Kavyamitra Maróti György : Pro- és epi-

 

Görög szavakban a pro- el?tag annyit tesz: el?-, el?bb, korábbi; az epi- pedig annyit: utó-, kés?bb, kés?bbi.
Így például a nevezetes prológus – minthogy a logosz = szó, hang (többek között) – jelentése el?hang, míg az epilógusé: utóhang.

Íme néhány példa:

 

Prológus
Állni fog ércnél maradóbb m?vem, emelkedett emlékem, s magasabb lesz, mint a királyi sír, és sem kapzsi vihar, sem dühös északi szél nem döntheti majd földre, se számtalan évek hosszu sora, sem rohanó id?.
Epilógus
Elnézést! A prológus azon a téves el?feltételezésen alapult, hogy tudok írni: nos, kiderült a m? írása során, hogy nem…

 

***   ***   ***

 

Prognózis
Der?s, napos, száraz, meleg id? várható ma egész nap.
Epignózis
H?vös, es?s, randa egy napunk volt!

 

***   ***   ***

 

A neves kis-ázsiai türannosznak, Sztatának – akár Métheusznak – két fia volt, és hasonlóképpen kapták nevüket, mint Métheusz fiai.
A névadás mindkét esetben annak alapján történt, hogy az ifjabbikat, ki kés?bb született – ugye? – Epimétheusznak, az id?sebbiket, ki el?bb született Prométheusznak nevezték.
Ugyanígy: Sztata ifjabbik fiát Episztatának, id?sebbik fiát Prosztatának hívták.
A legenda szerint ez utóbbinak negyven éves kora után gyakran voltak vizelési problémái.

 

***   ***   ***

 

A logikában a tételnek a következ? fajtái vannak:

tézis, vagyis egy logikai állítás;

antitézis, vagyis a logikai állítmány ellentéte;

szintézis, vagyis a kett?nek egyesítése egy magasabb szinten;

epitézis, vagyis a logikai tétel kés?bbi megismétlése, és végül:

protézis.

 

***   ***   ***

Az embléma eredetileg központi képmez? volt figurális ábrázolással (emberekkel, állatokkal, egyéb tárgyakkal), olykor más jelleg? díszít?motívummal, az ókorban.
Mind a hellének, mind a rómaiak el?szeretettel alkalmazták.
A római koriak (minthogy kés?bb készültek) m?történeti neve epibléma, míg a hellenisztikus korban föllelteket problémának hívjuk.

 

***   ***   ***

 

A stóla a papi miseruhát kiegészít? széles szalag.
A prostola az a szalag, amit a pap a stóla el?tt vesz magára; az epistola pedig az a levél, amit a mise után ír az egyházfi egy barátjának a stólájáról.

 

Köszönöm a figyelmet, lehet folytatni!

 

Legutóbbi módosítás: 2009.07.08. @ 04:41 :: Kavyamitra Maróti György
Szerző Kavyamitra Maróti György 400 Írás
1951-ben Boldog Sarlósasszony napján születtem. A keresztségben kapott nevemen kívül még az ÃÂrja Majtreja Mandala buddhista rendben kapott nevemet használom előtagként, melynek jelentése: a Költészet Barátja. Voltam segédmunkás, szerszámkészítő szakmunkás, tanár. Jelenleg semmi vagyok: sok-sok érműtétem után leszázalékoltak, igazi semmit-tevő lettem. Ezért írok. Hej,ha csak még egyszer tanterembe léphetnék... Dehogy írnék én ilyen-olyan írásokat: elmondanám a teremben, és az jó lenne. Lettem hát (a drága Arannyal ellentétben) énektanárból éneklő. Elvált vagyok, két nagy gyermek apja, és nagyapja egy gyönyörűségnek, Kamillának, Millának.