Pásztor Attila - Atyla : Ajtón innen…

Czeglédi Zoltán: Margit néni c. ceruzarajzához

 

 

Szeme távolt, utat kutat… Szívén nyitott tárt kapukat –

keresvén a történteket – röpíti az emlékezet.

 

Hűség… Férj-urára gondol – ünnepen ki mellényt gombol,

csizmát hord, bő s kemény szárút, s kinek szeme rég lezárult.

Film pereg: könyv s könyvkötészet – átlapozott múlt, idézet:

„Ó, Arany! Ady s Attila, ha élnétek!… Bár aligha

adhatnátok végső választ, millió kérdés, ha fáraszt…”

… Valós-e, mi ma ráció?… Mit írna ma Horatio?

Mercutio miben vétett – Merkúr útjára hogy lépett?

Mért ő halt meg… és legkivált: mit baltázhatott el Thybalt?

Élhet-e név ma: Capulet, s e név miért „C”-s kapu lett?

S hol a szív nyílt és kitárult – gyűlölhetnek-é Montague-t?

… Mért bomlott meg Lear elméje? Ki gyógyíthatná, ha élne?

Ki lenne ma Übü, Machbeth? Rém-királyok hogy’ bűnhődnek?

… Hol ér véget a végtelen Dürer alkotta képeken?

S Leonardo hölgye mit nyer kék-vörösben hermelinnel,

homlokán ha nincs is ékkő – tisztán lát… S mily titkot félt Ő?

Mi rejlik e pillanatban?… Van-e átjáró a Napban?

Mi a Teremtőnk kiléte? Kit juttat pokolra, égbe?

Meddig ér a bizodalma, s végtelen-é… Birodalma?

 

Inget vasalt, csipkét, gallért… Vígan vívtak elme-pallért

pipafüstös fellegekben ölelkezve önfeledten…

 

Lelkét látom – tovaröppen estből napra foszló ködben

messzire, hol pingált szobák őrzik várkastélyok sorát.

Szárnyas kastély, szárnyas lélek… Tornyaikon madárfészkek,

hol alsó- és felvilágnak urai – griffek tanyáznak.

Mind a freskók, mind a képek fényből valók, s minden részlet

elevenséggel hullámzik ismeretlen színvilágig!

Feltárul itt ártó szándék, s hátsó gondolat, mint árnyék:

szellemképként elénk állhat – iszonytatón csúf vadállat…

(Teremtményünk lebeg – szótlan… Mi sem vagyunk koporsóban!)

Magunkkal így szembesülve várhatunk, hogy szemlesütve

rádöbbenjünk – nem valótlan, mit alkotunk tettben, szóban!

S innen – tű fokán a Mennybe… léphet, kinek púpja-szennye,

kínja  – mi volt – tölt kosarat: mind az ajtó előtt marad!

Ez Ajtó… csak Jót enged át!… Alázattal mormol imát

itt szent és tucat apostol – túl nem juthatsz kalapostól!

 

Tű és tűzfok: kapuk, szférák! S míg nem ismerjük e létrát…

Le s fel!… Bukunk… észrevétlen’! – Csigalassú sötétségben.

 

Margit néném, ha elnézem, s múlt századát felidézem…

Két háború, forradalom… Gyermekek a ravatalon…

Tudatlanság, komisz nyomor – nemzedéket ha elsodor,

nincs pap, de még tanító se, ki a lelket menekítse!

Üres kamra… Söpört padlás… Korpaleves… Nincsen-rántás…

Nap mint nap krumpli, puliszka… Könnyeket a párna issza.

Aztán – csoda! – kerül hitel… Nem számolja, mennyit visz el!

Felvirágzik a költészet, irodalom, könyvkötészet,

s egészét fiára hagyja – ezt kérte még a nagyapja!

Bankár hízik… Kormány dőzsöl… A nép bízik… Bank? Becsődöl…

Kishal, sügér – kisiparos… Mehet – ott a Tisza, Maros!

… Perlekedvén mire tekint – sorolni sem lehet ma mind –

mi fény tört e szembogárban… Látnivaló. S ajakán

van már-már a szó – visszafojtja… Galád, csaló

törvényszolga kiforgatta – sírban forog apja-anyja… 

 

Sokat tűrt, megpróbált lélek, ki ily magas kort megélhet…

S Ajtón innen…mit reméljen? Bort s búzát a békességben…

 

 

 

Legutóbbi módosítás: 2013.01.02. @ 16:40 :: Pásztor Attila - Atyla
Szerző Pásztor Attila - Atyla 227 Írás
Becsületes nevem: Pásztor Attila Művészet kedvelő, ok-le vele s bohó mérnök víg zettséggel... NME 1985