Pápay Aranka : Mikó Eszter

Vágó Imre munkája

Újabb levél érkezett V.Imrétől:

 

A Mikó Eszter rokonaitól beszerzett nagyon sötét fotót sikerült restauráltatni, szeretném, ha a csatolt életrajz mellett megjelenne a 7toronyban is, hiszen centenáriuma lesz. (Kádár Róbertné után a második legtöbb munkám ebben az életrajzhoz szükséges adatok összegyűjtésében van).

 

Szíves segítségét előre is köszönöm.

 

Vágó Imre

 

EGY ELFELEJTETT GYERMEKPSZICHOLÓGUS

 

ESZTERGOMI EMILNÉ dr MIKÓ ESZTER-ről rövid

megemlékezés

 

A következő esztendőben emlékezünk meg egy kiváló gyermekpszichológus centenáriumáról, akinek áldásos tevékenysége mára már feledésbe merült, csak Gordosné Szabó Anna gyógypedagógiai szakmunkáiban van néhány mondatnyi megemlékezés róla. Saját gyereke nem lévén különös szeretettel foglalkozott főképp értelmi fogyatékos gyermekekkel, sajnos a gyilkos kór munkásságát befejezetlenül hagyta, még azt sem engedte meg, hogy az 50. évét  megérje. Jómagam óvódás koromban találkoztam vele, mivel az iskola küszöbén még 4 betűt nem tudtam (ö, ü, s, ty) kimondani. Direkt emlékem nincs róla, de valami olyasmi tanácsot adhatott édesanyámnak, hogy még felnőttkoromban is sokszor hivatkozott rá.

 

1909-ben Balassagyarmaton született egy ott közismert tanári dinasztia sarjaként.

 

Édesapja dr Mikó Pál Balassagyarmaton a gimnáziumban magyar-latin tanár, korábban a kiváló nyelvtörténész, Szarvas Gábor (1832-1895) tanársegédje Budapesten.

 

Mikó Eszter középiskolát Balassagyarmaton végezte el, az I. világháború után egy évet Vilma királynő gyermekmentő akciója keretében Hollandiában töltött.

 

Felsőfokú tanulmányait a Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészkarán végezte. 1932-ben diplomázott magyar és (valószínűleg) német szakon. Néhány évet Szondi Lipót világhírű pszichiáternél (Szondi-teszt feltalálója) ingyen dolgozott, majd a Gyereklélektani Intézetbe került.

 

1937-ben pszichológiából, mint főtárgyból, valamint pedagógiából és filozófiából mint melléktárgyból doktorált.  Doktorátusához „Szorongás és félelem az iskolában” címmel készítette szakdolgozatát, amely később önálló publikációként is megjelent.

 

A Gyermeklélektani Intézetben jórészt az értelmi fogyatékosokkal foglalkozott, különösen

kedvelt munkaterülete az iskolakezdéskor jelentkező szorongás és félelem, emiatt e témakörben jelent meg a 40-es évek elején egyetlen önálló publikációja.

 

A II. világháború után néhány hónapig az UNRRA ENSZ segélyszervezetnél tevékenykedett elhagyott és nyomornegyedekben sínylődő gyerekek felkarolása céljából. (Ez a probléma a mai napig játszott, sőt musicallé átdolgozott „Valahol Európában” c. kitünő filmben is feldolgozásra került).

 

1946-tól haláláig a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola kórtani laborának munkatársa, amely 1956-ig dr Roboz Pál gyermekorvos irányítása alatt állt. Dr Roboz Pál 1956-ban Ausztráliába emigrált, családja kihalt, így egy kiváló gyermekorvosról még egy rövid lexikonnyi anyag sem maradt. Mikó Eszter előbb az Alkotás u-ban, majd a főiskola költözése miatt a Csalogány u. 43. sz. alatt dolgozott.

 

Baráti viszonyban volt Illyés Gyulával és feleségével, aki (ugyancsak gyógypedagógus),  utóbbival együtt dolgozott.

 

Dr Roboz Pál irányításával többször jelent meg szakpublikációja, elsősorban Mérei Ferencné Molnár Verával közösen.

Hosszú szenvedés után 1957 novemberében hunyt el.

 

Testvére Mikó Zoltán (1910-1945), az antifasiszta katonai ellenállás fontos személyisége, Wallenberg közvetlen segítője, aki a svéd embermentővel együtt az NKVD áldozata lett.

 

Felhasznált forrásmunkák:

 

ELTE Egyertemi Könyvtár és Levéltár katalógusai

 

Bondor Vilmos: A Mikó-rejtély

Mikó Zoltán és Raoul Wallenberg kapcsolata a magyar ellenállásban, Bp. 1995. Püski

 

Sári Katalin: Mikó Zoltán emlékezete (1910-1945)

A nemzeti ellenállás mártírja.

Bp. 1996. Püski

 

Köszönet 3 oldalági rokon értékes információjáért, akiktől nemcsak életrajzi adatot kaptam, különösen Bondor Zoltán könyvéből (amelyre felhívták figyelmemet) értékes információkat kaptam nemcsak az antifasiszta polgári ellenállás fehér foltjáról, hanem Wallenberg háború utáni sorsáról is nagyon valószínűsíthető történetet sikerült olvasnom.

 

 

 

 

Legutóbbi módosítás: 2019.08.09. @ 19:04 :: Pápay Aranka
Szerző Pápay Aranka 237 Írás
"Fának születtem. Állva élek. Nem voltam szeszélye a szélnek. Levél vagy? Azt kell megtanulni. Nem szabad, csak fölfelé hullni." /Szabó Éva/