Vers

Nemzedék

ostoros hatalommal kitaszított ?zött menekült   mi lett bel?led   ékezet nélküli világbanszundítottad át a soron következ? forradalmat   dünnyögés a múltról nem ápol tovább   homályba löklassanként eltakar

Vers

Túlhoni töprengés

  sóhajtásokból szobrot emelve szelídül kényelmessé észrevétlen a körülöttünk fogcsikorgató világ   ahogy naponként tehetetlen borzongásunkból előbotorkál   az utcanevekből hamisult történelem   angol szavak keserülnek a szánkban fölsebzett térképen álmunk rozsdája a sodrásból menekített csönd

Elbeszélés

Fáskamra

*   Tél közeledtével gondoskodni kellet a fűtőanyag beszerzéséről. Ez abból állt, hogy apám elment az utca sarkán levő Varnusz féle fatelepre és a Korona utcában levő Hladek fatelepere, megnézni milyen fájuk van. Aztán megrendelte a fél vagon fát. Tölgyet [… Tovább]

Vers

Csellengő

Felhő mögé bújva megpihent a Hold, átaludni készül az egész éjszakát. Sötét bokrok közt kutya sem csahol, a város lehunyta minden ablakát.   Üres már az utca, nem jár senki erre, csak egy részeg zengi kedvese dalát, könnyedén dülöngél az út [… Tovább]