Rossner Roberto : Hármas-akrosztichon V.A.-nak, 2007 Karácsony

                                          

     Vastagon, enyhet adón hull már ránk hó-csapadéka

    mEsszi vidékr?l jött ide, s hallik vén szava már is

     peSti mesékkel tölti a zsákját; s gy?jteni óhajt

      büsZke szavakra vigyáz és minket néz figyelemmel

        holtTetemére rút, csalfa szavaknak nem hederítvén

        végirE járván nemzeti búnknak, s a régi er?nknek

       vándorRal dalol immár, hozza a kinti világból

          távoli, Gyógyírként küldött mosolyát a vidéknek

      nem nyomOrít már minket bénult eszme sokáig

            forradaloM sem lesz, s nem kell majd sz?kösen élni

 

          vége a dalnAk , nincs kegyelem többé a lidércnek

            összecserélNénk bízvást langy kacagást üde csókkal

               új nap pirkaDatát érezni, a múltba sötétl?

            napnyugaton oRdíthat a bús globalizmus másnak;

               jön tavaszunk, Eseménye a legszebb szerelem lesz

             álmaiból, puha szÁrnyán erre sietve a szél most

                  hozza a híreit; eNnél már siet?bb ne lehessen

                  sem vérz? pírral hAdakozva a felleget ?z?

                     éjjeli szell?, mely Könny-csillagait takarítja

 

                     messze a frissl?, nyAlka tavaszba, s jópofa nyárba

 

                   melyben sündörög arc-Lepirúltan az emberi faj – bár

                    jönne korábban a jó melEgével, s régi hevével

                         új kenutúrák napjaival Gyakorolni a lényeg

                        indulatát, ahogyan majd Tétova mozdulatokkal

                        próbál útravalót, ezt-azt bEpakolni az ember

                     és mert mindig sz?kös a tér, Hova fér ez a sokk cucc?

                          legközelebb majd én szerelEm jól össze a pakkot

                       jó ez a szó, szerelem, már vágTat a vérem, el?re

                     érzem a vesztemet, nincs mese, S nincs irgalom immár

                       hajtom le ?sz fejemet már; innÉt nincs menedéke

                   bánja a kánya, ha végül nem lesz Gyatra hiányunk

                     napjaim mostantól ügyesebben, csEndre vigyázva

                  élem, a b?v-bajt messzire ?zöm, nem Szeretek már

                              holt szilikonból készült n?ket, eltErelem majd

                         dús kacagását mindnek, s a tegnapi Bálokat is, ha

                       visszaköszönnek, nem siratom, jobb káBa igaznak

 

                    hinni magam, mint gyáva kukacnak, s más Laikusnak

                            túl a szabályos, s  angyali arcú ördögi-fEslett

                          démonokon, jöjj hó szele, hozd már tiszta Gerezdjét,

                                  fájt, hogy a balsors látogatott, nyílt itt laKozása

                              elkeserített, s míg más balsikerekben tülekEdtem

                           oly sok könny? kis nímand acsarog, csak a térDig

                       érnek, mocskos, vad, b?sz, rút szavaikkal keveredVe

                                         jön ki a lelkük a közterületre, s hol b?ntelEnekre

                             támad a cool és trendi üt?s, hol túlliheg: junk foodS –

                               ám de ha végül hagyjuk a búsba ez átkokat, egynEk

                                    véve a b?nük, s nem hederítve rinyált sikerük töBb

                              rándulatára, sem vér-veritékkel mért szivatását, szebB

 

                                      s?t jobb kín-hevületnek már sose értse világunK

                       hadd legyen egyszer a gyermeki napnak vége, ha jÖnmajd

                                  új üzenettel az új szerelem, s szól régi erényr?L

                                jambikus, élveteg álmok átszövögetve a szikráT

                           ?si erény? szép szavakon, melyben ünnepi díszt?l

                                 s disztichonoktól ékesen tárul elénk az a köNnyes

                   dús, szép, vers-esemény, ami éppen szép csudan?mnek

                        készül az éjjeli csöndben, boldog id?ben, a köNnyek

                         hála-imáját hallgatom egyre, a szívemen csEnd ül

                          béke-szigetnek t?nnek a régi remények a Ködben

 

                            szép szomorú fejem érzi a boldog id? Szeleit és nem

                            ejt sós könnyeket újra meg újra; a szOmjamon által

                         nem keres álmokat régi borokban és Konyakokban

 

                             kedvét töltve az égi sirámok kóruSa serken

                           dalban készül az új év harsona-sZámait így-úgy

                       elnyekeregni; de intsünk más zenEszámot a pénzért:

                     szánnivaló és múlt-harapó a daláRda, homályos

                     és h?vos poharakból jéghideg, Enyhet adó pezsg?t

                   rendel a kedv, a paráznák veszTüket érzik, a láztól

                   elszabadulnak a gondolatok, tEtté érnek a vágyak,

                       kés? visszainalni, a vér paTakokban, aorták

                        duzzanatából jut tán kis Területbe, hajszálnyi

                    titkos erekbe, ha megsegEdelmez az úr akaratja

                     s ünnep lészen; a hajnaLi órák egybe borulnak

 

 

 

                    lásd eme álmokat ?rzöK  a szívemen, mégis a fényben

                    titkolom és szavaimbAn megtagadom a csodákat

                       félteni kell de miéRt, sose mertem a harcokat élni

                  nem született katonÁnak az ember, támadhat akár

                        légionáriusok Csúf csapata, vagy magahitt h?s,

                   titkokat ?rzök, cSelveteményt tervezve szilárdan

               gondolok, álmodOk arcod delejére, s a versed

               kész zsenijére; Nézd felteszem égni a szívemet – itt van

               vedd a reménYem, nincs egyebem, csak szép szavaimnak

             kétes erénye, Inkább vesszen el minden, ám de ha mégsem,

 

               nyerjem az Arcodat; ?rz? tükre lehessek a térben

                és az id? Javait már hadd kapom; elszavalok egy, s más

                verset utÁnad, hadd legyen árva hiányod ajándék

              és én miNden er?mmel azon leszek: egyszer egy versben –

             még ha Dalom nem kell majd senki fiának – elszavalom szép és

                  full-Értékes lényedet; elmagyarázom a kedves

              érdeKl?d?k hars örömére a titkodat :  hogy nincs

                 titKod    az egyszerü asszonyok élete nem hasonul csak a

              szÉpség és a barátság, vagy szerelemben látván

             üNnepelend?; nagy szív?, érz? alakod már

             Teljesen egybevirágzott: 7toronyunk REA-LISTA!

Legutóbbi módosítás: 2010.09.28. @ 20:02 :: Rossner Roberto
Szerző Rossner Roberto 131 Írás
Képzettségem szerint filmtörténész volnék. Kevesen tudják, hogy eredetileg vasi vagyok. Mondhatnám: "vazsi gyerek.." - ugyanis a Vas utcában születtem Budapesten, abban az évben, amikor meghalt Thomas Mann, James Dean, Charlie Parker. Mérleg vagyok skorpió beütéssel, kinaiban pedig kecske. Gyerekecske...