Kovács Henrietta : Levél egy barátomnak a költ?kr?l

Azt kérded kedves barátom, tág szemmel,
s oly furcsán félrehúzott mosolyoddal,
mellyel tudod jól, mindig megnevettetsz,
használd örömödben vagy haragodban:
hogyan választottam e mesterséget,
kockázatos, veszélyes rímfaragást,
és tettem mindezt annyi merészséggel,
mire máshol nem képes a haladás?
Pennám hangosan serceg a papíron,
koptatva lapot de bet?kkel töltve,
kacskaringós vonások, ha leírom
gondolataim rímekkel karöltve.
Láthatod, kedvem ebben sokszor telik,
noha nem túldícsérve ily erényem,
igaznak tartom míg bíztatom magam:
szebb a jónak hitt, mint az ál-költészet.

S most is, mid?n Néked írok sietve,
elmém telve megannyi szép ábránddal,
bús, vidám, százszor dalolt regék
összesz?ve fantáziavilággal.
Azt hiszem,b?v-csodákat bárki láthat,
megnyítva szívét Ég díszkapuinak
s csöndes, lángsugaras, der?s Magányban
bejárhatja útját lugasainak,
hol sárga s bíborszín selyemszirmokat
cseng? húrú lant titkos zenéjére,
ringató angyal-fuvallat hord tova
hírneves költ?k könnyes emlékére.
Pihen? hajnalon átláthatatlan
ködfüggönyt kacsóinkkal megemelve,
kíváncsian mögé lesve, kutatva,
láthatunk arasznyi, parány népeket.
Megrohamoznak b?bájjal, varázsos
igék visszhangzó kisértésével,
er?sek; csábítgatnak gyermekálmok
régmúlt, holdsugáros ígéretével,
miközben egyre kérnek, nyoszogatnak,
fellibbentve birodalmuk képeit,
"lépj be" szól a kérés-parancs,
"Fesd le a világnak eme részeit"
S belépve, illatos rózsák egybefont
karjai alatt zöld kert fogad, patak,
Ló-forrás éltet?, friss vize bugyog,
játékos rókafik, ?zike.hadak.
Ó, amott viola-arcú hajadonok
leomló ,szélfútta aranyhajukat,
csillaggal ékesítik, de fél szemmel
óvón figyelik anyjukat, apjukat.
Szök?kút mellett szelíd Múzsa sereg,
a dicskoszorús Apollónt hallgatja,
H? dományozó,költ?k istene!
Ez volt a népek egyik ajtaja.
Ó, Lélek, vajh a másik mit mutathat?
Fényes tengermélyi kristálypalota,
Sell?k, labirintus, játékos halak,
érzékeny szívet befogó kaloda.
Amott Pireneusok zord csúcsai
között bolyongva vakító fehérség,
hóleped? leterített sarkai;
összecsippentve ?ket e lágy térség
odébb friss, báránytapodta rétekbe
hajlik, hol hamvas margaréta-szálat
hímett sz?rös juhászlegény, béres
csókolgat gondolva egy barna lányra,
ki tán atyját kísérgeti valahol
Kolonos krétás fény? szirtjei közt,
két kezével kéregetve falatot.
Elkeserít?, megindító s mi több!

Látod, drága barátom, ily gyönyö?
s még ennél százszor szebb, nemesebb
eszményi képek, szögletes, gömböly?,
édes aromájú ábránd-seregek
suhogva szárnyaló folytonos sora,
mit e törékeny tudományág láttat
velünk álmunkban s ébrünkben gyakorta.
Efféle dús csacskaságokkal áltat
az ezüstuszályos Holdsarló fénye,
mely homlokunkra fényglóriát von;
Ily mód láthatott Poe holló-rémet
s a chilloni vasbörtön mélyét Byron.
Ez elpusztíthatatlan menedéke
bajoktól elaggott, beteg léleknek,
ha áttanulmányozott, szeszélyes
diagnózisok netalán tévednek.
Eképp gyógyitók vagyunk s gyógyítottak,
mily hálás feladat ez a komisz Sorstól,
legalább ennyit nekünk idedobhat.
Testünk lerészegedik a jó bortól,
ha szesz-párlat gyors hatalmába kerít,
azt hiheti az elkomorult elme,
hogy Költészet arany kútjából merít,
mely csupán ékes szavakkal ven telve
s aligha érti valódi rendszerét:
ideák, isteni s emberi törvény
lenyomata, így él a vers, él ezért,

ily virágot le nem törhet az önkény.

Hírnév! Életként vágyva vágyott álom!
Hány hatalmas birodalom d?lt romba,
  skínálták maguk neked ezüsttálon,
egyre ?zve?  Hever most mind a porban,
igaz-e drága,kim?velt barátom?
Avagy nem ezért indult el Trójába
h?s Akhilleusz és állt hadilábon
Agamemnón velük? Láng-hintajában
híres Napóleon nem ezért lendült
döccen?s, mélabús angol utakra?
Nagy Sándor nem e gyarló okból került
India s Ázsia kis falvaiba?
Ah, gaz csáító a Dics?ség, ravasz,
de természetessége a léleknek,
hogy elcsábuljon rajta, nem b?n maga,
ám ki csak érte él, költ? nem lehet.

Kés? lett, mire soraim lezárom,
pedig írhatnék még nyomós érveket,
s jellemed ismerve látom:
ha folytatnám az ábrándos tényeket,
tán bizony felcsapnál közénk maholnap,
aztán a többi költ?vel mi lenne?
Éhbérért árulnák silány dalomat,
míg te firkálnál Pope-i verseket!
Nicsak! Egy éji pillangó ablakom
el?tt csillagporos kering?t táncol;

mily fenséges! Bájára abbahagyom
levelem.Hát jó éjszakát barátom!

Legutóbbi módosítás: 2008.01.18. @ 15:35 :: Kovács Henrietta
Szerző Kovács Henrietta 79 Írás
1991.10.20., Debrecen - a kemény tények....:) ÃÂrni, írni, írni... egyszer álmomban egy cseresznyefán ülő fiú megkérdezte tőlem, hogy mikor lennék a legboldogabb? "Akkor - feleltem - ha mindig ősz lenne, én pedig egész életemben egy fa alatt ülve írhatnék..." Ez persze így nem teljesen igaz, de majdnem... :) "Mint minden emberi lény, képes vagy szeretni. Hogy tanultad meg? Nem tanultad meg: hiszel benne. Hiszel benne, és szeretsz." /Paulo Coelho/