dudás sándor : Az Angyalcímeres VII.

(Falutörténeti tanulmányok)

 

ââ?â?¬ Megérkeztünk! Isten hozta nálunk, Fuit úr! Szerény hajlék, régi hajlék… ilyet nem lehet építeni! A múlt varázsát veszti… Közel száz éve lakja a család… Mire letelik a száz év, már az Európa Unióban leszünk! Csak tessék, beljebb, Fuit úr!
     Idemásolom bet?híven a legrégibb családi irat els? részét. Az elsárgult, szakadozott papírt kiteregetve, mintha megnyílna el?ttem az id?…
     „Érk. 1900. márczius 17-én. Végzés. A Czegléden 1899. évi márcz. hó 30-ik napján kelt adásvevési szerz?dés alapján ifj. Monori János és neje szül. Veres Zsuzsannának a tápió szelei 1756 sz. betétben a 1. 23 sor 2746/20 hrsz. a. felvett ingatlannak az újonnan nyitott tápió szelei 1868 sz. betétbe lejegyeztetni s arra a tulajdonjog: 1/2 részben Dudás István és 1/2 részben neje szül. Batu Mária javára 290 K vételárban vétel jogczímén bekebeleztetni rendeltetik…”
     Évekkel kés?bb 1908-ban nagymamám csináltatott egy Sz?zanya szobrot, ahol most a Sas Marika háza áll. Odajártak a szoborhoz búcsút járni a katolikus hívek. Még az akkori térképeken is fel volt tüntetve.
     Az 1944-es, az itt lakóknak sok szenvedést hozó harcok során elpusztult a szobor. A mintegy 40×60 cm m?márvány táblájának néhány töredékét ?rzöm. A többit a ház alapjába raktam be. A feketebet?s szövegre még emlékszem:

 

     Isten dics?ségére
     emeltette
     Dudás István
     és neje
     Batu Mária
     az Úrnak
     1908 évében

 

    Diófánkról sokszor tekintgettem Tápiógyörgye, Újszász felé, képzeletemmel festegetve a múlt íratlan legendáit. A török sereg 1552. szeptember 4-én, a megáradt Zagyva árterét elkerülve, a mai Újszilvás területén vonult Eger ellen. Fenn a diófa tetején, messze ellátva, az Ilike hídjára képzeltem magam, nézegettem a Sós-út felé, a K?kereszten innen és túl. Az Ilike-folyáson odaát, közvetlenül a parton, sz?k utcát képezve két sorban szalmatet?s házak, a falak sárlécb?l. Fából épült kis templom. A házak közt szabadtéri t?zhelyek. Füst száll. Nyugodt tempóban, lassan teszi dolgát a népség; asszonyok, gyerekek sürögnek-forognak. A férfiak a közeli erd?ben vadásznak. Vált a kép: a településen lakók egyike felfigyel a mai Újszilvás fel?l közeled? zajra: távoli dobpergés. A porfelh?ben lovas- és gyalogoskatonák jönnek, borotvált fej?ek, bugyogósok, turbánosok. Ágyúkat vontatnak, lófarkas zászlók lengenek. Jön a hadnép hosszú sorban, derekukon görbe kard, vállukon átvetve tegez, nyílvessz?k a tarsolyokban. A fegyvereken csillog a szeptember eleji fény. Félrevert harang zúg. Füzesmegyer maroknyi népe menekül. ââ?â?¬ Csoda, hogy le nem estem a diófáról!
     Rendkívül érdekel(ne) községünk alapítási okmánya. Azt a felvilágosítást kaptam: nincs meg. A rendszerváltáskor már nem találták. Elt?nt! Fuit: volt, nincs! Nem az angyal! Az oklevél.
Megpróbálom rekonstruálni, az 1940-es évek végén alakult ââ?â?¬ más ââ?â?¬ község alapító okmánya nyomán. Lehet, tévedek.
     „Magyar Belügyminiszter… Pest vármegye közösségének. Tápiószeléhez tartozó Újföldi rész, Gombostanya valamint Tápiógyörgyéhez tartozó Sz?rös puszta, Jeges, Fáradttanya határrészek lakosainak kérésére az önálló községgé alakulást engedélyezem… Értesítem a vármegye közösségét, hogy Tápiószeléhez tartozó Újföldi rész, Gombos tanya valamint Tápiógyörgyéhez tartozó Jeges, Sz?rös puszta, Fáradttanya lakott helyek községgé alakulását az 177300/1924. BM. számú körrendelet 1. §-a alapján elrendelem. Az új község jellege szervezeti szempontból „kisközség”, ideiglenes neve „Újsz?l?s”. Végleges nevet az 1898. IV. te. 2. §-a értelmében a község képvisel?-testületének és a vármegyének meghallgatása után fogom megállapítani. A községgé alakulás id?pontját 1950. január 3. napján állapítom meg… Budapest, 1949. … sk. belügyminiszter”
     Házi Árpád nagy szerepet játszott falunk önállósághoz juttatásában, de ekkor még nem belügyminiszter, csak kés?bb, Rákosi kormányában. Rajk László ekkor már a törvénysértések áldozata…
    1950. augusztus 27-t?l Újszilvás néven ismert falunk. A 6050 kh terület?, 3210 f?t számláló község területének és sorsának hivatalos igazítója, bírája, majd tanácselnöke id. Siska János volt.
     Hogy mekkora anyagot kell(ene) feldolgoznom, álljon itt néhány tényez?: írni kellene a lassan Európa-hír? Bolyhos ágyas pálinkáról, a Bertók méhészetr?l, Tóth Laci húsüzemér?l: az itt készül? vadászkolbász világels?! A közelmúltban átadott Abony-Tápiószele közútról, amely kit?n? közlekedést biztosít a közbees? újszilvásiaknak is. (Csak megjegyzés, a kaptafánál maradó „suszteré”: Újszilvásnak két literátor-szülötte van. Egyik ââ?â?¬ mondanom se kell ââ?â?¬, szerénységem. Másik, a t?lem jó három héttel fiatalabb barátom, egykori osztálytársam; író, költ?, m?fordító, könyvkiadó. Véleményem szerint nem csak Viharsarok-szerte jelent?s, id?álló írói-kiadói munkássága, a Ritka madár címmel évente szerkesztésében megjelen? irodalmi antológia. Szakmáját tekintve fogorvos. Írói neve: K?szegi Barta Kálmán.)
     Legújabb büszkeségünk a naper?m?!
     A Metropol 2012. január 20-i számából idézek (szerz?je nincs feltüntetve):
     „A hazai és az uniós támogatásnak köszönhet?en épült meg hazánk els? naper?m?ve. Dr Petrányi Csaba, Újszilvás polgármestere válaszol.
     ââ?â?¬ Egy Szolnoktól 25 kilométerre fekv?, 2800 lelket számláló kis község életében nem sokszor fordul el?, hogy egymást érjék a megvalósult mintaprojektek. Minek köszönhet? mindez?
     Ã¢â?â?¬ Az egész község közös akaratának, a megfelel? szervezésnek,a folytonos megújulni vágyásnak, az el?relátásnak, az összefogásnak, a példaérték? munkabírásnak és természetesen nem utolsósorban az unió és a hazai támogatásoknak köszönhet?, hogy Újszilváson mindezt meg tudtuk valósítani.
     ââ?â?¬  Milyen beruházások történtek az elmúlt id?szakban Újszilváson?
     ââ?â?¬ Tavasszal az Új Széchenyi Tervnek köszönhet?en ââ?â?¬ az országban harmadikként ââ?â?¬ megújulhatott a település vízm?ve, így az újszilvásiak nagyon jó min?ség?, a legszigorúbb uniós elvárásoknak is megfelel? ivóvízhez juthatnak. Itt kell megjegyeznem, hogy mindez úgy valósulhatott meg, hogy az ivóvízhálózat teljes mértékben Újszilvás önkormányzat tulajdonában van, és a rendszer üzemeltetését is az önkormányzat 100%-os tulajdonában álló nonprofit cég végzi, így a nemzeti elvárásoknak ez a projekt tényleg maximálisan megfelel. A megtisztult ivóvízen kívül egy szintén uniós fejlesztésnek köszönhet?en geotermikus energiával f?tjük a közintézményeket, míg a nemrég, tavaly novemberben átadott naper?m? látja el a község közintézményeit, valamint a közvilágítást a szükséges energiával.
     ââ?â?¬ Mennyi megtakarítást jelenthet ez?
     Ã¢â?â?¬ A beruházások 50 %-os megtakarítást jelentenek a programba bekapcsolódott intézmények kilencven százalékánál, gáz- és áramfelhasználás tekintetében.
     ââ?â?¬ Meg tudták volna valósítani ezeket a fejlesztéseket az uniós források segítsége nélkül?
     ââ?â?¬ Természetesen ezek a fejlesztések nem valósulhattak volna meg ekkora támogatás nélkül. Reményeim szerint a pályázatoknak és a támogatásoknak köszönhet?en újabb programokat hajthatunk végre, és újabb mintaprojektekkel tehetjük még ismertebbé községünket, Újszilvást.
     A naper?m? igazi mintaprojekt, s egyben gyakorlati oktatóbázissá is vált, egyetemisták érkeznek hozzánk az ország minden pontjáról.”

 

Még egy bejegyzés:

     Újszilvás település nyerte az Országos Falumegújítási Díjat 2011-ben. Ennek a Díjnak átadása várhatóan 2012 áprilisában lesz Alsómocsoládon, aki a 2010-es gy?ztes volt. Ennek a döntésnek értelmében tehát, az Európai Falumegújítási Díj versenyén Újszilvás képviseli a 3000 lakos alatti településeket Magyarországról, azaz 2665 települést.

     Van mit tennünk tehát, hogy minél szebb településsel, virágos, gondozott közterületekkel és lakóingatlanokkal várhassuk a zs?rit!

 

Legutóbbi módosítás: 2012.03.21. @ 13:53 :: dudás sándor
Szerző dudás sándor 773 Írás
1949-ben születtem Tápiógyörgyén, a mai Újszilváson. Szakmám könyvkötő. Nyugdíjas vagyok. 13 éves koromtól társam a versírás, az irodalom. Több önálló kötetem, s általam szerkesztett antológiám, s más antológiai szerepléseim vannak.