Boér Péter Pál : Ez sem száz százalék

 

Lenyűgözte a még gyermek Ödönt a vásári komédiás -művésznevén Lajcsi a madárember-, akiből számtalan egyed járta az országot és vitte sikerre a madárfejűséget. Csodálta, amint a tehetségtelen, bemagolt szöveget daráló, monoton hangú pasas, parancsainak engedelmeskedve -az előadás részeként, lekezelően Lajcsit madarazó-, ember utasításait olyan művészi átéléssel továbbította közönsége felé, csipogva, “szárnyaival” csapdosva, hogy azok elbűvölten tódultak ki a kopott sátorból és újságolták atyafiaiknak, hogy menjenek nagyon sürgősen, mert olyant látnak, amilyet még életükben nem. Egy embert, akinek madárfeje van, sőt az egész ember egy madár, Lajcsi, a madárember!

Lajcsi tízszer olyan intelligens volt, mint menedzsere és sokszorta tehetségesebb. Arra rendkívül ügyelt, hogy közönsége egyszerű, nem madárember fejjel, meg ne pillanthassa. A fellépésnek otthont adó sátrat és kerekes, tákolt lakókocsiját, kizárólag inkognitóban hagyta el, valamilyen hatalmas sapkával, álszakállal. Nem akarta kiábrándítani közönségét, hiszen láttak egy madárembert, hadd maradjon meg bennük ez a nem egészen hétköznapi élmény.

Sétálgatott a vásárosok között, egy csendesebb helyen megállt magában motyogva.

– Ej-ej, hát ti vagytok a madarak nem én, de ha ez kell nektek, szívesen adom.

Nem vette észre a karnyújtásnyira mögötte ácsorgó Ödönt -nagy tisztelőjét-, aki mindezeket meghallva, még sokkal nagyobb művészt látott a -biztosan nem Lajcsi nevű-, cseppet sem madáremberben, aki félrenézve megrettent, hogy lelepleződött. Ám Ödön egyetértő mosollyal, szája elé tette az ujját jelezve, hogy pszt…, erről csak ők ketten tudnak. Így, a “madárember” megnyugodva térhetett vissza a következő előadásra.

Esteledett, Ödön is hazabandukolt, szülei könyvespolcáról leemelt egy könyvet, bizonyos Edgar Allan Poe-tól és elkezdte olvasni. Az első nem tetszett. A második, “Az elveszett lélegzet” már jobban. Ezután Franz Kafkától, Az átváltozás következett.

A csótánnyá változott, szerencsétlen tisztviselő története nyűgözte le, akit előbb megértő családtagjai mind egy szálig elhagynak és ember nagyságú, fekete csótánylétben végezte saját szobájában. Döbbenetesen hatott rá és rájött, hogy Lajcsi, a madárember és Gregor, a csótánnyá változott ember, csakis rokonlelkek lehettek. Ami ennél fontosabb, ő is rokonléleknek érzi magát, a madáremberrel és Gregorral is.

Gondolkodott és rájött, ezt csodálatos művészeket, Lajcsit, a madárembert, Poe-t és Kafkát, aki olyan megkapóan tálalta egy ember csótánnyá változását, egyesíteni kell. El is döntötte, hogy mihamarabb felveszi a Lajos Gregor nevet és ő lesz a bogármadár.

 

Elképzelte, hogy teljes felső testére hajából és szakállából, vörös -lódarazsakra emlékeztető-, bolyhot hoz létre, szárnyakat növeszt. Talán ez egy kicsit nehezebb lesz, de Lajos Gregor előtt két példakép is mintázta, a lehetetlen nemlétezését. Egy erdőszélen fészket rak majd és ügyel, ne saját magát egye meg. A madarak ugyanis bogarat esznek, arra is vigyáz, hogy ne féljen önmagától, hiszen a bogarak menekülnek a madarak elől. Nem tétlenkedett. olyan ember volt aki feltétlen tisztelettel adózott példaképeinek. Meg is valósította tervét, ami neki nem tűnt sem grandiózusnak, sem nagyra törőnek.

Ott ült a fészkében, az erdő szélén, Lajos Gregor, a bogármadár, aki elől menekültek a bogarak és állandó zuhanó repüléssel közelítettek felé sasok és héják. Csak az utolsó pillanatban rettentek meg, hogy ekkora bogár nem létezhet. Az élete, nem volt könnyű, de kimondottan szép, művésznevéhez méltó. Végül is elérte a bogármadárságot. Mindössze azon töprengett, majdnem éjjel-nappal fészkében, hogy mit kezd magával -Lajos Gregor bogármadárral-, hogy a társadalom hasznos tagja lehessen, legalább úgy, mint Lajcsi a madárember és akkora méltósággal, mint a magára hagyott Gregor.

Megvakarta az orrát és meghökkent.

  Hová lett a csőröm?

Végigsimította a felsőtestét is, eltűnt a, bolyhos lódarázs éke! Felpattant fészkében és kinyitotta a szemét. Az ágya szélén ült…

Ödönke, halványan még emlékezett valami álomfoszlányokra, amelyek a frászt hozták rá. Kidülöngélt a csapig, megmosta az arcát, leeresztett egy nagy pohár hideg vizet, visszabotorkált az ágyáig, leült a szélére és elkiáltotta magát.

– Mama!

Édesanyja bement és megkérdezte.

– Mondd Ödönkém, én egyetlen Dönci fiam, mit szeretnél reggelire?

– Egy biztos, sem bogarat, sem madarat. Mondd anyu, ki az a Lajcsi?

– Rengeteg Lajcsit ismerek, nem tudom melyikre gondolsz.

– A madáremberre!

– Nagyapád mesélte, hogy gyerekkorában vásári komédiásoknál látott ilyet. Miért kérdezed kisfiam?

– Á, semmi, csak azt mondd még meg, létezik-e olyan, hogy valaki felébred -ha egyszer Gregornak hívják- és bogár lesz belőle?

– Csótány kisfiam?

– Az mama!

– Nem létezik, de egy nagyon híres írónak van ilyen novellája.

– Mondd mama, miért ír ilyen marhaságokat, ha egyszer nem létezik?

– Talán azért kisfiam, hogy valamit közöljön általa, amit másképp nem tud.

– Most már csak afelől nyugtass meg, hogy bogármadár nem létezik!

– Nem kisfiam, olyanról még nem hallottam, ami nem zárja ki, hogy esetleg létezhet.

– Ne létezzen mama! Nem akarom!

– Rosszat álmodtál?

– Rondát. Reggeli! Kérem a reggelit!

– Ilyen tiszteletlenül? Nem árt,ha az ember tiszteli példaképeit.

– Kicsodákat tisztel?

– Akikre felnéz. Rólad beszélek, te szoktad mondani, hogy apádra és anyádra felnézel és tisztelsz minket.

– Milyen igaz! Akkor azt hiszem igazságtalan voltam Lajcsival is, meg Gregorral is, tán még Kafkával ás a Poe nevű pacákkal is. Véleményed szerint kizárható hogy bogármadár legyek?

– Egészen biztosan nem, de ez sem száz százalék…

 

 

 

Legutóbbi módosítás: 2010.12.26. @ 15:40 :: Boér Péter Pál
Szerző Boér Péter Pál 755 Írás
Nagyváradon születtem, 1959-ben. Nem mondhatnám, hogy kesztyűs kézzel bánt volna velem az élet, de még a szorítóban vagyok! Családtagjaim hiperoptimistának tartanak, azt hiszem nem véletlenül. A humort – ezen belül a szatírát, abszurdot – és a romantikát egyaránt kedvelem. Empatikusnak, toleránsnak gondolom magamat. Egész életemet Erdélyben éltem, élem. Anyám révén erősen kötődöm a székelységhez, de Ők már csillagösvényen járnak Apámmal. Nagyon érdekel a teológia, filozófia, nyelvek, irodalom, és sok egyéb. Fiatalon kezdtem verseket írni, ám a rövid próza vált a nagy kedvenccé. Köteteim: 2010 – “Nagyító alatt” – novelláskötet 2011 – “Le a láncokkal” – novelláskötet 2012 – “A nonkonformista” – novelláskötet 2013 – “Engedélykérés”- novelláskötet 2013 – “Megtisztult ablakok” – regény 2016 – "Fenyőágon füstifecske" – regény 2017 – "Ködös idill" – két kisregény 2018 - "Szabályerősítő" (Válogatott novellák) - e-book Írásaim jelentek meg a Bihari Naplóban, a Reviste Familiaban, a Comitatus folyóiratban, a Várad folyóiratba, a Brassói Lapokban, a Reggeli Újságban, a “7torony” irodalmi magazin antológiáiban (2010-2016), a Holnap Magazin antológiájában, a Holnap Magazin nyomtatott mellékletében, az Irodalmi Jelenben, a kolozsvári Tribunaban, a bukaresti rádióban és máshol.” A világháló adta lehetőségekkel élek: Lenolaj irodalmi és kulturális műhely A Hetedik Héttorony irodalmi magazin MagyarulBabelben CINKE Holnap Magazin PIPAFÜST Szabad szalon Penna magazin Bukaresti rádió AlkoTÓház Weblapom: http://boerpeterpal.blogspot.com/