,hogy bajban van! Nem akarja elszólni

Nem nagyon érdekli, csak valamiért beszéltetni          magát,  de bizonytalan és a bizonytalanság szemmel

akar valamir?l. Erre kell koncentrálnom.                    láthatóan még növekszik benne.

 

– Jól van, most pedig te mesélj, mi volt itthon? Merre jártál, mit csináltál? Kivel találkoztál?

– De engem úgy érdekel, amit mondtál. Majd aztán én is elmondom a kis semmiségeimet.

 

                                 Férfi                                                                          N?

Szóval érdekli . Csak tudnám, hogy valójában             Ilyen könnyen nem menekül meg. Azt hiszem, hogy

mit is akar bel?lem kiszedni?                                   többet

 

– Mesélj arról is, hogyan teltek az estéid? Tíz nap alatt biztosan akadt egy-két hangulatos muri! Fel kellett oldani a nappali tanácskozások monotonságát.

 

                                 Férfi

Aha, szóval erre kíváncsi valójában ! Kivel szórakoz-

tam, kikkel töltöttem az estéimet ? Vagy inkább az

éjszakáimat ?

 

– Hát összejött egy jó kis társaság, zömében olyanok, akikkel rendszeresen találkozom a hasonló rendezvényeken. Volt persze két-három új csatlakozó is. Végül is nem volt rossz a hangulat.

– Az újak kik voltak?

– Mindhárman klinikai területen dolgoznak, a specializációjuk kezdetén vannak. Most akarnak elindulni valamilyen szakterület felé.

 

                                                                                                                N?

                                                                           El nem árulná, hogy n?kr?l, vagy férfiakról van-e szó !

 

– És milyenek emberileg?

– Nagyon kellemesek, hamar beilleszkedtek a megszokott társaságba.

– Hozta ?ket valaki, vagy csak odacsapódtak?

 

                                 Férfi                                                                        N?

Na itt van a kutya elásva? Arra kíváncsi, hogy             Ne félj, nem hagylak kibújni a szorításból!

akadt-e valaki, akivel esetleg megcsalhattam.

Féltékeny, de ezt soha nem vallaná be!

 

– Az egyik szekcióülésen kerültünk egymás mellé. ?k hárman már korábban megismerkedtek.

– És hol voltatok szórakozni?

– A szálló bárjában töltöttünk el esténként egy-két órát.

 

                                Férfi                                                                        N?

Szabályszer?en vallat. Észen kell járnom nehogy                Általában mondja, pedig engem konkrétan

pontatlanul fogalmazzak!                                               érdekel!

 

– Mulattatok, vagy táncoltatok?

– Tudod, hogy mulatni nehéz, mert a bár nem cigányzenét szolgáltat. 

 

                                Férfi                                                                        N?

Ez már veszélyes terep. Át kell térni más témára.           Ki nem mondaná, hogy táncolt ! Pedig nincs

                                                                               abban semmi rossz, egy-két jó tánclépés kell

                                                                               a hangulathoz. Megszólalt a lelkiismerete ?

 

– A társaságban lév?kkel táncoltál?

– Én nem mondtam, hogy táncoltam.

– Nem mondtad, de gondolom.

– Tényleg mentem egy-két kört, már csak a társaság kedvéért is, hogy ne üljek mindig egyedül az asztalnál.

– Ó, te szegény önfeláldozó!

 

                                     Férfi                                                             N?

Gyanusít,ez látszik rajta. De miért gondolja,          Határozottan tagadó a magatartása. Mégis lehet

hogy félreléptemtem.Korábban nem így                 valami, amit titkolni akar. Ez egyre nyilvánvalóbb

fogadott, amikor hazatértem. Mi történ-                Szóval a társaság kedvéért tette?

hetett ?

 

– Ne kertelj, hanem egyszer?en és ?szintén valld be a bevallani valókat. Ne bújj a társaság mögé!

– De drágám, nincs mit bevallanom. Egyszer? és ártatlan esti összejövetelek voltak, semmi olyasmi nem történt, amit esetleg feltételezel.

– Férfiak, meg az ? egyszer? és ártatlan összejöveteleik! Ne nézz madárnak!

– De mit akarsz t?lem? Mondd meg nyíltan, ha valamivel gyanúsítasz, de ne célozgass homályosan!

 

                                        Férfi                                                                N?

Semmit nem tudhat, mert semmi sem történt.           Egyre ingerültebb lesz. Ez is mutatja, történt valami.

sem történt. De úgy látom, nem fogom tudni              amit nem akar elmondani.

meggy?zni err?l. Az az érzésem, azért gyanúsít,

hogy magáról terelje el a szót.

 

– Én nem voltam ott, mit mondjak én meg nyíltan? Neked kellene nyíltnak lenned!

– De hiszen én elmondok, és mindig elmondtam mindent. Ám ne akarj olyasmit kiszedni bel?lem, aminek semmi köze sem a valósághoz, sem az igazsághoz.

 

                                                                                                                N?

                                                                            Ezt szépen megfogalmazta! Lehet, hogy felháborodása

                                                                            valóban ?szinte?

 

– És az a sz?ke csodan?, aki el?adást is tartott és akinek oly annyira lelkesen gratuláltál? Aki a társaság

középpontjába került egyik este a bárban?

 

                                     Férfi

Hát err?l meg honnan a fenéb?l tud?  Bár az is csak

ártatlan lelkesedés volt.

 

– Egy olyan kutatásról számolt be, amely szakmailag másokat is meglepett. Nem csak én, de mindenki lelkesedett, aki hallotta az el?adását. De azért áruld el, honnan tudsz err?l, amikor a résztvev?k csak most értek haza?

– Szeretnéd tudni, ugye? De ha én nem hozom szóba, te bizonyára nem említed a kis szenzációs kutatón?t!

– Csak olyantól tudhatod, aki ott volt és akit te ismersz. Három ilyen személy van. Rá fogok jönni, ki volt az informátorod.

 

                                  Férfi                                                                        N?

Mi lehet még olyan, amivel ki fog még rukkolni?             Nyugtalan, de nem úgy, mint aki lelplez?dött. Vagy

                                                                             ügyes zínjátszó, vagy valóban nem kell titkolnia

                                                                              semmit.

 

– Ne azzal foglalkozz, hogy kit?l tudom, hanem azt mondd meg, mi a valóság ?

– Az a valóság, amit idáig is mondtam. Volt több színvonalas, sikeres el?adás. Az egyiket az általad említett kollegina tartot-ta. Társaságunk minden tagja gratulált neki és egyikünk meg-hívta egy estére az asztalunkhoz, amit el is fogadott. Intelli-gens, szellemes n? volt, valóban jó hangulatú estét töltöttünk vele. De ennyi volt az egész!

– Estét, vagy éjszakát töltöttél vele?

– Na most már elég! Nem tudom, honnan veszed és f?leg azt nem tudom, miért hiszel te el ezzel kapcsolatban bármilyen marhaságot? Az az érzésem, hogy neked lehet titkolni valód és úgy véled, hogy a legjobb védekezés a támadás!

 

                                   Férfi                                                                    N?

Látom a szemén, hogy valóban elhiszi, amit hallott.      Az az érzésem, hogy ?színte, tehát engem paliztak Mit tehetek ez ellen? Hozzak tanúkat azok közül,           be. Ha jól belegondolok, nem is nagyon hittem el,

akikkel együtt voltam? Nevetséges!                              …csak egy kicsit. 

 

– Ne akard most te megindítani a támadást!

– Rendben van, de most én is szeretném hallani, mi történt itthon?

– De én még a tánc és a beszélgetés utáni eseményeket is szeretném hallani.

– Nem voltak tánc utáni események. Ki-ki felment a szobájába és ennyi!

– Biztos, hogy jól emlékszel?

– Na figyelj ide! Nem tudom, mi forog a fejedben, de ez már direkt gyanúsítás! Ha vádolni akarsz valamivel, akkor tessék kimondani!

– Én? Vádolni? Hiszen nem teszek mást, csak kérdezgetlek! Hol itt a gyanusítás?

– Éppen a kérdéseidben!

– De ha ezeket gyanúsításnak érzed, éppen a válaszaid hitelességével oszlathatod el.

– Hogyan oszlassam el, ha látom rajtad és az utána következ? kérdéseiden, hogy amit mondok, nem hiszed el. Ezt kikérem magamnak, semmi okot nem szolgáltattam ilyesféle alaptalan feltételezésekre! 

 

                                 Férfi                                                                       N?

Egyszer?en nem értem a viselkedését. Valaki nagyon         Lehet, hogy túlfeszítem a húrt? Ha tudná, hogy

felhergelhette.                                                             egy teljesen távolálló személy hívott fel, aki

                                                                                  éppen ott tartózkodott és látta a férjemet a

                                                                                  is a többiekkel együtt.

 

– Egy szóval sem mondtam, hogy nem hiszem el, amit mondtál. De túl sz?kszavúan mesélsz és én b?vebben szerettem volna hallani.

– Hogyan mondjam el b?vebben, ha az egésznek a lényege csak ennyi? Hogyan részletezzem, amikor nincs mit részletezni?

– Jó, rendben van. De akkor is harapófogóval kell mindent kihúzni bel?led!

– De hiszen mást sem teszek, mint a vesébe mászó kérdéseidre válaszolgatok. Ugyanakkor én már háromszor kérdeztem, mi történt itthon és még sz?kszavúan sem hallottam semmit. Engem faggatsz, te pedig hallgatsz.

 

                              Férfi                                                                      N?

Ha most sem mond semmit, akkor én kezdem                Érzem rajta,hogy mindjárt elszakad a cérna.

hinni, hogy valamit titkolni akar.                                 valamit nekem is mondanom kell.

 

– Itthon nem történt semmi különleges.

– Miért? Ami velem történt, az különleges talán ? Mégis részletesen kifaggattál!

– Rendben van. Felkeltem, tisztálkodtam, reggeliztem, felöltöz-tem, munkába mentem, dolgoztam, hazajöttem, vacsoráztam, tv-t néztem, fogat mostam, zuhanyoztam, lefeküdtem. Egyedül! Emellett másnaponként takarítottam, közben mostam és mosogattam is. Ha akarod, akkor részletezem, hogy milyen mosogató és mosószereket használtam.

– Cinikus vagy, nem tudom, miért vagy ilyen, de inkább ne mondj semmit, ha csak ennyit tudsz elmondani az elmúlt tíz napról.

 

                                  Férfi                                                                    N?

Itt kellene hagynom és elmenni egy pofa sörre.        Azt mondja, cinikus vagyok, de tényleg nincs mit

vagy bevolni a szobámba.                                      mesélnem. Lehet, hogy ? is így van? Ez valóban neki is

                                                                         idegesít?!

 

– Jó, még elmondhatom, hogy egyik este találkoztam Márta barátn?mmel itt, ebben a lakásban. N?i dolgokról cseverésztünk egy-két óra hosszat. Továbbá kétszer beszéltem anyámmal telefonon, kifizettem a közüzemi számlákat is. És egyébként rendben volt az emésztésem, a fejem nem fájt, tehát baj nélkül vészeltem át a hiányodat.

– Na ebb?l elég! Nem ezt vártam tíz nap távollét után. De velem ezt nem fogod tovább játszani. Jó éjszakát, lefekszem.

– Nem is vacsorázol?

– Eléggé elvetted az étvágyamat.

 

                                                                                                             N?

                                                                         Jól bevágta az ajtót. Úgy látszik,tényleg megharagudott.

                                                                         Bemenjek hozzá és n?i módon engeszteljem ki? Azt

                                                                         hiszem, ezt kell tennem!

 

– Hahó! Miért zártad be az ajtót? Én is szeretnék bejönni a szobába. Légy szíves, engedj be!

– Aludj a nappaliban a kanapén!

– Géza, kérlek, engedj be! Ne menjen le a nap a te haragoddal – mondja a Biblia is.

– Akkor ma este olvasd a Bibliát és beszélgess a prófétákkal.

– Ez az utolsó szavad?

                                                                                                    N?

                                                                         Már nem is válaszol. Kénytelen vagyok visszavonulni

                                                                         Nem szívesen, de magamban elismerem, hibáztam.

                                                                         Az ? helyében én is így reagáltam volna. Tanulság

                                                                         az, hogy nem kell mindenféle híresztelésnek bed?lni.

                                                                         Ameddig nincs ok nem hinni, addig hinni kell! 

                                                                         De azért várok, hátha kinyitja az ajtót és a többi már

                                                                         csak rajtam múlik…

Legutóbbi módosítás: 2021.07.29. @ 09:47 :: Bonifert Ádám
Szerző Bonifert Ádám 311 Írás
Álmodó realista vagyok, a magam módján írogató ember. Szeretem a baráti hangulatú, egymást segítő alkotó közösségeket, nem szeretem a marakodást és a klikkszellemet. De az értelmes vitákat elfogadom.