Magyar Csaba : A negyedik fiú

Dr. Vad Ágoston kriminológus és néprajzkutató A negyedik fiú cím? nemrégiben megjelent rendhagyó elemzésével hatalmas szakmai vitákat váltott ki. A szerz? ugyanis nem kevesebbet állít, minthogy eredetileg a magyar népmesékben a jólismert három mellett szerepelt egy negyedik fiú is. Habár ez a negyedik fiú sz?rénszálán elt?nt, dr. Vad szerint nyomai azért továbbra is fellelhet?k ("Hol volt, hol nem volt, volt hát a világon egy igen igen vén asszony, és annak volt négy fia").

A kriminológus szemszögéb?l talán mind közül a legérdekesebb kérdés, kinek illetve kiknek állhatott érdekében a negyedik, egyben a legéletrevalóbb és a legtehetségesebb fiú eltüntetése. Arra már láthattunk példát, hogy megkérd?jelezhet? szándékból kihúztak személyeket a történelemkönyvb?l, megint másokat kiretusáltak fényképekr?l, azonban a népmesék meghamistása mégiscsak bizarr. Ráadásul óriási körültekintést kívánó, emberfeletti feladat, hiszen mindenki tudja, a szájhagyomány útján is terjed? történetek h?sei makacsul ragaszkodnak eredetei szerepükhöz („Odament a negyedik fiú a tizenkettegyik szoba ajtajáho, kinyittya. Mit látott? ëgy nagy sárkánt").

Legtöbb esetben a tettes a közvetlen környezetben, a családban, a barátok, illetve az ismer?sök között keresend?. Els?ként irányítsuk figyelmünket a legkisebb egységre, a családra. A negyedik fiú szegény öreg szüleinek nyilván nem f?z?dik érdekük megszabadulni leend? támaszuktól, és habár irigylik és kicsit tartanak is t?le („…megjettek, hogy miféle lovat hozott az öccsük oda. A ló olyan szép volt, hogy a bátyjai nem láttak olyant soha. Mind a csillagok, úgy ragyogott"), két legid?sebb bátyjának sem lehet különösebb kifogása ellene. Ám egészen más álláspontra jutunk a sorban harmadik fiú szándékait elemezve. ?bizony sokat nyerhet legkisebb testvére kiiktatásával, hiszen ezáltal maga válik a mesék ünnepelt h?sévé, ahelyett, hogy id?sebb fivéreihez hasonlóan elbukna, övé lesz az aranyalma, a csillagokig felrúgtató pejló, s?t gyakran az szépséges aranyhajú királylány is az ? oldalán köt ki apja fele királyságával egyetemben. Ilyen indítékokkal a harmadik fivér bizony több mint gyanús. Mindenesetre jobb ha rendelkezik elfogadható alibivel.

Másodszor nézzünk körül más gyakori mesefigurák, varázslók, vasorrú bábák, törpék, óriások és hétfej? sárkányok házatáján is. Bizony nekik sem mellékes, hogy egyre ravaszabb és keményebb ellenfelekkel kell megküzdeniük. Mire a negyedik fiúra kerül a sor, már úgy eltikkadnak, hogy az izzadság nélkül, félkézzel elbánik velük. Talán még a bajszát sem kell hozzá megpödörnie.

Meglep? módon hasonló a helyzet szinte minden más mellékszerepl?vel is, az ?szöreg jóságos apókákkal vagy éppen a megmentend?, hálás állatkákkal, de még a mesemondóval is. Ezeknek meg az okozhat fejtörést, hogy egy újabb csodatev? síppal vagy egy még fényesebb varázskarddal kell el?állniuk. Nem is beszélve a paripákról, az arany, ezüst, és a bronz mellé is újabb kell, hogy társuljon, ami lassan már kitesz egy egész ménest. Ki eteti, ki csutakolja, ki szerszámozza ezt a rengeteg jószágot?

Lassan tehát összeállnak a mozaikok. Dr. Vad szerint az egész mesevilág érdekelt a negyedik fiú kiktatásban, beleértve nagyratör? bátyját, aki kisebb testvérében vetélytársat, céljai megakadályozóját látja. A többi figura a mesemondóval egyetemben pedig készségesen segíti az öccse elleni merényletben, melynek eredményeként a negyedik fiú mára csak elvétve, csupán a véletlen szerencsének köszönhet?en bukkan fel népmeséinkben.

 

 

Legutóbbi módosítás: 2021.07.29. @ 09:28 :: Magyar Csaba
Szerző Magyar Csaba 174 Írás
Már gyerekként is tudtam, hogy írni jó, mégis hosszú időre megfeledkeztem róla. Kicsit a véletlennek is köszönhetem, hogy újra felfedeztem magamnak ezt a nagyszerű játékot.