Pásztor Attila - Atyla : Az Usher-kút asszonya

skót balladából

 

 

Tenger kékjén élt egy asszony,

három fia s lánya volt,

háza szirtek közt a sziklán,

kulcsőrzője vén kobold.

 

Kútja félszáz öles mélyén

sárkány lakott hajdanán,

veszejtett hős királyfikat,

s itt holt ezer szűz leány.

 

Rideg-szürke háza falán

mohát szőtt a zord Idő,

urát régről eltemette –

dalos volt, búkergető.

 

Három fiára volt büszke,

bátor volt mind és serény,

s három lányát – kövirózsák –

nem fogta folt, bősz merény.

 

Egy nap hívta az ifjakat

hálót vetni vízre kint,

lépjenek atyjuk helyébe

az elrendelt Sors szerint.

 

Három fiát küldte vízre,

tajtékot szított a Hold.

Három fiak büszkesége

vihar előtt nem hajolt.

 

Küzdöttek hullámtornyokkal,

vitorlájuk tépve hullt,

hánykolódtak lidércek közt,

míg tört csonk lett árbocuk.

 

Anyjuk várt hajnalt és reggelt,

szívében nőtt némaság.

Három naptól három hétig

éjt-nap’ szirtfokokra állt.

 

S halászok jöttek a hírrel,

fiakat a fjord rabolt,

hullámokból szőtt sírjukat

hálón ringatja a Hold.

 

Három hónap kínkeservén  

három lány karolt belé,

viharoktól az Ég tisztult,

s éji sarlót tett elé.

 

„Vándor szelek, mind jöjjetek!” –

szívszakadtan így dalolt.

Könnye folyt kútja mélyére,

s vele sírt tükrén a Hold.

 

„Vándor szelek, mind jöjjetek,

míg tengert az Éj apaszt!

Óh, égiek, szívem hasad,

halljatok igaz panaszt!

 

Hozzátok hús-vér fiaim,

hozzátok őket elém!

Látva lássam mind a hármat

véremből, hisz mind enyém!”

 

Márton napot írt a naptár,

s három fia megjelent.

Kalapban, de sarutlanul

suhantak zöld tengeren.

 

Kalapjuk font nyírfaháncsból,

köntösük gyolcs – holdvilág,

talpuk alatt örvény forgott,

szívük sápadt kénvirág.

 

Mégis megörült az asszony,

hamar tüzet rakatott,

újra fényárban állt a ház,

fényárban az ablakok.

 

Tüzet raktak három lányok,

köré ültek mind – heten.

Italuk csend, holdsugár lett,

csillag hullt az’ éjfelen.

 

Vetett ágy készült szobákban,

tüll-ezüst fényt szórt a Hold.

Anyjuk térdelt lábtól lábig,

árnyéka földig hajolt.

 

S nap virradt új kakasszóra,

pattantak föl szikraként…

„Menjünk!”– szólt a legkisebbik,

s összecsapta két kezét.

 

„Anyánktól egy szót se kérdjünk,

felhők fölött vár helyünk,

addig járjunk hozzá vissza,

míg kővéset lesz nevünk!”

 

S elillantak, mint az esték –

három hattyú – feketén.

Három hattyú legendáját

kőbe vésve láttam én.

 

Azóta is – búzavető,

Márton napi éjjelen –  

három hattyú tollászkodni

a sziklákon megjelen’,

 

míg a kútnál mi asszonyunk –

hallgatag, bús árnyalak –

ősz-hajnalok bíbor csendjén

sziklákon tüzet rakat.


 

 

 

Legutóbbi módosítás: 2014.06.10. @ 18:36 :: Pásztor Attila - Atyla
Szerző Pásztor Attila - Atyla 227 Írás
Becsületes nevem: Pásztor Attila Művészet kedvelő, ok-le vele s bohó mérnök víg zettséggel... NME 1985