Magyar Csaba : Hajópalló

60

 

A központi vezérl?teremben jelen volt a világ vezet? fizikusainak színe-java, köztük három Nobel-díjas. Az el?z? hónapban felavatott részecskegyorsítóban  az emberiség eddigi legnagyobb és legköltségesebb fizikai kísérlete folyt.

 

55

 

Dr. Kurt Weidinger, a tudományos haladást megtestesít? létesítmény vezet?je izgatottan magyarázott a körülötte csoportosuló újságíróknak. Az igazgató a legbonyolultabb jelenségeket is úgy tudta megvilágítani, hogy még a laikusok is azt hitték, értik mir?l van szó.

 

50

 

– A számítógépes szimulációk szerint – mondta Dr. Weidinger – ilyen energiájú részecskék ütközésekor parányi fekete lyukak keletkeznek, ezért az új gyorsító révén egyedülálló ismeretekre tehetünk szert, melyek az Univerzum mélyebb megértéséhez vezethetnek.

 

45

 

Az igazgató egészen belefeledkezett a magyarázatába, a tudomány népszer?sítése amúgyis kedvenc vessz?paripája volt, így els?re észre sem vette a siet?sen közeled? kísérletvezet?t, Fukuda professzort.

 

40

 

A mindig udvariasan mosolygó japán fizikusra rá sem lehetett ismerni, egészen feldúltan, szinte rikácsolva vágott a még mindig a kísérletet taglaló Weidinger szavába.

 

– Dr. Weidinger, azonnal le kell állítani a kísérletet! Nincs vesztegetni való id?nk.

 

35

 

– Mit mond professzor? Mi történt? Dr. Weidingernek minden alkalommal néhány percig tartott, amíg alkalmazkodott a japán furcsa akcentusához. Fukuda professzor elcsukló hangon folytatta.

 

30

 

– Alig néhány perce fedeztem fel, hogy az egyik paraméter értéke hibás a szimulációban. A tizedesvessz?nek két jeggyel balra kellene állni. Emiatt a kísérletben keletkez? fekete lyukak viselkedése teljességgel megjósolhatatlanná válik. A következmények pedig, mint tudja, beláthatatlanok.

 

25

 

– De ki lehetett az a barom? –  dühöngött Dr. Weidinger vörös fejjel. – Kitekerem a nyakát! Azaz… – folytatta ijedten, a helyzetre ráébredve.

– És az hogy lehet, hogy Dr. Tóth is átsiklott a hibán? Az ? feladata volt a bemeneti adatok ellen?rzése. Nála alaposabb emberrel még nem találkoztam.

 

20

 

– Azonnal felhívtam. Azt mondta, hogy a hajópalló az oka mindennek. Házat épít, és pont azon a héten amikor a számításokat és az adatokat egyeztette, Budapestr?l telefonált a felesége, hogy a kivitelez? hajópalló helyett közönséges parkettát hozott. Kénytelen volt hazarepülni és minden bizonnyal a váratlan hercehurca miatt kerülte el a figyelmét a tévedés. Még annyit tett hozzá, hogy rendkívül sajnálja, de gyerekkora óta hajópallós, kandallós szobára vágyott. Most már sütheti az egészet – legyintett Fukuda professzor leverten.

 

– Dr Weidinger, mindenképpen le kell állítani a folyamatot!

 

15

 

– Sajnos nem lehet – nézett az igazgató az egyik kijelz?re. – Ebben a fázisban a rendszer már nem enged semmiféle beavatkozást.

 

– Akkor most mi lesz?

 

– Nem tudom.

 

10, 9, 8, 7,…

Legutóbbi módosítás: 2008.04.26. @ 11:26 :: Magyar Csaba
Szerző Magyar Csaba 174 Írás
Már gyerekként is tudtam, hogy írni jó, mégis hosszú időre megfeledkeztem róla. Kicsit a véletlennek is köszönhetem, hogy újra felfedeztem magamnak ezt a nagyszerű játékot.