Vers

Holdfogyatkozás

…fényes képét ringó csíkokban szemed tükrözte vissza… A tó szelíd,fodrozódó vizéna telehold kerek,fényes képétringó csíkokbanszemed tükröztevissza,s egyszerrebetakarózott aHold… ez volt azajándékunk atermészett?l azévfordulónkra…néztük a szület?,növekv?, ezüstkifliholdat,betakarózvaa Föld árnyékába,teljes szépségében,órákon átláthattuk anekünk rendezettszínpompáségi el?adást, aholdfogyatkozást.

Vers

KERESZTÃ?Å¡TON

    KERESZTÚTON   És ment, mendegélt, ért keresztutakhoz Nézte betonkereszten a corpust. Kérdezte, nekem mit mutattok, te itt, megfeszítetten, betonkereszten keresztúton, a másik meg fenn, láthatatlan, gondoljátok, hogy nem tudom, elcseszem minden jórarezdül?, nyitott kapcsolatom, csak a tarisznya marad [… Tovább]