Smelka Sándor : A nagy merénylet

– Jó estét! Már elkezd?dött az el?adás.
– öööââ?¬Â¦ én nem azért jöttem.
– Hanem?
– Le akarom l?ni az elnököt.

 

A nagy merénylet

– avagy: így (nem) öltük meg Lincolnt –

(bohózat)

 

 

SZEMÉLYEK

 

MERÉNYLÃ??

PÉNZTÁROS

RENDÃ??RFÃ??NÃ??K

 

 

A Ford színház el?csarnoka, 1865. április 14-én, este tíz órakor.

 

 

MERÉNYLÃ??

(belép az utcáról, majd izgatottan a pénztárablakhoz siet) Jó estét!

 

PÉNZTÁROS

Jó estét! Már elkezd?dött az el?adás.

 

MERÉNYLÃ??

Öööö… én nem azért jöttem.

 

PÉNZTÁROS

Hanem?

 

MERÉNYLÃ??

Le akarom l?ni az elnököt.

 

PÉNZTÁROS

(szemrebbenés nélkül) Melyiket?

 

MERÉNYLÃ??

Hogy-hogy melyiket?! Már csak egy elnök van Amerikában!

 

PÉNZTÁROS

A Lincolnt?

 

MERÉNYLÃ??

Igen, a Lincolnt!

 

PÉNZTÁROS

Sajnálom, de csak úgy nem engedhetem be. Ki kell tölteni el?tte egy ?rlapot. (a háta mögötti polcokon kezd kutatni, a sok-sok papír között. Közben magában) Lássuk csak… ez hadügyminiszter gyilkossági… ez pápa elleni merénylet, ez… ez… Hopp, megvan: Elnök gyilkossági bejelent?lap. (leteszi a lapot a pultra, tollat fog a kezébe) Anyja neve?

 

MERÉNYLÃ??

Nekem, vagy az elnöknek?

 

PÉNZTÁROS

Egyel?re magának.

 

MERÉNYLÃ??

Árva vagyok, kérem.

 

PÉNZTÁROS

(olvassa) Születési hely? Születési dátum?

 

MERÉNYLÃ??

Valahol New Orleans és Memphis között. Állítólag a Mississippin jöttem a világra, cirka negyven évvel ezel?tt.

 

PÉNZTÁROS

(olvassa) Foglalkozása?

 

MERÉNYLÃ??

Fegyverkovács. A háborúban nagyon jól megéltem.

 

PÉNZTÁROS

Csodálatos. (olvassa) A meggyilkolandó elnök sorszáma?

 

MERÉNYLÃ??

(hosszan gondolkodik, az ujjain számol) Talán tizenhét.

 

PÉNZTÁROS

(csodálkozva) Andrew Johnson még csak alelnök.

 

MERÉNYLÃ??

(bosszúsan) Akkor tizenhat!

 

PÉNZTÁROS

Nem akar mást választani? Ez a tizenhatos szám olyan… olyan snassz. (a pult alól el?vesz egy kalapot, leteszi a pultra) Na, figyeljen! Ebben a kalapban az elnökök sorszámai vannak. Húzzon egyet, talán valamelyik megtetszik.

 

MERÉNYLÃ??

(habozva belenyúl a kalapba, húz egy cetlit, majd kibontja. Olvassa) A harmincötödik elnök.

 

PÉNZTÁROS

Megfelel uraságodnak?

 

MERÉNYLÃ??

(fintorog) Hát… valahogy most nincs kedvem leutazni Dallasba. Maradnék a Lincolnnál. Bemehetnék végre? Mindjárt vége az el?adásnak!

 

PÉNZTÁROS

Van még pár kérdés. (olvassa) Miért akarja megölni az elnököt?

 

MERÉNYLÃ??

Hát… az úgy volt, hogy élt egy Kolombusz nev? fickó, aki egyszer csak elindult erre fele… illetve… (a pulton az ujjával rajzolva mutatja az irányt) kicsikét ebbe az irányban, így.

 

PÉNZTÁROS

(ásít) Aha. Nagyon érdekes.

 

MERÉNYLÃ??

És akkor volt az a csetepaté Bostonnál, és akkor meg kikiáltották… illetve elfogadták… illetve, jobban mondva ratifikálták…

 

PÉNZTÁROS

(helyesl?n bólint) Aha, ratifikálták.

 

MERÉNYLÃ??

Na de aztán, jött ez a kalamajka, ott Richmond körül… illetve nem is ott, hanem itt erre fele, (a pult lapján mutatja) itt. És akkor az északiak jöttek err?l (mutogat), mi meg amarról (mutogat), és akkor valahol találkoztunk velük, de lehet, hogy… csak a saját el??rsünk volt az ott, arra. Na de aztán, mégiscsak jöttek, és mi is, erre aztán ?k l?ni kezdtek… aztán …aztán mi is l?ttünk, és akkor támadtunk, de rossz irányba, és… és majdnem bevettük a saját f?városunkat, Richmondot, de aztán mégsem mert… mert hát közben este lett… és a köd is leszállt, és… és újra eltévedtünk… és másnap reggel aztán megint északon találtuk magunkat. És akkor… és akkor… és akkor…

 

PÉNZTÁROS

(feszülten figyel. A toll hegyét a papíron tartja, készen arra, hogy bármelyik pillanatban leírja a választ. Türelmetlenül) És akkor?!

 

MERÉNYLÃ??

És akkor jött az ellenség… És mi is jöttünk (a pult lapján az ujjaival rajzolgat) itt, vagy inkább itt. És akkor itt megütköztünk… aztán elfogytak a töltények, és kövekkel dobáltuk meg ?ket, így! (megfog egy – a pulton lév? – vázát, és a falhoz vágja)

 

PÉNZTÁROS

(reménytelenül néz maga elé) Megmondaná, hogy miért akarja megölni Lincolnt?!

 

MERÉNYLÃ??

(értetlenül) Hát most épp azt mesélem… Szóval… dobáltuk ?ket, és akkor… és akkor ?k meg kiabálták, hogy (ordít) „Chikamagua! Chikamagua!”, és… és… közben vegyi fegyvert vetettek be… a saját csizmáikkal dobáltak meg minket, aztán… aztán…

 

PÉNZTÁROS

Aztááán?!

 

MERÉNYLÃ??

Aztán mi megfutamodtunk, ?k meg futottak utánunk, így! (körbe-körbe fut) És… és… mi is futottunk, valahogy így. (most kicsit gyorsabban fut) Aztán… Aztán…

 

PÉNZTÁROS

(a tollszárat rágja kínjában. Nyomatékkal, a fogai között) MIÉRT akarja megölni az elnököt?!

 

MERÉNYLÃ??

(felháborodottan) Ne szóljon már közbe! Így sose érünk a végére! Szóval… eztán jött a közelharc, így! (megragadja a PÉNZTÁROS-t a torkánál fogva, fojtogatni kezdi)

 

PÉNZTÁROS

(fuldokolva) Tessék… tessék engem… elengedni!

 

MERÉNYLÃ??

(oda se figyelve) És ekkor bekerítették a bal szárnyunkat, és ezzel padlóra küldtek minket! (hanyatt vágódik) Így! Aztán halottnak tettettük magunkat, és egy kedvez? pillanatban ellentámadásba mentünk át. (felugrik, t?zben ég? szemekkel közelít a portáshoz, amaz riadtan hátrál)

 

PÉNZTÁROS

(kétségbeesve) Az Isten szerelmére, meg ne mutassa!!!!

 

MERÉNYLÃ??

(lenyugszik) Aztán nem lett a támadásból semmi.

 

PÉNZTÁROS

(félénken, gyanakodva) Miért nem?

 

MERÉNYLÃ??

Mert eleredt az es?, és mindannyian hazamentünk… (az emlékeibe merülve hosszan elbambul)

 

(Kis szünet.)

 

PÉNZTÁROS

(köhint) Elnézést, uram… (semmi reakció. Hangosabban köhint) Ne haragudjon…

 

MERÉNYLÃ??

(feleszmél, csodálkozva) Na, mi van?!

 

PÉNZTÁROS

Bátorkodom még egyszer megkérdezni: miért akarja megölni az elnököt?

 

MERÉNYLÃ??

(hülyén) Milyen elnököt?

 

PÉNZTÁROS

(ordít) A Lincolnt!!!

 

MERÉNYLÃ??

Még nem mondtam?

 

PÉNZTÁROS

Hát… tetszik tudni…

 

MERÉNYLÃ??

Na, figyeljen! Ez után a csata után, páran elhatároztuk, hogy elraboljuk a Lincolnt, és kicseréljük sok-sok fogságba esett déli katonával.

 

PÉNZTÁROS

Értem. És elrabolták?

 

MERÉNYLÃ??

Igen. Illetve majdnem… Mert tudniillik az történt, hogy ott a sötét éjszakában, a s?r? erd?ben jött a hintó, és mi meg is állítottuk, aztán… aztán kiszállt bel?le…

 

PÉNZTÁROS

Az elnök?

 

MERÉNYLÃ??

Igen, az elnök. A helyi pantallógyár elnöke. Ugyanis Lincoln már egy elágazással el?bb elfordult Minnesota irányába. És akkor… és akkor elhatároztuk, hogy egyenest a Fehér Házból raboljuk el. Aztán… aztán kerítettünk valahonnan egy húszdollárost…

 

PÉNZTÁROS

Elég olcsón megúszták.

 

MERÉNYLÃ??

A húszdolláros csak azért kellett, mert a hátulján ott volt a Fehér Ház képe… Így legalább tudtuk, hogy hova kell menni. És hát… azt is tudtuk, hogy az elnök egy felt?n?en magas, szakállas férfi. És akkor… ott… a sötét folyosón jött egy magas, cilinderes, pofaszakállas ember, velünk szemben, és letepertük a földre, és megkötöztük, és el is vittük, de otthon aztán kiderült, hogy ? csak a kertész… És… aztán… másnap a Fehér Ház kertjében próbáltuk elfogni az elnököt, és ott… ott a fák között, a holdfényben, újra jött az a magas, cilinderes, pofaszakállas fickó, és nyomában még három ilyen. Úgy látszik, hogy ott a Fehér Házban mindenki pofaszakállt visel. …Aztán persze a négy pofaszakállas közül nem tudtuk, hogy melyik az elnök, és csak úgy vaktában elraboltunk egyet…. És aztán kiderült, hogy a fickó, akit túszul ejtettünk az a nem más mint a first lady…

 

PÉNZTÁROS

(fájdalmas fintor fut át az arcán) Jaaaj!!

 

MERÉNYLÃ??

Bizony jaj! Megpróbáltunk váltságdíjat kérni érte, de Lincoln azt üzente, hogy csak akkor fizet, ha minimum egy évig fogva tartjuk.

 

PÉNZTÁROS

És?

 

MERÉNYLÃ??

Na hallja uram! Belementünk ebbe a dologba, de aztán három nap múlva mégis visszaküldtük. Aztán… közben véget ért a háború, és most… most már nincs értelme elrabolni. Egyszer?bb, ha lelövöm!

 

PÉNZTÁROS

(megtörli az izzadt homlokát) Ennyi?

 

MERÉNYLÃ??

Ennyi!

 

PÉNZTÁROS

Sajnos nincs ennyi hely a papíron. Nem tudná ezt valamivel rövidebben megválaszolni?

 

MERÉNYLÃ??

Mit?!

 

PÉNZTÁROS

(fogcsikorgatva) Hogy miért akarja megölni Lincolnt?!

 

MERÉNYLÃ??

Miért nem ezt kérdezte az elején?! Azért akarom megölni, mert utálom.

 

PÉNZTÁROS

Na jó, menjünk tovább! (olvassa) Milyen fegyverrel öli meg az elnököt?

 

MERÉNYLÃ??

(egy pisztolyt vesz el? a kabátja zsebéb?l) Van itt egy jó kis Derringer.

 

PÉNZTÁROS

Sajnálom, de l?fegyvert nem engedhetek be a néz?térre.

 

MERÉNYLÃ??

Most akkor mi lesz?!

 

PÉNZTÁROS

Itt van velem szemben a ruhatár, ott kérhet egy sétapálcát. Azzal leszúrhatja.

 

MERÉNYLÃ??

Ennyi er?vel agyon is verhetném egy szakócával. Nem szégyelli magát?! ?mégis csak (kihúzza magát, áhítattal) AZ ELNÃ??K, (megvet?n) még ha utálom, akkor is…

 

(Pisztolylövés, majd hatalmas zsivaj a néz?térr?l: sikoltozás, kiabálás. A RENDÃ??RFÃ??NÃ??K rohan a kijárat felé, a PÉNZTÁROS elébe toppan.)

 

PÉNZTÁROS

Na de Uram! Hova, hova?!

 

RENDÃ??RFÃ??NÃ??K

(rémülten) Az elnök… az elnök… az elnök!…

 

MERÉNYLÃ??

(idegesen) Mi van az elnökkel?!

 

RENDÃ??RFÃ??NÃ??K

Megl?tték!! Állítólag egy színész volt a tettes… Most rohanok megindítani a nyomozást!

 

PÉNZTÁROS

Ez nem olyan egyszer?!(a mellénye zsebéb?l el?vesz egy kérd?ívet) Ki kell töltenie egy színházból kilép? ?rlapot. Anyja neve? (függöny)

 

 

2008

Legutóbbi módosítás: 2008.11.03. @ 14:27 :: Smelka Sándor
Szerző Smelka Sándor 33 Írás
A nevem Smelka Sándor, de gondolom, ezt már mindenki észrevette. Egy harmincéves, Németországba szakadt hazámfia vagyok. Egy idősotthonban dolgozom, a Feketeerdőben. (egyelőre mint ápolóÀ¦) Érettségi után szociális gondozó és szervező szakmát tanultam, s két évig dolgoztam egy pécsi alapítványnál sérültek között. (eztán indult a német karrierÀ¦) Fontos számomra a humor és a szórakoztatás À“ a ÀžhugyosjózsisÀ? rádiókabarén nőttem fel. Többször érte már barátaimat az a szerencsétlenség, hogy esküvőjükön vagy egyéb bulijukon felolvastam valamit, amit én firkáltamÀ¦ ÁÃ?rok. Mert írni néha muszáj! Vagy nem?À¦ Akárhogy is van ez, egy firkálmány À“ ha nem is mindenható À“ de remek elsősegély, az írónak és az olvasónak egyaránt. Én hiszem ezt! (És hiszek Jézusban is À“ s de nehéz sokszor ezt a két hitet egy fenékkel megülniÀ¦)