Magyar Csaba : A földönkívüliek

A hajnali órákban újabb ormányosra bukkantak az egyik Kalocsa környéki paprikafeldolgozó közelében.

Ez már a huszadik eset az utóbbi két hét alatt. A félig öntudatlan állapotban talált földönkívüli valószín?leg csak az azonnali beavatkozásnak köszönheti az életét.

Kés? délel?tt a Küzponti Katonai Kórház idegsebészetén berendezett különleges kórteremben, a sötétben zöldesen fluoreszkáló lény a többiek közül egyedüliként visszanyerte az eszméletét, melyet lebernyegeinek élénk mozgatásával jelzett.

Szerencsés fejlemény, hogy az elmúlt hetekben egy nyelvészekb?l és kódfejt? matematikusokból sebtében összeállított nemzetközi csoport megfeszített munkával, egy az idegenek a paprikafeldolgozónál készített felvétele alapján megfejtette az ormányosok fütyülésre és morgásra emlékeztet? nyelvét, így a magához tért földönkívülit kihallgathatták.

A jelenlev?k legnagyobb megrökönyödésére a tudósok er?feszítései hiábavalónak bizonyultak, mivel az ?rlény szabatos magyarsággal szólalt meg. Elmondta, hogy huszonhét társával az Androméda ködb?l jött ?röltpaprikát csempészni a Földre, miután jó hetven éve a kalocsai paprika az Univerzum legkeresettebb kábítószerévé vált. A Világegyetemben eddig ismert harmincnégy intelligens faj közül harminc máshoz hasonlíthatatlan eufóriát él át fogyasztásakor.

Csempészése rendkívül jövedelmez? üzlet, az ormányosok szinte kizárólag erre rendezkedtek be, Földünk univerumbeli koordinátáit hétpecsétes titokként ?rizve Az öröltpaprika grammja csillagászati összegekre rúg, birtoklásáért és elosztásáért már egy galaktikus háborút is kitört. A földönkívüli azt is hozzátette, hogy az eddigi földi ufó leírásokban szerepl? azonosítatlan repül? tárgyak mindannyian paprikacsempész ?rjárm?vek voltak. A Kszx névre hallgató ormányos érdekességként még elmondta, hogy a kalocsa és a paprika szavak a boldogság szinonimájaként terjedtek el univerzumszerte.

Habár a világ több országában, így például Mexikóban csilivel és halapenyóval is kísérleteztek, a legjobbnak mégis a Kalocsa környékén el?állított paprika?rlemény bizonyult, részben annak is köszönhet?en, hogy a helybeli gazdák egy titkos recept szerint megadott arányban ólmot és más adalékokat is kevernek hozzá.

A Nemzetbiztonsági Hivatal szóviv?je nyilatkozatában kijelentette, hogy Kalocsát és környékét már figyelik egy ideje, mivel id?nként gyanús tárgyak t?ntek fel a vidéken, így például több, terel?nek elnevezett eszköz, melyekkel akár többezres tömeg is tetszés szerint irányítható, vagy legutóbb egy antigravitációs moped, mellyel a helybeli ötéves Figler Józsika körözött a református templom tornya körül.

Kalocsa, valamint a vonzáskörzetébe tartozó falvak lakói több évtizede mélyen hallgattak a paprikacsempészetr?l, maguknak lefölözve a teljes hasznot. Az elmúlt két hét rendkívüli eseményei is egy balul sikerült szabotázsakció követkézmenyei, a várost irányító üzleti érdekcsoporttal szembenállók, ellenfeleik lejáratására a szokásosnál kétszer csíp?sebb paprika?rleményt kevertek a csempészáruhoz és ez okozta a szer túladagolását a földönkívülieknél.

A szenzációs hírekr?l értesülve az Egyesült Államok elnöke a televízióadásokat megszakítva bejelentette, hogy a kalocsai paprikát az egyetemes emberi kultúra részének tekinti és ezért haladéktalanul követeli a paprika?rlemény titkos receptjének kiadását.

Magyarország miniszterelnöke válaszközleményében leszögezte, hogy hazánk a békés, diplomáciai megoldások híve, azonban a földönkívüliekt?l a paprikatermeszt?khöz került pozitronkorbácsok, mágnespajzsok és terel?k hatékony védelmet nyújtanak bármilyen agresszió mgfékezésére.

Az esti híradóban megszólaló Kszx határozottan kijelentette, hogy népe egyértelmúen kiáll a magyar tulajdonú paprika mellett, majd szavai nyomatékosítására szippantott egy nagyot az ?rleményb?l.

 

Legutóbbi módosítás: 2007.11.25. @ 10:11 :: Magyar Csaba
Szerző Magyar Csaba 174 Írás
Már gyerekként is tudtam, hogy írni jó, mégis hosszú időre megfeledkeztem róla. Kicsit a véletlennek is köszönhetem, hogy újra felfedeztem magamnak ezt a nagyszerű játékot.