Bodor Pál (Diurnus) : Anamaria Pop – még egyszer

Valamikor Gelu PÃ?Æ?teanuról írtam. Romantikus, kivételes figura volt. Az erdélyi román nemzeti politika Trianon el?tti jeles személyiségének fia – és dzsentroidnak, leszerelt huszártisztnek t?n?, boka-csattogtató, vájt fül?, magyar és román m?veltség? értelmiségi. Életét a magyar irodalom románra fordításának szentelte.

     Németh László Iszonyától Örkényig rengeteg remekm?vet fordított – emlékezetem szerint mintegy hatvan kötetet. A Hét bels? munkatársa. A fehéregyházi síkon, a Pet?fi emlékm?nél egymaga mondta el az ünnepi – magyar és román – szónoklatot, miért is gyermekei meggyilkolásával fenyegették meg. A halálos fenyegetés el?l Magyarországra menekült, s ?t javasoltam a hajdan T?kés László nevét visel? alapítvány kuratóriumában, a debreceni teológia tanácstermében tartott ülésen az az évi nagydíjra. Tán kicsit csodálkoztak ezen a vendég román szeminaristák, de román író kapta a megérdemelt díjat. Hírtelen hunyt el Pesten; sokan mintha elfelejtették volna…

     Most Anamaria Popról írok szívesen. Ez a kálvinista román költ?-asszony Thuróczy Katalin darabjait oly kiválóan fordította, hogy a legutóbbi román bemutatójáról 47(!) méltató kritika jelent meg a román sajtóban. Kezdeményére, fordításában az 56-os magyar forradalom félévszázados évfordulójának az Observatorul Cultural cím? hetilap melléklet különkiadását szentelte. Találomra néhány név: fordításában Márai Sándor, Esterházy Péter, Nádas Péter, Bartis Attila, Bitó László m?vei rendre jelennek meg Romániában (Esterházy Harmonia Caelestis-e – és Javított kiadása – immár másodszor). Saját költ?i munkásságának komoly becsülete van: idén adják ki hatodik román verseskönyvét.

     Talán nem is ildomos, hogy az (álneves) publicista újból és újból emlékeztessen arra, kiket ajánlana a legilletékesebbek figyelmébe, akik azt mérlegelik, hogy ki érdemel jó szót, s jó szónál is többet mindazért, amit érettünk, pontosabban a magyar kultúráért és a román olvasókért tett. Anamaria Pop – írhatnám így is: Popp Annamária – azonban, aki egy magyar falu kis parasztházában húzta meg magát Magyarországon, igen beteg, orvos férjével, és még betegebb fiával, és szakadatlanul teszi a dolgát, méghozzá a lehet? legigényesebben – igazán figyelmet érdemel. Figyelmet és figyelmességet. Tiszteletet és elismerést.

 

Legutóbbi módosítás: 2021.07.29. @ 09:29 :: Bodor Pál (Diurnus)