Torjay Attila : Kadhafi Lovasberényben

/Ha nem kerül fel – megértem/

Kedves Szerz?!

Ezt kérem, hogy inkább a naplóba tedd fel. Er?sen politikai töltet?, mégha humorosan is.

Köszönöm.

Hatos.

 

– Halló, Rend?rség?
– Igen, van valami probléma?
– Itt van a Kadhafi, azonnal jöjjenek!
– Marha.
…..
– Halló, Rend?rség? Itt van a Kadhafi, jöjjenek gyorsan!
– Kicsoda maga? Beivott vagy mi?
– Kovács Gyula vagyok, Lovasberény Retek utca 12-b?l. Itt van a Kadhafi. Meg a tevék.
– Igen? Egyedül, vagy más oroszok is vannak vele?
– Nem orosz. Líbiai. Nyolcan vannak, a Moamer, a kisebbik fia az Al Islam Al Teve, a másik fia az Al Islam Al Sátor, három test?rsz?z, meg két teve.
– Igen? Oszt mit csinálnak?
– Nem tudom, mert engem kizavartak a házból, és bekötöttek a tevékkel az istállóba. A tevék alszanak. Vagy megdöglöttek, kilóg a nyelvük.
– Ezek csak úgy bementek magához tevéstül?
– Hát. A réten leszállt egy repül?, oszt ezek ide mind becs?dültek, mondták, hogy Allak ákbár. Tudja az én házam a rét mellett van.
– Hát nézzen már ki az istállóablakon. Mit lát?
– A három test?rsz?z hat géppuskával mászkál a ház körül.
– És a Kadhafiék?
– ?ket nem látom.
– ?rizze meg a hidegvérét, intézkedünk, csak nagyon vigyázzon a tevékkel, úgy tudom az óvatlanokat lehúzzák a víz alá és szétmarcangolják!
…..
– Halló, Országos Ügyelet? A lovasberényi körzeti megbízott vagyok, Kovács 13 János.
– Történt valami?
– Szólt valaki a Retek utcából, hogy a Moamer Kadhafi beszállásolta magát a házába, ?t meg bekötötték az istállóba a tevéikkel, utasítást kérek.
– Marha.
– Nem, teve. Közben kaptam egy telefont, a szomszédból is meger?sítették a hírt.
– A fenébe! Vágja magát autóba, robogjon a helyszínre pontosítani a tényálladékot!
– Értettem.
…..
– Halló, államtitkár úr? Az Országos Ügyeletr?l beszélek, állítólag Lovasberényben megjelent Kadhafi, most ellen?rzik a hírt, utasítást kérek.
– Marha!
– Nem, a líbiai forradalom vezet?je. Most kaptam a meger?sítést a helikopterr?l, tényleg ott vannak. Kadhafi a két fiával, három test?rsz?z, meg két teve.
– Várjon további utasításig.
…..
– Halló Kovács 13 Lajos, itt az államtitkár, mit tapasztalt a helyszínen? Ott van?
– Igen itt vagyok a kerítés mellett, itt van velem egy test?rn? is. Leila.
– Olyan sz?z?
– Már nem. Volt vele egy nagy zsák tele dollárral, most számolom mennyi is.
– És mennyi?
– Hát olyan 260.000, illetve 90.000, azaz úgy 1200 körül. Illetve nagyjából 170. Vigyázok rá. Beszéltem Kadhafival is.
– Maga beszél spanyolul?
– Nem spanyolul, magyarul beszéltünk. Azt mondja, hogy kett?s állampolgárságért folyamodik, mert magyar volt az apja.
– Micsoda?
– Hát a líbiai követség gépkocsivezet?je volt 1937 körül, Kadha Lászlónak hívták, kés?bb elt?nt a sivatagban. Az ? fia.
– Micsoda?
– Azt mondja ismeri a magyar törvényeket, jár neki az állampolgárság. Ha kell áttérnek protestáns hitre.
– És mit csinálnak most?
– Leila öltözik.
– Kadhafiék mit csinálnak!
– Kovács Géza paprikás szalonnáját eszik akklimeri … aklimatozi … aklimatizáció végett. Fokhagymával.
– Ide figyeljen! Próbálja rábeszélni ?ket, hogy repüljenek Szlovákiába, ott is vannak magyarok.
– Már nem lehet, a repül?t szétszedték és elhordták barna b?r? kissrácok, Kadhafi szólt nekik, de csak röhögtek, hogy: köszönjük tezsvír.
– Akkor mondja, hogy Egyiptomban vannak, pucoljanak gyorsan a szomszédos Romániába!
– Azt mondja nem megy sehová, apja magyar volt, adjanak neki munkát.
– És mihez ért?
– Nagygy?léseken szónokolni mérges tekintettel, és összeveszni a szomszédokkal.
– Olyan van nekünk is. Más?
– Sok n?i beosztottat boldoggá tenni.
– Olyan is.
– Hol jóba lenni az oroszokkal, hol nem. Ezt az amerikaiakkal is tudja.
– Nagy vicc, ahhoz nem kell külön tanácsadó, mi is tudjuk.
– Utolsó percig kitartani a süllyed? hajón.
-Van olyan is b?ven.
– De ? egy profi forradalmi vezet?.
– Abból sincs hiány. Ugyan hol lennénk mi profi forradalmi vezet?k nélkül?

– Hol?

– Ausztria el?tt.
– Azt mondja ért a tevékhez.
– Hát ha hozza a két tevéjét talán be tudjuk nyomni az Állatkertbe tevésnek.
– Nem lehet, a tevéket már nyársra húzták a tezsvírek az erd? szélén, a test?rsz?zeket is kis híján, de ?k elszaladtak. Leilát meg én fogadtam örökbe a zsákkal.
– Ide figyeljen, kérdezze meg ?ket, hogy nem akarnak-e MOL részvényeket venni.
– Azt mondja nem, nagyon elege van az olajból, most is véletlenül rálépett és rosszul járt.
– Hát akkor nem tudjuk befogadni, meg munkát adni nekik, mást nem tud?
– Azt mondja profi az ellenzék megfékezésében, több évtizedes gyakorlata van: cenzúra, koncepciós perek, elhallgattatások.
– Hmmm … mondja meg neki, hogy holnap délel?tt keressenek meg a Belügyminisztériumban. Megeggyezünk.

Legutóbbi módosítás: 2011.08.28. @ 08:37 :: Torjay Attila