Pallagi József : Búcsú apámtól

1975. május 10. délel?tt 10 óra.

Álltam az ágy mellett és rajzoltam apámat. Zihálva, hangosan, mélyr?l felszakadóan szedte a leveg?t, önkívületben küszködött az életért. Már harmadik napja haldoklott.

Eleinte azt hitték, hogy majd jobban lesz — már többször volt rosszul —, de nem javult, így csak kés?bb értesítettek, hogy baj van. Amikor megérkeztem a szül?i házba, csak anyám volt apám mellett, a testvéreim még kiskorúak voltak, nem lett volna helyes, ha végig nézik apánk agóniáját. Anyámmal egymásra néztünk, csak bólintott, leült a fejénél lév? székre és megnedvesítette a száját. Az orvos azt mondta – kezdett bele anyám -, hogy „nagyon er?s a szíve, már csak az tartja életben”. Küzdelmes, nehéz élete volt, de a szíve az átvitte mindenen az elmúlt hetvenkét évben.

…délel?tt 10 óra 30 perc.

Még néhány óra és nem lesz többé. Az eszem tudta, de a szívemmel nem tudtam felfogni. Olyan szívós volt — egyszer csak összeroppant, korházba vitettem és több mint húsz féle betegséget állapítottak meg nála, de ?nem adta fel évekig. És most nincs tovább…

Tavaszonként kivittük napközben egy fotelban a gangra, hogy süsse és átjárja a nap. Azt kérte fogjunk neki méheket, különböz? helyeken megcsípette magát – ?tudta, hogy hol kellett – és pár hét alatt talpraállt. Ã??szig, kisebb gondoktól eltekintve jól tartotta magát, de akkor megint ágynak esett. Mintha a nap és a méhek éltették volna, de ezen a tavaszon nem kelt fel. Amikor látni szerette volna a testvéreit és megkért, hogy hívjam el ?ket  —  rosszat sejtettünk.

…délel?tt 11 óra

Már a harmadik rajzot készítettem, amikor nyitott és homálytalan szemébe egyszer csak fény költözött, rám nézett és éreztem, hogy beszél hozzám némán. A szeme megtelt szeretettel, hittel, nyugalommal és én láttam, éreztem benne, hogy els?szülöttjére bízza szeretteit, hogy hisz bennem és megnyugodva békél meg sorsával. Látta a szememben, hogy elfogadtam kérését, és mire felocsúdtam, már ismét fénytelenné vált a tekintete.

Ismerték és szerették a faluban. Bármerre mentünk, meg-megállították egy-egy jó szóra, mintha mindenki hozzátartozója lett volna. Sokat tapasztalt ember lévén volt benne valami mélységes der?, emberszeretet, nyugalom és bölcs játékosság. Büszke volt a családjára és szeretett velünk menni bárhova.

…délel?tt 12 óra.

Korábban gyors, de egyre lassuló zihálása leállt. Eltelt 3-4 perc is már és nem lélegzett. Odahajoltam a mellkasához, hogy meghallgassam van-e még szívdobogás, és abban a pillanatban, amikor hozzá értem hirtelen felszakadt bel?le egy nagy sóhaj és újra elkezdett lélegezni. Szinte megdermedtem…

„Szép vagy, gyönyör? vagy Magyarország, gyönyör?bb, mint a nagyvilág” — énekelte oly sokszor egyik legkedvesebb dalát, oly szívhez szólóan és gyönyör?en (dalárdista volt), hogy máig a lelkembe égett és szorongatja a torkomat, ha meghallom, vagy eszembe jut. Mélyen vallásos ember lévén a Passió játékokban is rendszeresen énekelt, és a vasárnapi misék sem múltak el nélküle és az ?tenor hangja nélkül.

1975.12 óra 25 perc…

Dermedtségem elmúltával folyamatosan hallgattam a szívverését az egyre hosszabb ideig ki-kihagyó lélegzetvételek szünetei alatt, és egyszer csak leállt a szív is. Hallottam, ahogy az elernyed? szívb?l kisurrogott a vér és elernyedt a teste is. Anyámra néztem és elkezdtük énekelni az apám szívéhez legközelebb álló éneket…”Hol vagy én szerelmes Jézus Krisztusom,/ hol talállak Téged kegyes Megváltóm,/ adj világosságot, mert fényes vagy,/ Nálad nélkül szívem igen bágyadt.”

         21 éves múltam…és ?megtalálta a Megváltót…

 

2005.10.17.

Legutóbbi módosítás: 2008.10.09. @ 11:07 :: Pallagi József
Szerző Pallagi József 28 Írás
Ha hozzám hajolsz, bennem egy lélek csillan, ha tőlem hajolsz, bennem egy ördög villan.