Smelka Sándor : Értekezés a bal és jobb oldali közlekedésr?l

 

Értekezés a bal és jobb oldali közlekedésr?l

 

 

Bevezetés

     A világon a legtöbb ember az út jobb oldalán vezet. Hogyan alakult ez ki? Miben más a bal oldali és a jobb oldali közlekedés? Melyik a biztonságosabb? Ezekre a kérdésekre keresi a választ a tanulmányom.

 

Az ?skor

     Az utakon való közlekedési szokások kialakulásához nagyban hozzájárult az a tény, hogy az emberek többsége jobbkezes. Ezért az ?skorban – amikor megjelentek a bunkók – két szembejöv? ?sember ösztönösen az ösvény bal oldalára húzódva kerülte el egymást. Miért? Mert a bunkót a jobb kezükben hordták, és ha a találkozásból esetleg csetepaté kerekedett, így tudták leggyorsabban lebunkózni egymást. (A törzsfejl?dés során e tulajdonság – a bunkózási vágy – a civilizáltság ellenére se halt ki teljesen az emberb?l, csupán az a különbség, hogy a mai autós már bunkó nélkül is tud bunkózni.) Egyébként szerfelett egyszer? volt az élet akkoriban, csupán csak egy KRESZ-szabály létezett: mindig a mamutnak van els?bbsége.

 

Az ókor

     Az ókorban már kardokat hordtak az emberek bunkók helyett, de a szabály nem sokat változott: mindig balra tértek ki egymás el?l, mert ha a szembejöv? hirtelen pofán akarta vágni, vagy a kardjával kifilézni az embert, akkor a megtámadott így tudta leggyorsabban el?rántani a fegyverét, és kardjának egyetlen, gyors mozdulatával le tudta vágni az agresszor fülit vagy a fejit, s utána – ha volt még kedve- kitrancsírozni a belit. (Lásd még: Móricz Zsigmond novellái.) Ezeket az eseteket leszámítva, teljesen mindegy volt, hogy az ember melyik oldalon közlekedett, mert úgyis minden út Rómába vezetett.

 

A középkor

     A középkorban az emberek keveset közlekedtek. Ennek a legf?bb oka az utak hiánya volt. Bár a régészek feltártak néhány útmaradványt azokból az id?kb?l, de azóta már kiderült, hogy a középkorban nem csak okleveleket, dátumokat, történelmet hamisítottak, hanem közutakat is. A királyok és a pápák csak pár kilométer hosszú szakaszt építettek meg az utakból, azokat is eleve romos állapotba, hogy ezzel az utókor régészeit félrevezessék. (Lásd még: magyar kerékpárutak, autópályák.)

 

A jobb oldali közlekedés kezdete

     A francia forradalom korában mindenki a politikai meggy?z?désének megfelel? oldalon közlekedett. Nem csoda hát, hogy rengeteg összeütközés történt. (Ez a szokás lassan a mai Magyarországon is kezd újjászületni, így elmondhatjuk, hogy a frontális ütközésekért is a politikusok a felel?sek.) Napóleon vetett véget az áldatlan állapotnak, mikor is a meghódított Európában bevezette a jobb oldali közlekedést. Miért jobb oldali? Mert Napóleon a jobb kezét mindig a kabátja alatt tartotta, és ezért a kardját bal kézben volt kénytelen fogni, így biztonságosabbnak érezte a szembejöv?ket jobbról kikerülni. (Sajnos az orosz tél minden irányból jött – nem ismerte a KRESZ-t.)

 

Mai kor

     Manapság – Ford után 100-ban – a föld lakosságának hatvanhat százaléka vezet a jobb oldalon. A régebbi tanulmányok arról szóltak, hogy a bal oldali közlekedés ésszer?bb, biztonságosabb, mert az ember jobb szeme jobban fel tudja becsülni a távolságot, sebességet, mint a bal.

     A mai tanulmányok azonban egyértelm?en meger?sítik azt, hogy Közép-Európában a jobb oldali közlekedés a legésszer?bb. Bal kézzel ugyanis az ember jobban tud hadonászni, mint jobb kézzel, így egy összet?zés esetén, a bal oldalról érkez?knek el?bb tudunk mutogatni, mintha ha az jobbról érkezne. A kutatások még azt is kimutatták, hogy balra fordított fejjel az ember jobban tud korrepetálást adni a KRESZ-b?l – ráadásul üvöltve – mint ha ugyanezt jobbra fordított fejjel tenné.

     Aztán vannak emberek, akik hatalmas fekete autókkal közlekednek, kopaszok, napszemüveget és aranyláncot hordanak, és testük nyolcvan százaléka izom. A vizsgálatok kimutatták, hogy az ilyen emberek mindkét irányban jól tudnak KRESZ-t korrepetálni, s mindkét kezükkel jól tudnak hadonászni. Ennek megfelel?en, a hatalmas autóikkal mindig az út közepén haladnak.

 

És mit hozz a jöv??

     A futuristák szerint az ?rben visszatérünk a bal oldali közlekedésre, mert Darth Vader jobbkezes, így a szembejöv? jedi-lovagokat bal oldalról kerüli meg, hogy egy esetleges támadás esetén, a lehet? leggyorsabban tudja ?ket fejbe csapni a lézerkardjával.

Legutóbbi módosítás: 2008.10.11. @ 13:47 :: Smelka Sándor
Szerző Smelka Sándor 33 Írás
A nevem Smelka Sándor, de gondolom, ezt már mindenki észrevette. Egy harmincéves, Németországba szakadt hazámfia vagyok. Egy idősotthonban dolgozom, a Feketeerdőben. (egyelőre mint ápolóÀ¦) Érettségi után szociális gondozó és szervező szakmát tanultam, s két évig dolgoztam egy pécsi alapítványnál sérültek között. (eztán indult a német karrierÀ¦) Fontos számomra a humor és a szórakoztatás À“ a ÀžhugyosjózsisÀ? rádiókabarén nőttem fel. Többször érte már barátaimat az a szerencsétlenség, hogy esküvőjükön vagy egyéb bulijukon felolvastam valamit, amit én firkáltamÀ¦ ÁÃ?rok. Mert írni néha muszáj! Vagy nem?À¦ Akárhogy is van ez, egy firkálmány À“ ha nem is mindenható À“ de remek elsősegély, az írónak és az olvasónak egyaránt. Én hiszem ezt! (És hiszek Jézusban is À“ s de nehéz sokszor ezt a két hitet egy fenékkel megülniÀ¦)