H.Pulai Éva : Csontos Márta – Balázs Tibor: Aforizma-párbaj

Meghívó ünnepi könyvbemutatóval egybekötött rendezvényére.

 

M E G H Í V Ó 

Az Accordia M?vel?dési Kör és a  L i t t e r a  N o v a  K i a d ó meghívja Önt, családtagjait, barátait ünnepi könyvbemutatóval egybekötött rendezvényére

Helyszín:

Magyar Írószövetség

Budapest, VI. ker., Bajza u. 18.

Megközelítés: a „kis földalatti” (1-es metró)

Bajza utcai megállójától pár perces séta

Id?pont:

2010. március 2. (kedd) 17-19 h

Program:

A következ? könyvekb?l olvasnak fel a szerz?k, Gyimesi Lászlóval és Balázs Tiborral való beszélgetés keretében: 

H a l m o s i     S á n d o r: Annapurna déli lejt?in (versek) 

U r b á n   G y u l a: Sampucli, az irigy perselymalac

(meseregény, Marék Veronika ajánlásával, 2009) 

C s o n t o s    M á r t aB a l á z s    T i b o r: Aforizma-párbaj

(365 gondolat, 2009)  
 

Az est házigazdája:

Dr. Balázs Tibor kiadóvezet? 

          A dedikált könyv szép ajándék lehet önmagának, szeretteinek!

 
A belépés díjtalan.

 

Csontos Márta – Balázs Tibor: Aforizma-párbaj

(365 gondolat, 2009)  

 

M:      Egy szerelemi kapcsolatban legtöbbször nem azt tudom meg, hogy ki vagyok én, hanem azt, hogy ki szeretnék, vagy nem szeretnék lenni.

 

T:        Egy szerelmi kapcsolatban azt is megtudom, ki voltam az el?z?ben.

 

 

 

Csontos Márta bölcsészkaron végzett, gimnáziumi tanár, a Szegedi Írók Társaságának tagja, 1975 óta publikál.

 

Megjelent aforizmagy?jteményei:

 

Egográfia 1

(365 aforizma;

Littera Nova, 2008)

 

Egográfia 2

(365 aforizma;

Littera Nova, 2008)

 

 

 

Balázs Tibor irodalomtudományból szerzett doktori (PhD) fokozatot, a Magyar Írószövetség tagja, kiadóvezet? (www.litteranova.hu; www.accordiakiado.hu ). 1976 óta jelennek meg írásai.

 

Korábbi aforizmakötetei

 

Maforizmák

(Károlyi Marianna rajzaival,

Penna kiadó, 1995)

 

Maforizmák

(Kaján Tibor rajzaival,

Littera Nova, 2000)

 

Legutóbb szerkesztette - H.Pulai Éva
Szerző H.Pulai Éva 1141 Írás
A H. a nevem előtt, csak egy megkülönböztető jel, hogy ne keveredjenek össze a hírösszeállítások a firkáimmal. *Pulai Éva